İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Büyü Açıklamaları
  3. Büyücü Hocalar
Trendlerdeki Yazı

Büyücü Hocalar

Büyücü hocalar birçok sahte hocanın da işin içine girmesi ile birlikte oldukça fazla rastlanan kişiler olmaktadırlar. Ancak gerçek büyücü hocalar havas ilmine hakim kişilerdir ve bu kişilerin yaptıkları büyüler real dünyada muhakkak hayat bulur.

Büyücü Hocalar

Büyücü hocalar olarak nitelendirilen kişilerin gerçek isimler olup olmadığını anlamak ise herşeye kanmaya hazır olan kişiler için oldukça zordur. Çünkü büyü için gelen birisi ciddi bir sıkışmışlık ve ihtiyaç içerisindedir ve tabiri caiz ise suistimal edilmeye açık bir halde gelir. Ancak gerçek bir büyücü hoca bu durumun farkındadır ve zaten ona kişileri suistimal etmek vazife olarak yasaklanmıştır.

Gerçek büyücü hocalar için istismar ve suistimal yasaklanmışken sahte hoclar ise sırf bu durumlardan faydalamak için türemişlerdir. Ancak böyle bir durumda sahte hoca ile gerçek hocanın yrımına varmak gerekir.

Gerçek Büyücü Hocalar Kimlerdir?

Öncelikle gerçek büyücü hocalar havas ilmi için yaratılmışlardır ve hüddam olarak adlandırılırlar. Bu isimler vefk yaparak diğer canlıları harekete geçirirler ve böylece istenilen dileğin gerçekleşmesini sağlarlar. Gerçek büyücü hocalar bunları yaparken ise asla bu güçleri kendileri için kullanamazlar. Kısacası bu yeteneklerinin hiç birisini kendisine hizmet ve fayda sağlasın diye kullanamazlar. Etrafındaki insanları ya a olayları bu yeteneği ile kendisine himzet ettirdiğini iddia eden kişiler sahte hocalardır ve onlardan uzak durulması gerekmektedir.

Gerçek büyücü hocalar büyü ilminin hizmetkarları olduklarını bildikleri için peygamberlik ilan etmezler ya da zamanın mehdi olduklarını söylemezler. Gerçek ilim shibi insanlar böyle bir şey iddia ettikleri takdirde ellerinden ilimleri alınır. Bugün çevremizde sahte hoca olarak bilinen bazı isimler aslında ellerinden yetenekleri ve hüddam davetleri alınmış isimlerdir. Bu kişiler aynı zamanda emre uymadıkları için cezalandırılırlar. Bu ceza kimi zaman herkesin gözünde şarlatan olarak görülme ya da gerçekten akli melekelerini yitirme olarak verilebilir.

Sahte büyücü hocalar ise bu ilim yolunda hizmetkar olduklarını bilmezler ve kendilerine üstün vasıflar atfederler. Hatta kendisi ile uğraşanları cezalandırmak ile korkuturlar ancak biraz önce bahasettiğimiz gibi gerçek büyücü hocalar bu ilmi kendi menfaatleri için kullanamazlar. Ancak karşı taraftan kişiy göre değil de büyü ilmine, vefk ve hüddamlığıa dair bir saldırı ve hakaret geliyorsa bu sefer ceza verici olarak vazifesini yerine getirmek zorundadır.

Büyücü hocalar istedikleri takdirde cinleri sıradan insanlara gösterebilirler. Hatta büyü tılsımları arasında yer alan bir özellikle de budur diyebiliriz. Özellikle soğutma büyülerinde cinler kişilerin gözlerine görülerek kişinin ortamdan ya da kişiden soğumasını sağlamaktadır. Ancak sahte hocaların böyle bir becerisi bulunmamaktadır. Örneğin cin çağırma gibi sahte ritüellerde sıradan insanların çağrılarına gitmemektedirler. Ancak başı boş ve insanları korkutmak isteyen varlıklar hariç. Bu yüzden büyücü hocalar aslında diğer alemlerdeki canlılar ile irtibata geçmekle yükümlüdür. Bu kişiler kendilerine verien yetenek ile zihinsel kontrol ile diğer canlıları kontrol altında tutabilirler ya da emir vererek yönlendirebilirler. Ayrıca büyücü hocalar büyü ve tılsımları istedikleri zaman bozarak etki altından tuttukları kişileri serbest bırakma ve büyü tesirinden kurtarma imkanına da sahiptirler.

Yorum Yap

Yorum Yap