Besmele
  1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Besmele

Besmele

Besmele her hayrın başıdır. Bu sebeple İslam aleminde yaygın olan kanaatle bir işe başlanırken besmele çekilmesinin önemi sıkça telaffuz edilir. Besmele çekmek çok büyük fazilet ve derin manaları içinde barındırır. Medyum Saliha Hoca, besmele hakkında önemli notlarını sizlerle paylaştığı yazımız sizlerle.

Besmele ruhları ferahlığa kavuşturur. Bir Müslüman için bir işe başlarken veya hayatın her anında Besmele olmalıdır. Medyum Saliha Hoca, İslam aleminde tüm Müslümanların besmele çekmeyi bildiğine ve besmele çekmek hususunda çok özen gösterdiklerine dikkat çekmektedir. Besmele “Bismillahirrihmanirrahim” diyerek okunmaktadır. Kuran’ı Kerim de Tövbe suresi hariç tüm surelerin başında besmele vardır. Yaygın olarak iddia edilen mesele besmelenin Fatiha suresinin ilk ayeti olduğu iddiasıdır. En doğrusunu Allah bilir. Medyum Saliha Hoca, her işin başında çekilen besmelenin esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla manasına geldiğini ifade ediyor.

Besmele bir işe başlanırken Allah’ın adını anmak demektir. Bu sebeple besmele çekilerek başlanan işte mutlaka hayır vardır. Allah adının anıldığı her yere nurunun feyzinden indirmektedir. Bu sebeple besmele çekmenin önemi çok büyüktür. Allah’ı ne kadar anarsanız Allah da kulunu o kadar anmaktadır. Bir işe başlandığında besmele ile başlarsanız Allah o işin her anında size hayırlar ve bolluk nasip edecektir. Kullar bazen yanılgıya düşebilir. Besmele ile başlanan işte bir terslik olduğunda asla bunu kötüye yormamalıdır. Çünkü sizlerin hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde de bir hayır gizlidir. Besmele yaratıcının adını anmak ve onun ne kadar Rahman ve Rahim olduğunu hatırlamaktır.,

Eüzü Besmele

Eüzü besmele denildiğinde aklımıza ilk gelecek olan “Eüzübillahimineşşaytanirracim” kelimesidir. Medyum Saliha Hoca, bu kelimenin yani eüzü besmele olarak bilinen kelimenin manasının kovulmuş olan ve pis olan şeytanın şerlerinden yalnızca Allah’a sığınırım olarak anlaşıldığını ifade diyor. Eüzü besmele çekmek Müslümanlar tarafından sıklıkla yapılan bir duadır. Eüzü besmele Kuran okunurken çekilmesi sünnet olan hatta bazı alimlere göre vacip olan bir kelimedir.

Aynı zamanda namazda sübhaneke okunmasından sonra da eüzü besmele çekmek sünnettir. Günlük hayatımızda eüzü besmele sıklıkla çektiğimiz ve kullandığımız bir ifadedir. Kovulmuş olan şeytandan Allah’a sığınmak müminler için büyük bir şereftir. Medyum Saliha Hoca, şeytan ve taifesinin çok güçlü olduğuna ve bu sebeple sık sık eüzü besmele çekmenin alışkanlık yapılmasının önemine değinmektedir. Şeytan ve taifesi eüzü besmele çekildiğinde orada bulunamaz ve hemen terk ederler.

Medyum Saliha Hanım, birçok faziletin ve Kuran’ı kerimin de anahtarı olan eüzü besmele çekmenin çok iyi ve hayırlı bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Müslümanlar eüzü besmele çekerek birçok kötülükten korunabilirler. Ayrıca besmele olarak ifade edilse de aslı eüzü dür. Besmele ile birlikte okunduğu için eüzü besmele denmektedir. Kıymetli hocamız da eüzü besmele çekmenin ve bunu günün içinde sıklıkla kullanmanın çok değerli bir ibadet de olduğunu dile getirdi.

Besmele Çekmek

Besmele çekmek çok hayırlı bir davranış örneğidir. Medyum Saliha Hoca, Fatiha suresinin ilk ayetinin besmele olduğuna dikkat çekmektedir. Kuranda diğer ayetlerin başında da besmele çekmek gerekmektedir. Ancak surelerin başındaki besmele o surelere ait değildir. Besmele Fatiha ve Neml surelerinde dahil olarak geçen bir ayettir.

Besmele çekmek, Müslümanların uymakta olduğu en güzel sünnetlerden biridir. Hz. Peygamber de sıklıkla besmele çeker ve besmele çekmek her hayrın başıdır buyururlardı. Medyum Saliha Hoca, çok derin manaları olan besmele çekmek konusunda bir önemli noktanın da Allah’ın isimleri olduğuna değinmektedir. Besmele çekmek için Allah’ın üç ismi zikredilmektedir. Bunlar Allah, Rahman ve Rahim isimleridir.

