1. Ana Sayfa
  2. Büyüler
  3. Büyücü Hocalar
Trendlerdeki Yazı

Büyücü Hocalar

Büyücü hocalar birçok sahte hocanın da işin içine girmesi ile birlikte oldukça fazla rastlanan kişiler olmaktadırlar. Ancak gerçek büyücü hocalar havas ilmine hakim kişilerdir ve bu kişilerin yaptıkları büyüler real dünyada muhakkak hayat bulur.

Büyücü Hocalar
3

Büyücü hocalar olarak nitelendirilen kişilerin gerçek isimler olup olmadığını anlamak ise herşeye kanmaya hazır olan kişiler için oldukça zordur. Çünkü büyü için gelen birisi ciddi bir sıkışmışlık ve ihtiyaç içerisindedir ve tabiri caiz ise suistimal edilmeye açık bir halde gelir. Ancak gerçek bir büyücü hoca bu durumun farkındadır ve zaten ona kişileri suistimal etmek vazife olarak yasaklanmıştır. Gerçek büyücü hocalar için istismar ve suistimal yasaklanmışken sahte hoclar ise sırf bu durumlardan faydalamak için türemişlerdir. Ancak böyle bir durumda sahte hoca ile gerçek hocanın yrımına varmak gerekir.

Gerçek büyücü hocalar

Öncelikle gerçek büyücü hocalar havas ilmi için yaratılmışlardır ve hüddam olarak adlandırılırlar. Bu isimler vefk yaparak diğer canlıları harekete geçirirler ve böylece istenilen dileğin gerçekleşmesini sağlarlar. Gerçek büyücü hocalar bunları yaparken ise asla bu güçleri kendileri için kullanamazlar.

Kısacası bu yeteneklerinin hiç birisini kendisine hizmet ve fayda sağlasın diye kullanamazlar. Etrafındaki insanları ya a olayları bu yeteneği ile kendisine himzet ettirdiğini iddia eden kişiler sahte hocalardır ve onlardan uzak durulması gerekmektedir.

Büyücü hoca arıyorum

Gerçek büyücü hocalar büyü ilminin hizmetkarları olduklarını bildikleri için peygamberlik ilan etmezler ya da zamanın mehdi olduklarını söylemezler. Gerçek ilim shibi insanlar böyle bir şey iddia ettikleri takdirde ellerinden ilimleri alınır. Bugün çevremizde sahte hoca olarak bilinen bazı isimler aslında ellerinden yetenekleri ve hüddam davetleri alınmış isimlerdir. Bu kişiler aynı zamanda emre uymadıkları için cezalandırılırlar. Bu ceza kimi zaman herkesin gözünde şarlatan olarak görülme ya da gerçekten akli melekelerini yitirme olarak verilebilir.

Sahte büyücü hocalar kimler?

Sahte büyücü hocalar ise bu ilim yolunda hizmetkar olduklarını bilmezler ve kendilerine üstün vasıflar atfederler. Hatta kendisi ile uğraşanları cezalandırmak ile korkuturlar ancak biraz önce bahasettiğimiz gibi gerçek büyücü hocalar bu ilmi kendi menfaatleri için kullanamazlar.

Ancak karşı taraftan kişiy göre değil de büyü ilmine, vefk ve hüddamlığıa dair bir saldırı ve hakaret geliyorsa bu sefer ceza verici olarak vazifesini yerine getirmek zorundadır. Büyücü hocalar istedikleri takdirde cinleri sıradan insanlara gösterebilirler. Hatta büyü tılsımları arasında yer alan bir özellikle de budur diyebiliriz.

Özellikle soğutma büyülerinde cinler kişilerin gözlerine görülerek kişinin ortamdan ya da kişiden soğumasını sağlamaktadır. Ancak sahte hocaların böyle bir becerisi bulunmamaktadır. Örneğin cin çağırma gibi sahte ritüellerde sıradan insanların çağrılarına gitmemektedirler. Ancak başı boş ve insanları korkutmak isteyen varlıklar hariç.

Bu yüzden büyücü hocalar aslında diğer alemlerdeki canlılar ile irtibata geçmekle yükümlüdür. Bu kişiler kendilerine verien yetenek ile zihinsel kontrol ile diğer canlıları kontrol altında tutabilirler ya da emir vererek yönlendirebilirler. Ayrıca büyücü hocalar büyü ve tılsımları istedikleri zaman bozarak etki altından tuttukları kişileri serbest bırakma ve büyü tesirinden kurtarma imkanına da sahiptirler.

Büyücü hoca çeşitleri

Büyü kavramı çok geniş bir konudur. Büyü hakkında konuştuğumuzda, iki çeşit büyü yoktur. Yüzlerce çeşit vardır. Aşkı bulamayanlar için bir aşk büyüsü, kendilerini birine bağlamak isteyenler için bir bağlanma büyüsü, kötü sihirden korunmak isteyenler için büyünün bozulma işlemleri, kapalı kısmeti açmak isteyenler için büyünün korunması, güzel görünmek için güzellik büyüsü yapılır.

Tabi ki bu büyüleri büyücü hocalar yapmalıdır. Başka bir deyişle, medyum olmak, çok çalışmak, denemek ve sebat etmek demektir. Doğumundan bu yana özel yetenekler sahip bir kişi, bu farkı dışarıdaki insanlara göstermek için medyumculuğa başlar.

Gerçek medyumlar kimlerdir?

Her şeyden önce, gerçek büyücüler havas bilimi için yaratılmış ve hüddam olarak adlandırılmıştır. Bu isimler diğer yaratıkları vefk yaparak aktive eder ve böylece arzulanan arzunun yerine getirilmesini sağlar. Gerçek büyü öğretmenleri bu yetenekleri asla kendileri için kullanamazlar.

