32 Farz
  1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. 32 Farz

32 Farz

İslam alemi içerisinde özellikle de Hanefi mezhebinin yaygın olduğu yerlerde 32 farz olarak bilinen bir bilgi vardır. Medyum Saliha Hoca, bu 32 farz nelerdir ve içinde neleri bulundurur sorusuna değindi. Medyum Saliha Hoca, en çok merak edilen 32 farz ve evlilik konularına da değindi. Hocamızın yorumlarıyla 32 farz yazımızın devamında.

32 farz yazımızı yayına aldık. Keyifli okumalar dileriz. Medyum Saliha Hoca, İslam coğrafyasında ibadetlerin hem farz olanlarının hem de nafile olanlarının çok önemli olduğuna değinmektedir. İbadet esasları ile ilgili bazı farzları içine alan 32 farz hakkında birçok merak edilen vardır. Hocamız 32 farz ve muhteviyatının her Müslüman tarafından bilinmesi gereken konular olduğunu belirtiyor. Ancak mezhepsel farklılıklardan ötürü de bazı mezheplerde bu farzların sayısının artacağını da vurguluyor.

32 Farz aslında temel konular ile ilgilidir. İman, İslam, abdest, gusül, teyemmüm ve namaz konusunu içeren 32 farz bir basamak gibidir. Medyum Saliha Hoca, yeni Müslüman olan birisinin de ilk öğrenmesi gereken konuları içine alan 32 farz ve muhteviyatı hakkında bilgi sahibi olmanın önemine sık sık değinmektedir. Eskiden insanlar nikah kıyılırken dahi 32 farzdan sorarlardı. Bu da o yuvayı kuranların imanlarının ne seviyede olduğuna bir işaretti. Ancak zamanla bu gelenek terk edildi ve şu anda en dip seviyede Müslümanlar türedi. 32 farz elbette ki bir limit değildir. En önemli farzlar değildir. Yani burada kast edilen, 32 farzın içindeki farzlardan daha önemli ve öncelikli farzlar da vardır.

32 Farz Nelerdir?

Müslümanlar en çok unutulan farzlar arasında 32 farz olduğunun farkındadırlar. Özellikle ihtiyarlarımız 32 farz nelerdir diye sorulduğunda hiç takılmadan tıkır tıkır sayabilmektedirler. Fakat günümüzde tüm imkanlara ve teknolojiye sahip gençlerimiz bilgiye ulaşabilmenin en kolay olduğu bu zamanda 32 farz nelerdir sorusuna cevap verememektedir.

Birçok kimse de bu cahilliğine kumaş olarak farklı bahaneler sunmaktadır. 32 Farz nelerdir diye sorulan soruya cevap veremediğimiz halde bir futbol takımındaki en gaip isimli futbolcunun adını bile doğru telaffuz edebilmekteyiz. Oysa ki her ne kadar daha fazla farzlar olsa da 32 farz bir kademe bir temek olarak bilinmesi gereken farzlardandır.

32 Farz nelerdir diye merak edip dahi araştırmayan nesillerin sonucunda hem din hem inanç büyük tehlikeye düşecektir. Medyum Saliha Hanım, kendisine gelerek yardım almak isteyen ve 32 farz nelerdir diye merak edenler için fırsatı oldukça bu yazıları yazan bizlere bilgiler sunmaktadır. 32 farz nelerdir sorusunun cevabı basittir.

32 farz altı başlık altında toplanır. Bunların birincisi imanın şartlarıdır. İkincisi İslam’ın şartlarıdır. Üçüncüsü ise abdestin farzlarıdır. Dördüncüsü guslün farzlardır. Beşincisi teyemmümün farzlarıdır. Sonuncusu ise namazın içinde ve dışında olan farzlarıdır. Bunlar toplamda 32 farz nelerdir sorusunun cevabı olan 32 farz olarak karşımıza çıkmaktadır.

32 Farz ve Açıklamaları

Müslümanlar ahir zamana girildiğinden beri kâh yükselerek kâh alçalmaktadırlar. Bu dönemler incelendiğinde en parlak dönemlerin farzlara ve sünnetlere en çok uyulduğu, ibadet, zekât ve fakiri gözetmek gibi kuralların zirve olduğu ve teknolojiye önem verildiği dönemler olduğunun altı çizilmektedir. Bu çağda bir yerden başlamak için alimler evvela 32 farz nelerdir öğrenilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Medyum Saliha Hoca, en merak edilen konu olan 32 farz ve açıklamaları hakkında sizin için bilgiler derlemiştir. 32 farz ve açıklamaları hakkında ilk bilinmesi gereken imanın şartlarıdır.