Besmele çekmek sadece Allah’ın isimlerini anmak için bile çok feyizli bir zikir olarak ifade edilebilir. Çünkü Allah gece gündüz kendisinin anılmasını istemektedir. Dili besmele çekmek konusunda alışkanlık kazanan bir Müslüman farkında olmada bile sürekli Allah’ı anaca ve besmele çekmek ile kazanılan feyz ve bereketten faydalanacaktır. Besmele çekmek otururken ve kalkarken, arabaya binerken ve inerken hatta adım atmaya başlarken bile söylenebilecek güzel bir zikirdir.

Medyum Saliha Hoca, bir Müslüman besmele çekerek işine başlarsa o iş bitene kadar Allah ona ecir ve sevap yazar demektedir. Bu sebeple besmele çekmek bir anahtar bir kilit rolü oynamaktadır. Tüm Müslümanlar dillerine besmele çekmek konusunda alışkanlık kazandırarak Allah’ın lütuflarına layık olabilmelidir.

Besmelenin Anlamı ve Önemi

Besmele anlamı ve önemi açısından çok derin bir ifadedir. Besmele “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla ” manasında kullanılmaktadır. Medyum Saliha Hoca, besmelenin anlamı ve öneminin derinlerde çok büyük ifadeler içerdiğinin mana alemine yansıdığını sıklıkla ifade eder. Bir kelime olarak görülse de besmele çekmek çok büyük faziletleri içinde barındırır. Evvela besmele ilk yazılan kelimedir. Hazreti Adem’e ilk öğretilen ve ilk inen ayette besmele olarak bilinmektedir.

Bu sebeple besmelenin anlamı ve önemi çok büyük bir araştırma konusu olmaktadır. Burada bizlerin Medyum Saliha Hoca sayesinde verdiğimiz tüm bilgiler sizlerin alacağı kadarıdır. Müslümanlar besmelenin anlamı ve önemi hususunda yeterli bilgi sahibi olsalardı yemeden içmeden sürekli besmele çekerlerdi. Medyum Saliha Hoca, besmele çekmek demek aynı anda Allah’ı üç kere anmak demektir der. Çünkü besmele içinde Allah, Rahman ve Rahim isimleri geçer.

Bunlar Allah Zülcelal Hazretlerinin isimleridir. Her birisinde derin anlam ve manalar gizlidir. Manaları hem açıktır hem de gizlidir. Besmelenin anlamı ve önemi hususunda kalemler ne kadar yazsa da yetersiz kalır. Bildiğimiz kadarı bile dağlar kadar anlam ifade etmektedir. Medyum Saliha Hanım, tüm Müslümanların yapabildiği kadar besmele çekmesini ve besmelenin anlamı ve önemi hususunda az çok bilgi edinmesinin önemine değinmektedir. Besmele tüm kapıları açan bir anahtardır ve müminlerin dilinden düşmemektedir.

Ne Zaman Besmele Çekeriz?

Medyum Saliha Hoca, en çok merak edilen ve insanların bazen de sormaya çekindikleri sorulardan birisinin de ne zaman besmele çekeriz olduğunu söylemektedir. Besmele sürekli zaman dediğimiz gibi her hayrın başıdır. Besmele çekmek ise aynı zamanda Allah’ı zikretmek ve onu anmak demektir.

Ne zaman besmele çekeriz diye merak eden birçok insan bunun önemini kavramaya çalışan ancak birçok sebepten ötürü öğrenemeyen kimseler olabilmektedir. Size yaklaşarak ne zaman besmele çekeriz gibi sorular soran insanlara çok şefkatli davranmalı ve tane tane ayrı ayrı anlatmalıyız. Besmele çekmek ve faziletleri hakkında o kişiyi bilgilendirmeliyiz. Çünkü günümüzde insanlar materyalizmin gerçekleştirdiği illüzyonlara kapılırken manevi alemlerin gerçeklerini masal sanmaktadırlar.

Oysa materyalizm hem şartlar koşmakta hem de sizden malınızı, paranızı ve sağlığınızı almaktadır. Allah ise kendisini anmak karşılığında bolca sevaplar ve hayırlar vermektedir. Ne zaman besmele çekeriz diye merak eden inanların büyük çoğunluğu o hengameden kurtulmak isteyen ve ruhunu özgür kılmak isteyen cesaretli kimselerdir. Besmele ilk başlangıçtır. Besmele anahtardır. Besmele ne zaman çekeriz diye araştıran kişi ilk anahtarı eline almak istemektedir.

Çünkü besmele her hayrın da başıdır. Müslümanlara düşen hem çevrelerini hem de onlara danışan kimseleri bu konularda bilinçli kimseler olmaları için yardımcı olmaktır. Medyum Saliha Hanım, kendisine ne zaman besmele çekeriz diye soran insanlara her fırsatta yardımcı olmayı seven ve sizlerin de bu bilinçte olmanızı isteyen değerli birisidir.

Yorum Yap

Yorum Yap