Kısacası, bu becerilerin hiçbirini onlara hizmet ve fayda sağlamak için kullanamazlar. Bu yetenek nedeniyle etraflarındaki insanları beceriksiz kıldığını iddia eden insanlar sahte medyumlardır ve bunlardan kaçınılmalıdır.

En etkili büyücü hocalar

Büyücü hocalarına medyum adı verilir. Medyumlar kendilerinin Tanrı tarafından özel yetilerle donatılarak sıradan insanların bilmedikleri gizli dünyaların kapılarının kendilerine sonuna kadar açıldıklarını öne sürerler. Medyumlar özel yetenekleri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları konularda onlara yardımcı olarak büyü yapar ve böylelikle cinler alemiyle iletişime geçerek onların yardımını alırlar. Cinlerin tıpkı insanlar gibi varlıklar oldukları ama cinlerin insanlardan önemli yönünün ateşten yaratılan ve de gelecekten haberi olan kişiler oldukları bilinmektedir.

Bu özelliği bağlamında medyum hocalar tarafından cinlerle trans halindeyken irtibat kurularak onlardan geleceğe yönelik haber alınmasına dayanır. Bu da son derece etkili hocaların kara büyü yapma yetilerinin aslında kendilerine Tanrı tarafından doğuştan bahşedilen yetenekler olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellikleri neticesinde gerçekten de biçare insanların sesi soluğu olmaya devam ettiklerini dile getirmemiz mümkün olacaktır. Bu da her açıdan insanların karşı karşıya kaldıkları zorluklar karşısında en etkili büyüleriyle en zor günlerinde onların yanlarında doğal yetenekleriyle yer alan medyum hocaların olduğuna her açıdan işaret ediyor.

En iyi büyücü hoca

Medyum Saliha Hoca, büyücülük konusunda yılların verdiği tecrübe ve aileden geçen yetenekler sayesinde çevresi tarafından en iyi büyücü hoca olarak tabir edilmektedir. Bu durum Medyum Saliha tarafından tevazu ve alçak gönüllülük ile karşılansa da bu kendisinin en iyi büyücü hoca olarak var olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. İnsanlar en çok kara büyüler ve büyü çeşitleri hakkında araştırmalar yapmaktadırlar.

Bir medyumun en iyi büyücü hoca olarak tabir edilmesinin sebebi ise, bu araştırmaları sonucunda büyü yaptırdıkları medyum büyük başarıları ardı ardına yakalıyorsa doğal bir sıfat olarak ortaya çıkıyor olmasıdır. Medyum Saliha Hoca, yaptığı aşk büyüsü işlemlerinin başarısı, bağlama büyüsü işlemlerinin hayret verdiren sonuçları ve kara büyü bozma işlemlerindeki takdir toplayan keskinlikteki başarıları ve dahi kara büyü yapımındaki üstün yetenekleri sayesinde en iyi büyücü hoca olarak adını büyü tarihine yazdırması doğal bir durumdur. Büyücü hoca olarak bir medyumun görevi, büyü işlemlerini, vefk ve tılsımları en iyi şekilde uygulamaktır.

Büyücü hoca her ne kadar uyarsa da bazen insanlar talimatların dışına çıkmakta ve olumsuzluklar da yaşanabilmektedir. Böyle durumlar yaşanmaması için en iyi büyücü hoca olarak gösterilen Medyum Saliha Hanım ile çalışmalı ve hocamızın tüm talimatlarına uymalısınız. Büyüler hayatınızda görüp göreceğiniz en ciddi ve dikkat isteyen şeylerdir. Bundan dolayı bir büyücü hoca ile çalışacaksanız mutlaka en iyi büyücü hoca kimse onunla çalışmak sizin ve büyünün sıhhati açısından güvenli olacaktır.

Kara büyü yapan hocalar

Kara büyü yapan hocalar özellikle bu ilimde derinleşmiş ve büyü ilmine en son noktasına kadar hâkim olan hocalar olmalıdırlar. Özellikle büyücü hocalar içinde yer alan kimseler kara büyü konusunda oldukça dikkat etmektedirler. Medyumların bile çekindiği ve dikkatli davrandığı kara büyü ile ilgili olarak gerek danışanlarımda gerekse de bazı insanlarda rehavet gördüğüm durumlar olmaktadır. Bazı kimselerde kendi başına kara büyü yapma ya da kara büyü bozma gibi maceralara girişmektedirler. Bunun sonucunda kendileri ya da akrabaları beni arayarak Medyum Saliha Hocam filanca tanıdığımız değişik sıkıntılar yaşıyor şeklinde başvurmaktadır.

Öncelikle kara büyü yapan hocalar yani ben ve işinin ehli medyumlar yapılacak olan kara büyü işlemi hakkında çok iyi bilgi sahibidir. Yani kara büyüler birçok çeşittir. Papaz büyüsü mü yapılacak yoksa aşk büyüsü mü yapılacak bu konuya hâkim olmak gerekmektedir. Bir diğer konu ise kara büyü yapan hocalar bu yöntemleri kara büyü bozmak için daha yoğun olarak kullanmaktadır. Şahsım Medyum Saliha, özellikle birçok kabala kara büyüleri gibi tehlikeli büyüleri bozmak için sizlerin yardımcısı olmaktayım. Özellikle kara büyü yapan hocalar denildiğinde yanlış bir algı oluşturulması ise tamamen cinlerin insanları etkileme gücünün önünü açmak isteyen zihniyetlerin ürünüdür. Kara büyü yapmak demek aynı zamanda kara büyü bozma konusunda bilgi sahibi olmak demektir. Bu sebeple siz kıymetli danışanlarımın sıkıntılarını gidermek için her daim çalışmaya devam etmekteyim.

Yorum Yap

Yorum Yap