Trendlerdeki Yazı

Berat Kandili

Berat kandili İslam dini için neden önemlidir? Berat kandili ne olmaktadır? Berat kandili nedir? Tüm bu sorular ve daha fazlasını kıymetli hocamız Medyum Saliha Hoca sizler için cevapladı. İslam aleminin mübarek kandil gecelerinden birisi olan berat kandili hakkında hocamızın görüşlerini yazının devamında okuyabilirisiniz.

Berat Kandili
1

Berat kandili İslam dininde bulunan beş mübarek kandil gecesinden birisidir. Berat kandili Müslümanlar için kurtuluş ve feraha kavuşma anlamı taşımaktadır. Bu sebeple de berat kandili tüm Müslüman hanelerinde ibadet ve dualar ile geçirilmelidir. Medyum Saliha Hoca, kandil gecelerinin coğrafyamızda çok büyük önem arz ettiğini ve özellikle de bu gecelerde tüm Müslümanların camilere doluştuğuna dikkat çekmektedir. Esasen berat kandili gibi gecelerde nasıl camiler doluyor ve ibadetler yapılıyorsa, diğer gecelerde de yapılması gerekmektedir. Fakat bir derleyip toparlayıcılık gücü olan berat kandili gibi kandil geceleri bu amaçlarından dolayı önem arz etmektedir.

Berat kandili Şaban ayının on beşinci gecesi kutlanmaktadır. Bu gece hazreti Peygambere tüm ümmetine şefaat etme hakkı verilmiştir. Allah Resulü, Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etme hakkının üç de birini elde etmiş, on dördüncü gecesi üç de ikisini ve on beşinci gecesi olan berat kandili gecesi de tüm ümmetine şefaat etme hakkını elde etmiştir. Ünlü İslam alimi Ebussuud Efendi, tefsirinde berat kandili için bu şefaatten mahrum olacak olanların develerin ürküp kaçması misali Allah’tan kaçanlar olduğunu dile getirmiştir.

Berat Kandilinde Ne Oldu?

Medyum Saliha Hoca, kandillerin öneminden ve derleyip toparlayıcılığından her zaman bahsetmektedir. Bu sebeple de kandil gecelerinin önemi ve o gecelerde neler olduğunu da ayrıntılı şekilde sizlerin bilgisine sunmaktadır. Medyum Saliha Hoca, en merak edilen meselelerden birisinin de berat kandilinde ne oldu sorusu olduğunu ifade ediyor. Bu soru aslında çok ayrıntılı ve ince meseleleri içinde barındırmaktadır. Medyum Saliha Hoca, kandiller içerisinde kurtuluş ve arınma gecesi olan berat kandilinde ne oldu sorusunun bir çok yanıtı olduğunu anlattı.

Berat kandili özellikle Kuran’ın Lefh’i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği gecedir. Bu konuda ayeti kerimede berat kandili için mübarek bir gece tabiri kullanılmıştır. Aynı zamanda berat kandili gecesinde amel defterleri yazılır. Bir yıl boyunca doğacak olanlar, ölecek olanlar, insanların kazanacakları rızıkları ve amellerinin hepsi Allah’a bildirilir. Bu gece öyle mübarek bir gecedir ki çok büyük sırları da içinde saklamaktadır.

Berat kandilinde ne odu diye merak eden bir Müslüman için doğru bilgiler verilmeli ve ibadete sevk edilmelidir. Berat kandili, İslam dininde peygamberimizin ümmetinin hepsine şefaat hakkı kazandığı gece olarak da bilinmektedir. Bu sebeple bizler de berat kandilinde ne oldu ve ne yapmamız lazım gelir sorularına cevaplar aramalı, bol bol ibadet ve Kuran tilaveti ile bu geceyi taçlandırmalıyız.

Berat Kandili Duası

Berat kandili hakkında İslam dünyasının ne yaptığını ve neler düşündüğünü o gece yapılan organizasyonlardan görmek mümkündür. Fakat berat kandili kutlanırken neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği de çok önemlidir. Özellikle berat kandili duası diye özel bir dua ya da berat kandili namazı diye özel bir namaz yoktur. Müslümanlar berat kandili duası yapmak arzusunda bulunurlar ise, Peygamber Efendimiz tarafından berat kandili gecesi yapılan dualardan yapabilirler. Büyük alimler tarafından dile getirilen ve berat kandili duası olarak okunan dualardan da yapmalarında sakınca yoktur. Ancak illaki de berat kandili duası falanca duadır, başka dua olmaz demek kişiyi bağnazlığa ve iftiraya sürükleyecektir.

Berat kandili af ve mağfiret gecesidir. Bu gece berat kandili duası yapan ve içinden gelenler ile rabbine yalvaran kimseler kurtuluşa erecek olanlardır. Çünkü bu gece peygamberimiz tüm ümmetine şefaat etme hakkını elde etmiştir. Berat kandili gecesinde varsa kaza namazlarımızı kılmak çok önemlidir. Yoksa da nafile namazlar ile Allah’a yakınlık kurmak çok faydalıdır. Yine Kuran okuyarak bu geceyi taçlandırmak ve bolca Allah Resulü için salavat getirmek sizlerin faydasına olacaktır.

Medyum Saliha Hoca, Berat kandili duası ile içinizden gelenleri söyleyerek ya da hadislerde geçen dualardan yaparak af dileyebilirsiniz. Berat kandili duası etmek ve bu gecede Allah’ı tefekkür etmek çok faydalıdır ve sünnettir.

