Burçlar
  1. Ana Sayfa
  2. Burç Yorumları
  3. Burçlar

Burçlar

Burçlar hakkında Medyum yorumu nedir? Medyum Saliha'nın tüm burçlar hakkında verdiği bilgiler nelerdir? Medyumların içinde burç yorumlarını düzgün olarak yapanlar var mı? En iyi burç yorumu yapan Medyum kim? Burçlar konusunda detaylar makalemizde.

Burçlar kişiye göre tabii ki farklılık gösterir. İlk olarak burcun ne olduğundan bahsedelim. Güneşin bir yıl boyunca takip ettiği yörüngeden geçen on iki takımyıldızın belirli simgelerle gösterilerek oluşumudur. Kişi hangi burçtan olursa olsun muhakkak burç yorumlarına bakmıştır. Burç yorumlarının nasıl oluştuğu, astrolojinin tam olarak ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı konuları da merak edilmiştir. İlk olarak astrolojinin ne olduğunu açıklayalım.

Astroloji, Gökyüzündeki Güneş, Ay, gezegen ve yıldızların hangi noktada olduklarına göre dünyada yaşanan olaylarla ilişki kurulmasıdır. Astroloji çok eski çağlara kadar giden bir kültür birikiminin sonucu oluşmuştur. İnsanlar gökyüzüne hep bir merak ile bakmışlardır. Bazı konularda yol gösterici olduğuna inanılmıştır. Güneş, astroloji haritalarında çok önemli bir konuma sahiptir. Güneş, motivasyon ve enerji kaynağı olmuştur.

Burçların Açıklamaları

Zodyak, diğer bir ifadeyle burçlar kuşağı; Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu, Başak burcu, Terazi burcu, Akrep burcu, Yay burcu, Oğlak burcu, Kova burcu ve Balık burcu olmak üzere 12 burçtan oluşur. İlk 6 burç kişisel ve içedönüktür. Son 6 burç ise daha sosyal ve dışadönüktür. Burç kuşağının ilk burcu Koç burcu en saf ve doğal burçtur. Son burcu Balık kendinden önceki tüm burçların özelliklerini taşıdığı için karışık ve dolu olarak bilinmektedir.

Burçlar kuşağındaki 12 burç niteliklerine göre üç gruba ayrılır. İlk grup öncü olarak bilinir. Bu grupta koç, terazi, oğlak, yengeç bulunur. Öncü grupta bulunan burçlar lider özellikler taşımaktadır. Diğer grup sabit olarak anılır. Sabit grupta olan burçlar boğa, akrep, aslan, kova burçlarıdır. Adı gibi sabit burçlardır. Hayatlarının hiçbir yerinde değişikliğe rastlanmaz. Son grup ise değişkendir. Değişken gruptaki burçlar ikizler, yay, başak ve balık burçlarıdır. Bunlarda değişime kolay uyum sağlayan, yeniliğe meraklı kişilerdir.

Bunların yanında burçlar elementlere göre de ayrılır. Dört element vardır. İlk olarak ateş elementi içinde bulunan burçları sayalım. Bunlar; koç, aslan ve yay burçlarıdır. Ateş elementi demek güç ve cesaret anlamına gelir. Diğer element ise topraktır. Toprak elementi içinde yer alanlar; boğa, başak, oğlak burçlarıdır. Toprak dayanıklılık, sabır ve uzun ömür demektir. Sonraki element hava elementidir. Hava elementi içinde yer alanlar; ikizler, terazi, kova bu gruptadır. Hava elementi burçları için zekâ, akıl ve beceri akla gelir. Son element ise su elementi olur. Su elementi içinde yer alanlar; yengeç, akrep ve balık olmaktadır. Su elementi hassasiyeti, sezgiyi ve duygusallığı temsil eder.

Astrolojinin Kısa Tarihi

İslam öncesi dönemde burçlarla ilgili bilgilere Sümerlere ait çivi yazısından oluşan metinlerde rastlanır. Daha önceki devirlerde tam olarak bir tespit yapılmamıştır. Burçların yılın belirli dönemlerinde hareketler yaptığını ve bu hareketlerin dünyadaki günlük yaşamı etkileyeceğine inanılmıştır.

Bu anlayışın Mezopotamya kültüründe gök cisimlerini tanrı olarak kabul eden anlayışla yakından bağlantı vardır. İnanışa göre insanlar hangi burcun altında doğarsa o burcun himayesinde hayatını devam ettirirdi. Örneğin; boğa burcunun himayesinde kişiler iyi savaşçılardı. Akrep burcunda olanlar ise kızgın bir burcun himayesinde oldukları için dikkat edilmesi gereken tehlikeli insanlardı. Mısır’da Helenistik çağa kadar herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. Helenistik dönemde ise “dekan” adlı bir burç sistemi oluşmuştur.

