1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi

Ayet el Kürsi denildiği zaman aklımıza binlerce derde deva olan bir zırh manevi bir silah gelmektedir. Medyum Saliha Hoca, hadis kaynaklarında da övülen Ayet el Kürsi hakkında sizleri bilgilendirme adına bizlere bilgiler verdi. Ayet el Kürsi nedir ve hangi dertlere devadır? Peygamber Ayet el Kürsi hakkında ne demiştir? Hepsi yazının devamında sizlerle.

ayetel kürsi

Ayetel Kürsi makalemiz yayında. Bakara suresi 255. Ayeti olan Ayet el Kürsi, Hz. Muhammed tarafından da defalarca övülmüş ve faydaları bildiriliştir. Ayet el Kürsi Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan bir ayet ve duadır. Hz peygamber bir Tirmizi hadisinde “Kuran’da bulunan en faziletli ayet  Bakara suresindeki Ayet el Kürsi’ dir. Ayet el Kürsi okunan eve şeytan yaklaşamaz” buyurmaktadır.  Medyum Saliha Hoca, Kuranda geçen her surenin ve her ayetin büyük faziletleri olduğunu ifade etmektedir.

Ayet el Kürsi ise peygamber övgüsü almış en faziletli ayettir. Bunun yanında peygamber bir çok ayeti ve sureyi de benzer şekillerde övmüştür. Ayet el Kürsi farklı şekillerde de kullanılarak dertlere şifa aranmaktadır. Medyum Saliha Hoca, Bakara suresinin 255. Ayetinde Allah’ın kürsüsünden yani büyüklüğünden ve makamından bahsedildiği için ayet el Kürsi adını almıştır. Ayet el Kürsi her sıkıştığımız anda Allah’tan yardım dilemek için okunabilecek bir ayettir. Ayet el Kürsi ayrı bir sure değildir. İslam’ın özünü manasında gizlemiş bir ayettir. Medyum Saliha Hoca, büyük küçük tüm müminlerin Ayet el Kürsi öğrenmesini tavsiye etmektedir.

Ayetel Kürsi Fazileti

Kuran ayetlerinin her birisi çok değerli ve her birisi hem ruha hem bedene şifa kaynağı olarak kabul edilir. Medyum Saliha Hoca, Kuran ayetleri içerisinde en faziletlisinin ayet el Kürsi olduğunu bildirmekte. Ayetel Kürsi faziletleri saymakla bitmeyecek bir ayettir. Çünkü Ayetel  Kürsi fazileti hem kendi içinde saklı hem de yine kendi sözleri ile apaçıktır. Allah azze ve celle Hazretleri’nin kürsüsünden bahsedilen, O’nun Hayy ve Kayyum oluşunun anlatıldığı Ayetel Kürsi fazileti bakımından çok yücedir. Allah Resulü Ayetel Kürsi hakkında bir çok hadis bildirmiş ve sahabeler tarafından bu hadiler rivayetler ile aktarıla gelmiştir.

Medyum Saliha Hoca, bir Müslüman eğer ki Ayetel Kürsi okuyarak bundan fayda sağlamak isterse ve Allah’a sığınırsa Allah da onu geri çevirmez. Peygamberimiz Ayetel Kürsi fazileti hakkında soranlara “Ayetel Kürsi kuranın şahıdır” demiştir. Ayetel Kürsi fazileti olarak ortaya çıkan en büyük şeylerden birisi de okunduğu evde şeytanın duramaması ve kaçıp gitmesidir. Ayetel Kürsi fazileti ile bereketlenmek için insanın kalbinin de fitneden ve kirden temizlenmesi lazım gelir. Bir çok insan hayatı boyunca Ayetel Kürsi okusa bile bir faydasını görememekten yakınır. Oysa Ayetel Kürsi fazileti ile bereketlenmek isteyenlerin tövbe istiğfar etmek hiç aklına gelmemektedir. Medyum Saliha Hanım, Ayetel Kürsi fazileti ile kuşanmak isteyen kişinin önce kalbini temizlemesi, gerektiğine dikkat çekmektedir.

Ayetel Kürsi Faydaları

Medyum Saliha Hoca, İslam aleminde çok önemli olan ve sıkça okunan Ayetel Kürsi faydaları hakkında sizlerin merak ettiği konulara değindi. Ayetel Kürsi faydaları saymakla bitmeyecek kadar büyük ve derin bir manaya sahiptir. Ayetel Kürsi koruyucu bir kalkan görevini görmektedir. Ayetel Kürsi faydaları içinden birisi de onu yedi kere okumaktır. Ayetel Kürsi her seferde okunup sağ, sol, ön, arka, aşağı, yukarı üflendiğinde ve yedincide de komple üzerinize üflediğinizde tüm gün boyunca şerlerden korunacağınıza inanılır. En doğrusunu Allah bilir. Medyum Saliha Hanım, bir çok kimse Ayetel Kürsi faydaları hakkında bilgisiz demektedir. Bunun sebebi de insanlara Ayetel Kürsi ezberlemenin zor gelmesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki ezberlenmesi zor da olsa, insanların dili zor da dönse Ayetel Kürsi faydaları ile bereketlenmek istediğinde bunu başarmak zorundadır.