Berat Kandili Önemi

Medyum Saliha Hanım, zaman zaman katıldığı sempozyumlarda berat kandili önemi hakkında sık sık konuşmalar yapmıştır. Bu minvalde değerli hocamız için ve tüm İslam alemi için de berat kandili çok önemlidir. Çünkü berat kandili önemi açısından ele alındığında kişinin kurtuluşa ve feraha erdiği bir gecedir. İnsanların tüm sorunlardan ve dertlerden uzaklaşarak kendilerini ibadet ve duaya verdikleri bu gece de Allah’ı bolca zikretmek gerekmektedir.

Değerli hocamız berat kandili önemi hakkında bir çok hadis olduğuna da değinmektedir. Bir çok eski İslam alimleri de berat kandili önemi hakkında kitaplar yazmışlardır. Medyum Saliha Hoca, beş yıldız gibi parlayan kandil geceleri içinde berat gecesi önemi bakımından affın ve mağfiretin gecesi olarak bilindiğine değiniyor. Bu sebeple de Allah tarafından kendisine şirk koşmayanlar bu gecede peygamberin şefaati ile ödüllenmektedirler.

Berat kandili önemi bakımından çok özel bir gecedir ve bizlerin de bu gibi gecelerde Allah için namaz kılmamız, Kuran’ı Kerim okumamız, dua ve tefekkür ile ilgilenmemiz ve çokça salavat çekerek Allah’ı zikretmemiz gerekmektedir. Ancak bu şekilde o şefaate layık olmak mümkün olabilir. Berat kandili önemi açısından incelendiğinde bir çok noktanın aydınlandığı görülmektedir. Berat kurtuluş demektir ve bu gece kurtuluş reçetesi olan Kuran dünyaya indirilmiştir. Allah bu gece insanların kaderinin yazıldığı amel defterlerini kabul etmektedir.

Berat Ne Demek?

Berat kelimesi mana olarak bir çok şeyi çağrıştırmaktadır. Arapça olan berat kelimesi kuranda berat kandili olarak değil, ancak kurtuluş manası ile kullanılmaktadır. Berat kandili hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelir. Peygamber Efendimiz, bu üç aylardan ikincisi olan güzel ayda çok fazla oruç tutmaktadır. Hatta rivayet edilene göre Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Peygamber bu ayın bazen tamamını oruçlu geçirmiştir. Böyle bir ayın ne değerli olduğu Allah Resulü tarafından yapılan uygulamalar ile anlaşılmaktadır. Peygamberimiz bir hadisinde, Recep Allah’ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Bu sebeple Berat ne demek sözünün adeta bir manası da burada gizlidir. Kişi kurtuluşa ermek yani berat etmek isterse Hz. Muhammed nasıl ibadet ettiyse öyle etmelidir.

Berat ne demek sorusu bu sebeple sorulan bir sorudur. Kişi nasıl kurtuluşa erebilir? İşte bu ince ayrıntı ve sırlar içinde bulunan berat kandili kurtuluşun anahtarlarından birisidir. Berat ne demek diye merak eden genç, yaşlı herkes peygamberin bu konudaki hadislerine ve büyük alimlerin yazdıklarına bakmaktadır. Medyum Saliha Hoca, en mübarek gecelerden biri olan berat kandili hakkında ve berat ne demek sorusu hakkında tüm merak ettiklerinizi her ortamda ve koşulda cevaplamaya devam etmektedir. Sizler de berat ne demek merak ediyor ve kurtulmak istiyorsanız hocamızın verdiği bilgilere tutunarak fayda sağlayabilirsiniz.

Berat Kandili Hikmeti

Berat kandili Hicri Şaban ayının 14. Gecesini 15 ine bağlayan geceye denmektedir. Berat kandili gecesi bir muhasebe gecesi olarak bilinir. Medyum Saliha Hoca özellikle Berat gecesi inmeye başlayan Kuran Kadir gecesi tamamlanmıştır diye ekliyor. Yine Saliha Hoca bazı alimler arasında ihtilaf olmakla birlikte Duhan suresindeki mübarek gecenin Berat gecesi olduğu üzerinde duruyor. Berat kandili hikmeti saymakla bitmemektedir.

Birçok hadis ve kaynakta bu gecenin yıllık muhasebenin görüldüğü bir gece olduğuna değinmektedir. Bu geceye kadar dini vecibelerini yerine getiren kimselerin Allah dilerse yine bu gece af olunduğu da bilinmektedir. İnsanlar berat kandili hakkında yanlış kaynaklardan ya da farklı zıt kutuplardaki görüşlerden dolayı farklı düşüncelere kapılmış olabilirler. İslam dininde kandil yoktur tek kandil kadir gecesi anlayışı aslında bu birlik ve beraberlik gecelerine vurulmaya çalışılan bir baltadır. Oysa zorlaştırmayın kolaylaştırın ve dininizi anlatın buyruluyor. O halde kaderimizin de tayin edildiği berat kandili hikmeti olarak en başta bu saydıklarımız gelmektedir.

Birisine vesile olmak ya da kendinize vesile olmak en güzel ibadetlerden sayılmaktadır. Berat kandili gecesi mübarek bir gecedir ve İslam dini için çok önemlidir Bundan dolayı da Berat kandili hikmeti hakkında bir takım kimselerin saldırılarına ve iftiralarına maruz kalmaktadır. Berat kandili hikmeti başta da dediğimiz üzere Kuran’ın ilk inmeye başladığı gece ve kaderimizin tayininin yapıldığı, yıllık günah sevap ajandamızın temize çekildiği bir gece olarak bilinmelidir.

Yorum Yap

Yorum Yap