İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Büyü Açıklamaları
  3. Büyücü isimleri
Trendlerdeki Yazı

Büyücü isimleri

Büyücülük ilmi Harut ve marut meleklerinin yeryüzüne inerek büyü ilmini insanlara öğretmeye başlaması ile insanlık tarihindeki yerini almıştır. Bu bağlamda dünay tarihine etki eden bir çok ünlü büyücü ve büyücü isimleri karşımıza çıkmaktadır.

Büyücü isimleri

Büyücü isimleri araştırmalarınız sonuçsuz kalmasın diye bu makale hazırlandı. Son zamanlarda dizisi ile konu olan ve tarihte ki Kral Arthurun zaferlerinin aslında kendisinin neden olduğu düşünülen efsane isim Merlin bir kadim bir büyücü adıdır. Ancak onun gerçekten zar olup olmadığı, halka tarafından yaratılan bir efsane olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak buna ek olarak Mısırlıların piramitleri inşaa ederken dönemin büyücü isimleri ile çalıştıkları ve onların sayesinde pramitleri inşaa ettikleri düşünülmektedir.

Büyücü İsimleri Nelerdir?

Bu aslında onların kader yazgılarıdır nedilebilir. Örneğin Saliha hoca kendisine konulan isminin ‘Salih kadın’ anlamına geldiğini bilmektedir. Yaptığı büyü işleri ie kendisine danışanlara yardım etmeyi hedeflemektedir ve her büyü için muhakkak ruhsal bir arınma yapmaktadır. Dönemin büyücü isimleri noktasında da bu kuralın geçerli olduğu düşünülmektedir. Kısacası onlara konulan isimler büyü ehli olacaklarına dair birer işaret olarak kabul edilmektedir. Zaten kam büyü tarihine bakıldığında adı bilinen bir çok büyücü toplumdaki isimlerden farklı isimlere sahip olmaktadırlar.

Gerçek Büyücü İsimleri

Bu sorunun cevabı büyücü isimleri ile değil büyücünün yetenekleri ile cevaplanabilir. Kişinin adı yada ünvanı her ne olursa olsun yeteri kadar yetenekli değilse, yeteri kadar deneyimli değilse ve sürekli olarak büyü ilmini akademik olarak yeniden yeniden okumuyorsa bir gün yaptığı bir büyünün ya da bozmak istediği bir büyünün tesiri altında kalabilir. Böyle bir durumda büyücü isimleri olarak nitelendirilen kişiler yaptıkları işin ehli olmaktan çıkarlar. Bu kişiler üzerinde oluşan üyünün etkisini kaldırmak ise gerçekten de üstün bir yetenek gerektirir. Bu bağlamda Saliha hoca bir çok hocanın büyünü etkisi altından  çıkmasına yardımcı olmuştur. Büyücü isimleri büyünün etkisi altında kurtulduktan sonra tekrar bu ilim ile meşgul olmak istiyorlarsa bir müddet dinlenmeleri gerekir. Sonrasında ise hemen uygulamaya geçmek yerine büyü ilimini tekrar bir çalışmak zorundadır. Aksi takdirde büyülerin tesiri altına tekrar girebilir ve bu sefer zihinsel kontrolünü tamamen kaybedebilir.

Medyum Büyücü İsimleri

Aslında bu pek görülmüş bir durum değildir. Çünkü geçmiş dönemden bu yana bulanabilecek bütün büyü ilimleri keşfedilmiştir. Ancak kendi isminin olduğu bir büyü yaptığını iddia eden birisi büyük ihtimal sahte bir hocadır. Medyum Saliha hoca gibi ilim ehli bir hoca bile kendi ismi ile bir büyü yaptığını iddia etmemektedir. Kullanılan her bir büyünün kadim dönemde bir ismi vardır ve bu büyülere büyücü isimleri koymak doğru olmaz. Hatta büyünün bizzat büyüyü yapan kişiye etki etmesine bile neden olabilir. Büyücü isimleri büyü ile uğraşan kişilere doğuştan verilen isimlerdir. Kişiler bu isimleri istedikleri takdirde sonradan değiştirebilirler. Örneğin danışanları tarafından kendi ismi ile bilinmek istemeyen bir hoca bu noktada adını başka bir isimle değiştirebilir. Ancak bu tarz hocalar genellikle sahte hocalar olarak bilinir. Gerçek bir büyücü yaptığı iştende işinde adının geçmesinden de rahatsız olmaz.

Büyücü Hoca İsimleri

Bir insanın adı veya unvanı ne olursa olsun, yeterince nitelikli değilse, yeterince deneyimlenmemiş ve büyü bilimini sürekli olarak yeniden okumazsa, yarattığı büyüden veya imha etmek istediği büyüden etkilenebilir. Bu da büyücü isimleri araştırmasında çok ayrıntılı bir çalışma yapılması gerektiğini bize hatırlatır. Bu durumda, büyücüler olarak tanımlanan insanlar yetkin olmalıdır. Bir üyenin bu insanlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak gerçekten üstün bir beceri gerektirir. Bu bağlamda Saliha Hoca, birçok medyumdan daha başarılıdır.

Medyum Sihirbazların İsimleri

Son dönemlerde keşfedilen tüm büyülü bilimler özel isimler tarafından yürütülmektedir. Ancak, onun adına bir büyü yaptığını iddia eden biri muhtemelen sahte bir medyumdur. Medyum Saliha gibi psişik bir öğretmen bile kendi adıyla büyü yapmış gibi davranmaz. Kullanılan her büyünün antik dönemde bir adı vardır ve bunu özel bir büyü ismi adlandırmak yanlıştır. Bu bile büyünün onu yapan kişiyi etkilemesine neden olabilir.

Büyücülerin isimleri, sihirle uğraşanlara verilen doğuştan gelen isimlerdir. İnsanlar daha sonra isterlerse bu adları değiştirebilirler. Örneğin, ismini müşterilerini tanımasını istemeyen bir medyum ismini bu noktada başka bir isimle değiştirebilir. Ancak, bu tür çalışanlara genellikle sahte medyumlar denir. Bu konuda büyücü isimleri içinde işini gerçekten iyi yapan biri ile çalışmalısınız.

Yorum Yap

Yorum Yap