Ayetel Kürsi okunan evde melekler sürekli olarak Allah’ı zikrederler. Bir kimse Ayetel Kürsi faydaları ve bereketleri ile kendine fayda sağlamak istese Allah onun asla geri çevirmez. Medyum Saliha Hoca, Allah kulların kalplerine nazar eder. Bu sebeple de kalbinizi saf tutun demektedir. Buradan işaretle de Ayetel Kürsi faydaları ile faydalanmak isteyen kimselerin sürekli olarak zikir ile meşgul olmaları ve kalplerini küfürden ve şüpheden arındırmaları gerekmektedir. Medyum Saliha Hoca, Allah’ın yüceliğinden bahseden Ayetel Kürsi faydaları hakkında ne dense az gelir demektedir.

Ayet El Kürsi Konusu

Müslümanlar her namazın sonunda tesbihat yaparken ve namazın içinde de okudukları Ayet el Kürsi konusu hakkında bir haberdirler. Bir çok kimse okuduğunu araştırma girişiminde bulunmamaktadır. Medyum Saliha Hoca, insanların hakkında bir çok hadis bile bulunan ve Allah Resulü tarafından da fazileti bakımından defalarca övülen Ayet el Kürsi konusu çok önemlidir. Ayet el Kürsi konusu incelendiğinde Allah’ın her konuda çok büyük hüküm sahibi olduğu görülmektedir. Allah bu ayette kendinden izin olmadan hiçbir şeyin asla olamayacağından bahseder. Allah ne kadar koruyucu ve kollayıcı olduğunu söyler. Müslümanlar Ayet el Kürsi konusu hakkında bilgi edinmek istese bu hiç de zor değildir. Bir çok internet sitesinde bile ulaşabileceğiniz bu bilgiye, yakınınızdaki müftülükleri arayarak da ulaşabilirsiniz.

Medyum Saliha Hoca, büyük faydaları olan ayet el kürsi konusu hakkında bir çok bilgilendirmeler yapmaktadır. Ayet el Kürsi’ de Allah azze ve cellenin kürsüsünden yani büyüklüğünden, hükümdarlığından ve tekliğinden bahseder. Bu sebeple Ayet el Kürsi konusu da Allah’ın yüceliğidir. Ayetel Kürsi çok derin bir inceleme ile incelendiğinde ki bunu yapamayacak olanlar tefsirlerden bakabilirler, karşımıza çok büyük faziletler çıkmaktadır. Ayet el Kürsi konusu ve anlamı itibarıyla Kuran’ın dörtte biridir denmektedir. Allah’ın Resulü tarafından, Ayet el Kürsi konusu ve anlamı itibariyle sıkça övülmüştür.

Ayetel Kürsi Türkçe

Medyum Saliha Hoca, kendisine en çok başvurulan konular içerisinde Ayetel Kürsi Türkçe okunur mu sorusunun olduğunu ifade ediyor. Evvela Kuran ayetlerini Türkçe okumakta fazilet vardır. Her kim isterse anlamak maksadıyla Kuran ayetlerini Türkçe okuyabilir. Fakat Ayetel Kürsi Türkçe olarak ibadetlerde okunamaz. Okunsa bile fazileti olmaz. Burada niyet safiyane olursa da en güzeli orijinal dilinden ezberlemektedir. Ayetel Kürsi Türkçe olarak tefsirden incelenebilir, mealden okunabilir. Fakat insanlar namaz içinde Ayetel Kürsi Türkçe olarak okumaya kalkarsa bu ibadete zarar verir. Çünkü bir çok kelimenin tam karşılığı başka dillerde olmayabilir. Arapça da böyle dillerdendir. Bir şeyi anlatabilmenin binlerce yolu vardır. Fakat Türkçe daha yalın bir dildir.

Bu sebeple Ayetel Kürsi Türkçe ibadet dili olarak kullanılmaz. Ancak dua manası ile kullanılacaksa Ayetel Kürsi Türkçe okunmasında sakınca olmaz. Medyum Saliha Hoca, insanların bilmedikleri yerde sormalarında bütük hayır olduğuna değinmiştir. Ayetel Kürsi Türkçe olarak meallerin bakara suresi 255. Ayet kısmında okunabilir. Ayetel Kürsi Türkçe olarak manası itibari ile Allah’ın büyüklüğü ve yüceliğini anlatmakta ve buna rağmen kelimeler yetersiz kalmaktadır. Medyum Saliha Hanım, bir Müslüman olarak herkesin evlatlarına Ayetel Kürsi ezberletmesini ve Ayetel Kürsi Türkçe manasını öğretmesini söylemektedir. Allah takdir edenlerin en yücesidir der İslam alimleri. Bu sebeple Ayetel Kürsi Türkçe olarak dua ettiğinizde Allah size bir çok hayır takdir edecektir.

Yorum Yap

Yorum Yap