Yahudilerin kitabı Talmud’da burçlar hakkında bir bilgi yoktur. Ancak yahudi bilginleri tüm insanların bir burç altında doğduğuna inanırlardı. Hatta bu yüzden her insanın semavi bedeni olduğu düşünülürdü.

Yeryüzünde her insanın bir yıldıza sahip olduğuna inanılırdı. Aynı burç altında doğanlar manevi olarak akraba kabul edilirdi. Buna göre her burç yeryüzünde bir olayı temsil eder. Örneğin; koç aydınlığı, boğa karanlığı, ikizler seksi, başak evliliği temsil etmektedir. İnsanların etkilenmesi sağlamak amacıyla kehanetlerde de burçlar kullanılıyordu. Ancak tüm yahudilerin burçların olumsuz etkilerinden uzak olduğu kabul görüyordu.

Genel Olarak Astroloji

Greklerde ilk burçlarla uğraşan kişi Homeros olmuştur. Grek matematikçisi Eudoxus 44 tane burç sayar. Bunun yanında Ptolemy ise 48 tane burçtan bahseder. Bugünkü haliyle 12 burç Latin geleneğinden ortaya çıkar. Greko-Roman astrolojisinde on iki burç on iki hane demektir.

Bu on iki hanenin her biri insanın belirli bir tarafını etkiler. Bunların hangi yönleri etkilediğine bir bakalım. Örneğin; koç insanın bedeni ve kişiliğini, boğa zenginliği, ikizler bilgi yönünü, aslan soy ve zevk almayı, başak sağlıklı olmayı ve sorumluluğu, terazi evliliği, akrep doğum ve ölümü, yay ideolojiyi, oğlak meslekleri, kova umudu, balık sınırları etkilemektedir.

Hinduizm’de ismi naksatra olan 28 burçtan bahsedilir. Burçlar bu kültüre göre Ay’ın karıları veyahut Daksa’nın kızlarıdır. Budizm’de de aynı şekilde kabul edilir. Ancak onlarda tanrı özelliği taşıyan burçlar insanı doğrudan etkiler, diğerleri etkilemez.

Yine islam öncesinde astronomik rakamlardan ziyade burçların insan üzerinde etkileri incelenmiştir. Bunun sebebi burçların dinle arasındaki yakın bağlantıdan kaynaklanır. İslam öncesi ilah kabul edilen gök cisimleri insanı yönetir. Bu nedenle ilah kabul edilen gök cisimleri ile bağlantı kurmak için kehanet oluşturulmuştur. Bu yüzden burçlar söz konusu olduğunda kehanet veya faldan da bahsedilir. Bunların birbirine yakın olduğu düşünülmektedir. Son olarak astrolojinin temel mantığı “gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır “düşüncesine dayanır. Bu yüzden insanların iş, ilişki gibi birçok anlarına yorum getirebilmiştir.

İslami Burçlar ve Özellikleri

İslam dininde burçlar hakkında birçok ihtilaf çıkaran kimselere rastlamak mümkündür. Zira Medyum Saliha Hoca, burçların birçok sözde alim tarafından kesinlikle reddedildiğine şahit olmuştur. Peki İslami burçlar ve özellikleri var mıdır ve bu konuda ayetler de bir hüküm var mıdır diye sorduğunuzu biliyoruz. İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’de burçlar hakkında bir takım ayetler bulunmaktadır. Burçlar yıldız kümeleridir. Örneğin Furkan Suresi 61. Ayette Allah ”Gökte burçları (yıldız kümeleri) oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatmaya yarayan bir ay yaratan Allah ne mübarektir ne cömerttir” buyurmaktadır. İslami burçlar ve özellikleri yoktur diye inkâr edenler tamamen kendi egolarıyla din türetmeye çalışan kimselerdir.

Medyum Saliha Hoca, burçlara inanmayan sözde alimlerin yıldızlar insan hayatına ve dünyaya etki edemez saçmalığına inandıklarını söylemektedir. Hocamız sadece med cezir olayının bile o kimselere tokat gibi indiğini de ifade ediyor. Çünkü ay dünyaya yaklaşıp uzaklaştıkça gel git dediğimiz med cezir olayı yaşanmaktadır. İslami burçlar ve özellikleri hakkında hadis kaynaklarında da birçok bilgiye rastlamak mümkündür. Medyum Saliha Hanım, İslam alimlerinin içinde en meşhurlarından ve en büyüklerinden olduğu şüphesiz olan Muhyiddini Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiyye eserinde burçlar hakkında net bilgiler vermiştir demektedir. Muhyiddin Arabi birçok konuda üstad ve büyük bir alimdi. İslami burçlar ve özellikleri hakkında da delilleri ile açıklamalar yaparak devrinde çığır açan birçok olayı çözmüş ve yine yıldızlar, cifir, havas ilimleri sayesinde de gelecek hakkında tahminlerde bulunmuştur.

Yorum Yap

Yorum Yap