1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Büyü Kitabı

Büyü kitapları tarihin her döneminde var olmuştur. Medyumlar kadim zamanlarda kendilerine öğretilen tüm büyüleri şifreli bir şekilde büyü kitabı adı verilen kitaplara kaydetmiştir. Medyum Saliha Hoca bu yazımızda sizlere büyü kitabı ve bu kitaplarda yer alan büyüler hakkında bilgiler verecek.

Büyü kitabı arayanlar için güzel bir makale hazırladık. Büyüler hakkında sayısız gerçek ve efsane iç içe anıldıkça neyin gerçek neyin hayal olduğu ayır edilemez hale gelmiştir. Medyum Saliha Hoca bu sebeplerden ötürü en sağlam kaynakların korunmuş olan kitaplar olduğunu belirtiyor. Büyü hakkında en net bilgilerin de içinde olduğu birçok büyü kitabı en iyi medyumlar tarafından hem kullanılmakta hem de korunmaktadır. Piyasada bulunan ve yeni yeni basılmaya başlanan büyü kitapları aslında muhteviyatı açısından çok fazla yanlış bilgiler içermektedir. Çünkü bir büyü kitabı yalnızca bir medyum tarafından kullanılabilir.

Büyü kitabı özellikle çok eski dillerde yazılmış ve birçok şifre bulunan bir kitaptır. Medyum Saliha’da bu sebepten ötürü insanları yanlış yönlendiren kitaplardan uzak durmanızı ve her büyü tarifi veren kitabın da büyü kitabı olamayacağını ifade etmektedir. Bir büyü kitabı açık açık papaz büyüleri ya da aşk büyüsü hakkında bilgi vermez. Çünkü büyü bitabını da yazan başka bir medyumdur. En kara büyüler ve en önemli tılsımların içinde olduğu bir büyü kitabı normal insanları korumak ve amacı farklı olan kişilerin eline geçmesini engellemek için hem tılsımla yazılır hem de içindekilerin hepsi şifreli bir dille anlatılır.

Kabala büyü kitabı

Belki de normal insanların en bildiği büyü kitapları içinde en popüleri kabala büyü kitabıdır. Medyum Saliha Hoca bu önemi büyü kitabı hakkında herkesin bir fikir belirttiğini ve Yahudiler ile bağlantılandığını ifade etmektedir. Kabala büyü kitabı esasında Siyonizm tarafından baş kitap olarak kabul edilmiş bir büyü kitabıdır. Kabala büyü kitabı aynı zamanda bir öğreti kitabıdır. Kabala büyüleri hakkında derin detaylar işleye bu kitap yine yazıldığı devrin en mükemmel teknikleri ile yazılmıştır. Çünkü kabala kitabı denilen kitap şifreli bir dille ve olabildiğince kısa şekilde yazılmıştır. Kabala kitabında bulunan kara büyüler ve tüm kabala büyüleri evrenin içindeki sayısız güçle bağlantı kurmayı öğretmektedir.

Kabalizm olarak da bilinen ünlü öğreti bu kitap sayesinde ortaya çıkmıştır. Medyum Saliha Siyonist olamayıp da kabala büyü kitabı olan ve onu okuyabilen ender medyumlar arasında yer almaktadır. Kabala büyüleri o kadar derin büyülerdir ki günümüzdeki birçok Siyonist kabala uzmanı bile onu anlayamamaktadır. Kabala büyü kitabı tüm negatif güçler ve şeytani olan her şey ile bağlantı kurularak büyü yapımı konularını anlatmaktadır. En iyi medyumlar bile kabala büyüleri karşısında çaresiz kalabilmektedir. Medyum Saliha Hanım da oldukça popüler olan bu kabala büyüleri konularında hem yetenekli hem de ailesinden aldığı eğitimler sayesinde donanımlıdır. Kabala büyü kitabı sayesinde bağlama büyüleri ve aşk büyülerinden daha tehlikeli büyüler bile yapmak mümkündür.