32 farz ve açıklamaları içinde altı tanesi bunlardır. Daha sonra ise İslam’ın şartları gelmektedir. Bilindiği üzere de İslam’ın şartları beş tanedir. Daha sonra ise abdestin farzları gelmektedir. Abdestin farzları da dörttür. 32 farz ve açıklamaları içinde bir diğeri de guslün farzlarıdır. Bunlar da üç tanedir. Daha sonra teyemmümün farzları gelir ki bunlar da iki tanedir.

32 Farz ve açıklamalarında daha sonra namazın farzları gelmektedir. Namazın farları da altı tanesi içindeki farzları altı tanesi de dışındaki farzları olmak üzere on iki tanedir. Medyum Saliha Hoca, toplam 32 farz eden bu farzların çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. 32 Farz ve açıklamaları hakkında detaylı arama yapmak ve yardım almak ve bizzat yazarak ve uygulayarak öğrenmek çok önemli ve daha kalıcıdır.

32 Farz Anlamı

Medyum Saliha Hoca, İslam dininin en büyük temelinin ibadet ve hukuk olduğuna sıklıkla değinen birisidir. 32 farz da bu minvalde ibadet ve iman ile alakalı bir takım farzları içine almaktadır. Aslında 32 farz çok daha fazla olan farzlardan bir kısmının bir grup Hanefi alimi tarafından derlenmesi ile oluşturulmuştur.

İhtilaflı olan kısımları varsa da öğrenilmesi gereken bir bilgidir. 32 farz anlamı merak edilen dini bilgidir. Farz denildiğinde Allah tarafından yapılması kesin olarak emredilen şeyler kast edilmektedir. Bu sebeple de belirlenen konulardaki 32 farz anlamı itibariyle çok önemlidir. 32 farz anlamı bakımından sizlerin de anlayacağı üzere imam, İslam, abdest, gusül, teyemmüm ve namaz konularındaki farzları içine alır.

32 farz anlamı itibari ile bu saydığımız konularda bilgi sahibi olunmasını sağlayan farzlar bütünüdür. Medyum Saliha Hoca, Müslümanlar içinde bir kısmını 32 farz anlamı ve muhteviyatına hakim olsa da bir kısmının İslam’ın şartlarını bile saymakta zorlandığına dikkat çekmektedir. Bu durumda insanlara 32 farz anlamı ve önemi itibariyle anlayacakları şekilde açıklamalıdır. En azından bir tanesi bile akıllarında kalsa kurtuluş vesilesi olabilir.

Bu sebeple Medyum Saliha Hanım, sizler için 32 farz anlamı ve önemi ile ilgili zaman zaman yazılar yazılmasına vesile olmakta ve sizi bilgilendirmektedir. 32 farz anlamı ve muhteviyatı açısından tüm Müslümanların uyması gereken kurallardır.

32 Farz ve Sünnetleri

Müslümanlar ilk önce giriş seviyesi diyebileceğimiz konuları içine alan 32 farz ve sünnetleri öğrenmeye gayret etmelidirler. Bu minvalde 32 farz konuları baz alındığında bazı alimlere göre 33 ya da 34 farz olarak da kabul edilse hatta bazı mezheplerde bu 40 farza kadar çıkıyor olsa da maksat öğrenmek ve öğretmektir.

32 farz ve sünnetleri öğrenmenin bile bu ahir zamanda büyük bir kaostan sizi kurtaracağı açıktır. Medyum sahla Hoca, Müslüman için en önemli şeylerin günahlardan sakınmak ve farzlara akabinde sünnetlere uymak olduğunu bildiriyor. Bu durumda 32 farz ve sünnetleri de beraberinde öğrenmenin ne kadar faydalı olacağı bir çok kere kendini kanıtlamıştır.

Bir insan 32 farz ile ilgili namazın farzlarını öğrenirken, abdestin, guslün ve teyemmümün farzlarını öğrenirken sünnetlerini de öğrenmelidir. Bu sayede 32 farz ve sünnetleri aynı anda öğrenecek ve akılda daha kalıcı şekilde yer edecektir. Medyum Saliha Hanım, bu konu ile alakalı olarak 32 farz ve sünnetleri hangisi farz hangisi sünnet şeklinde iyi öğrenmenin kalıcı olması için uygulamasının da yapılmasına önem vermektedir.

Medyum Saliha Hoca, 32 farz ve sünnetleri öğrenileceğinde akılda en kalıcı yöntemin her zaman uygulayarak ve biri tarafından gösterilerek olan yöntem olduğuna değiniyor. 32 farz ve sünnetleri ne kadar uygular ve buna da riayet ederseniz insanı kamil olma yolunda da o kadar büyük bir adım atacaksınızdır. Bu adım İslam için küçük olsa da sizler için çok büyük olacaktır.

Yorum Yap

Yorum Yap