Gerçek büyü kitabı

Büyü kitapları çok satanlar arasında yer aldığı için önüne gelenin büyü kitabı sattığı ve gizemli kitaplar yazdığı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak maalesef ki bazı kitapları incelediğimizde kendilerine gerçek büyü kitabı muamelesi yapıldığını, içindeki sözde büyü tariflerinin de uygulanılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Sonuç olarak da bir yığın sıkıntılı durum ortaya çıkarak insanların cin uğramasından tutun da değişik sıkıntılara kadar birçok şeyi yaşadığını görmekteyiz. Gerçek büyü kitabı denildiği zaman kesinlikle ve kesinlikle kadim tarihin bize emaneti olan büyü kitapları aklımıza gelmelidir. Birçok kıtada bulunan esrarengiz ve gerçek büyü kitabı bulunmaktadır. Bu kitaplar kara kitap, kırmızı kitap, kakala kitabı gibi değişik isimlerle de anılmaktadır. Gerçek büyü kitabı içerisinde bağlama büyüleri, aşk büyüleri, papaz büyüleri ve en tehlikeli büyüler yer alabilmektedir. Medyum Saliha gerçek bir büyü kitabı yalnızca o dili bilin medyumlar tarafından okunabilir demektedir. Medyum Saliha Hanım diğer yandan bazı kadim büyü kitapları şifreli şekillerde yazılmış demektedir. Gerçek büyü kitabı korunmak için ya bilmeceler ya da tekerleme biçiminde bir anlatım da kullanabilir. Burada önemli olan hem normal insanları korumak hem de bu kitapların yalnızca aynı inancı paylaşan medyumlar tarafından kullanılmasını sağlamaktır. Medyum Saliha hoca da gerçek büyü kitapları konusunda hem iyi bir araştırmacı hem de iyi bir şifre çözücüdür.

Büyü kitapları nelerdir?

Tarihin karanlık dönemlerinde bile birçok büyücü var olmuş ve yaşadığı döneme ait büyü ve bilgileri kitaplaştırmıştır. Büyü kitapları aynı zamanda yazıldığı döneme ışık tutan bilgiler de içermektedir. Hocamız özellikle insanların büyü kitapları konusunda çok merakları olduğunu ancak bunun boş bir heves olduğunu da dile getirmektedir. Bir takim yazılıp çizilen büyü kitapları zaten içinde yalan yanlış bilgiler içerdiği gibi gerçek bir büyü kitabının da zaten evinizde olması bin bir belayı üzerinize çekecektir. Medyum Saliha özellikle büyü kitaplarını bir şekilde bularak onları ihalelerde satın alan insanların başlarına gelen felaketlerin saymakla bitmeyeceğini ifade etmektedir.

Büyü Kitapları
İçerisinde büyü kitapları bulunan esrarengiz bir yerin temsili görüntüsü

Büyü kitaplar tılsımlı kitaplardır. Kendi kendilerini bir şekilde koruma altına almaktadırlar. Büyü kitapları kimseyi medyum yapamaz ancak medyumlar için de çok önemli kaynaklardır. Hocamız yıllar boyunca atalarının kendisine miras bıraktığı büyü kitapları sayesinde büyüler yapmış büyü bozma işlemleri yerine getirmiştir. Medyum Saliha Hocamız aşlında yer alan büyülerin büyük bir kısmının muhteviyatını büyü kitapları sayesinde öğrenmiştir. Büyü kitapları insanların oldukça meraklarını cezp eden kitaplardan olsa da çok tehlikelidirler. Büyü kitaplarını okumayı bilmeyen birisinin karıştırması hatta elini sürmesi bile bazen ölüm büyüsü ya da kara büyüler arasında bir büyüye tutulmasına sebep olabilir.

Yasak büyü kitabı

Medyumlar büyü kitapları konusunda tüm bildiklerini küçük yaşlardan itibaren aldıkları eğitimler sayesinde öğrenmektedirler. Yasak büyü kitabı da bu özel kitaplardan birisidir. Medyum Saliha Hoca esasen birçok yasak büyü kitabı olduğunu bunların bir kısmının insanlara yasak bir kısmının da hem medyumlara hem insanlara yasak olduğunu ifade etmektedir. Hocamız kendi atalarının da yazmış olduğu ve yalnızca aynı kandan medyumların okuyup eline alabileceği büyü kitaplarından bahsetmektedir. Yasak büyü kitabı kesinlikle günümüzde büyü kitabı adıyla satılan kitaplar değildir. Büyü kitabı denildiği zaman iki kere düşünmek lazım gelir. Çünkü gerçek büyü kitabı içindeki özel bilgiler sayesinde insanlara kara büyüler konusunda ve ak büyüler konusunda bilgiler veren bir kitaptır. Yasak büyü kitabı ise gerek yazarı tarafından gerekse de sonradan sahibi olan başka bir medyum tarafından lanetlenmiş ve tılsımlanmış büyü kitaplarıdır. Medyum Saliha Hoca İslam alimlerinin de yasakladığı büyü kitapları içinde başta kabala kitabının geldiğini ifade etmektedir. Diğer yandan da yasak büyü kitabı içinde çok karanlık büyüler barındıran kitaplara verilen bir genel addır. Büyü kitabı yazarı bazen belli olmayan ama şifreli halde de bilgiler vermekten kaçınmayan kitaplardır. Medyum Saliha Hanım, ülkemizde çok az medyumda gerek büyü kitapları olduğunu ve bu gerçek büyü kitabı olan medyumlardan birisinin de kendisi olduğunu ifade etmektedir.

Yorum Yap