1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Büyücü İsimleri

Büyücülük ilmi Harut ve marut meleklerinin yeryüzüne inerek büyü ilmini insanlara öğretmeye başlaması ile insanlık tarihindeki yerini almıştır. Bu bağlamda dünay tarihine etki eden bir çok ünlü büyücü ve büyücü isimleri karşımıza çıkmaktadır.

Büyücü İsimleri
Büyücü İsimleri

Büyücü isimleri araştırmalarınız sonuçsuz kalmasın diye bu makale hazırlandı. Son zamanlarda dizisi ile konu olan ve tarihte ki Kral Arthurun zaferlerinin aslında kendisinin neden olduğu düşünülen efsane isim Merlin bir kadim bir büyücü adıdır.

Ancak onun gerçekten zar olup olmadığı, halka tarafından yaratılan bir efsane olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak buna ek olarak Mısırlıların piramitleri inşaa ederken dönemin büyücü isimleri ile çalıştıkları ve onların sayesinde pramitleri inşaa ettikleri düşünülmektedir.

Büyücü İsimleri Nelerdir?

Bu aslında onların kader yazgılarıdır nedilebilir. Örneğin Saliha hoca kendisine konulan isminin ‘Salih kadın’ anlamına geldiğini bilmektedir. Yaptığı büyü işleri ie kendisine danışanlara yardım etmeyi hedeflemektedir ve her büyü için muhakkak ruhsal bir arınma yapmaktadır.

Dönemin büyücü isimleri noktasında da bu kuralın geçerli olduğu düşünülmektedir. Kısacası onlara konulan isimler büyü ehli olacaklarına dair birer işaret olarak kabul edilmektedir. Zaten kam büyü tarihine bakıldığında adı bilinen bir çok büyücü toplumdaki isimlerden farklı isimlere sahip olmaktadırlar.

Gerçek Büyücü İsimleri

Bu sorunun cevabı büyücü isimleri ile değil büyücünün yetenekleri ile cevaplanabilir. Kişinin adı yada ünvanı her ne olursa olsun yeteri kadar yetenekli değilse, yeteri kadar deneyimli değilse ve sürekli olarak büyü ilmini akademik olarak yeniden yeniden okumuyorsa bir gün yaptığı bir büyünün ya da bozmak istediği bir büyünün tesiri altında kalabilir.

Böyle bir durumda büyücü isimleri olarak nitelendirilen kişiler yaptıkları işin ehli olmaktan çıkarlar. Bu kişiler üzerinde oluşan üyünün etkisini kaldırmak ise gerçekten de üstün bir yetenek gerektirir. Bu bağlamda Saliha hoca bir çok hocanın büyünü etkisi altından  çıkmasına yardımcı olmuştur.

Büyücü isimleri büyünün etkisi altında kurtulduktan sonra tekrar bu ilim ile meşgul olmak istiyorlarsa bir müddet dinlenmeleri gerekir. Sonrasında ise hemen uygulamaya geçmek yerine büyü ilimini tekrar bir çalışmak zorundadır. Aksi takdirde büyülerin tesiri altına tekrar girebilir ve bu sefer zihinsel kontrolünü tamamen kaybedebilir.

Medyum Büyücü İsimleri

Aslında bu pek görülmüş bir durum değildir. Çünkü geçmiş dönemden bu yana bulanabilecek bütün büyü ilimleri keşfedilmiştir. Ancak kendi isminin olduğu bir büyü yaptığını iddia eden birisi büyük ihtimal sahte bir hocadır.

Medyum Saliha hoca gibi ilim ehli bir hoca bile kendi ismi ile bir büyü yaptığını iddia etmemektedir. Kullanılan her bir büyünün kadim dönemde bir ismi vardır ve bu büyülere büyücü isimleri koymak doğru olmaz. Hatta büyünün bizzat büyüyü yapan kişiye etki etmesine bile neden olabilir.

Büyücü isimleri büyü ile uğraşan kişilere doğuştan verilen isimlerdir. Kişiler bu isimleri istedikleri takdirde sonradan değiştirebilirler. Örneğin danışanları tarafından kendi ismi ile bilinmek istemeyen bir hoca bu noktada adını başka bir isimle değiştirebilir. Ancak bu tarz hocalar genellikle sahte hocalar olarak bilinir. Gerçek bir büyücü yaptığı iştende işinde adının geçmesinden de rahatsız olmaz.

Büyücü Hoca İsimleri

Bir insanın adı veya unvanı ne olursa olsun, yeterince nitelikli değilse, yeterince deneyimlenmemiş ve büyü bilimini sürekli olarak yeniden okumazsa, yarattığı büyüden veya imha etmek istediği büyüden etkilenebilir.

Bu da büyücü isimleri araştırmasında çok ayrıntılı bir çalışma yapılması gerektiğini bize hatırlatır. Bu durumda, büyücüler olarak tanımlanan insanlar yetkin olmalıdır. Bir üyenin bu insanlar üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak gerçekten üstün bir beceri gerektirir. Bu bağlamda Saliha Hoca, birçok medyumdan daha başarılıdır.

Medyum Sihirbazların İsimleri

Son dönemlerde keşfedilen tüm büyülü bilimler özel isimler tarafından yürütülmektedir. Ancak, onun adına bir büyü yaptığını iddia eden biri muhtemelen sahte bir medyumdur. Medyum Saliha gibi psişik bir öğretmen bile kendi adıyla büyü yapmış gibi davranmaz.

Kullanılan her büyünün antik dönemde bir adı vardır ve bunu özel bir büyü ismi adlandırmak yanlıştır. Bu bile büyünün onu yapan kişiyi etkilemesine neden olabilir. Büyücülerin isimleri, sihirle uğraşanlara verilen doğuştan gelen isimlerdir.

İnsanlar daha sonra isterlerse bu adları değiştirebilirler. Örneğin, ismini müşterilerini tanımasını istemeyen bir medyum ismini bu noktada başka bir isimle değiştirebilir. Ancak, bu tür çalışanlara genellikle sahte medyumlar denir. Bu konuda büyücü isimleri içinde işini gerçekten iyi yapan biri ile çalışmalısınız.

Kadın Büyücü İsimleri

Büyücü denildiği zaman aklımızda çağrışan kadın medyum tiplemeleridir. Tarih boyunca kadın medyumların erkek büyücülerden daha çok oldukları bilinmektedir. Nitekim bu her ne kadar mitolojik karakterler olarak adlandırılsa da Antik Yunan medeniyetinden başlayarak geliştiğini vurgulamak kesinlikle gerekir.

Türkler de bilindiği üzere tarihte Şamanizm adlı bir inanışa sahipti. Burada ruhlarla irtibata geçen şaman kişilerdir. Bu kişiler de ağırlıklı olarak bilge kadınlardan oluşmaktadır. Mitolojik karakter olarak kadın büyücü isimleri arasında Merlin, Aura, Amazonlar, Simon Magus, Abaris, Apollon kadın büyücüler olarak öne çıkmaktadır.

Orta Asya Türkleri için de Umay, Venüs, Ülgen, Ayızıt, Kübey Hatun gibi şamanların olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmış Türkçe kadın büyücü adları olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellikleri ışığında düşünüldüğü zaman Türk kültüründe inanışın da özellikle medyum geleneğine tamamen benzeyen özellikte olduğunu vurgulamamız gerekiyor.

Bu da her açıdan şaman kadın büyücülerin yine kendilerinin sahip oldukları özel yetilerle ruhlarla irtibata geçerek gelecekten haber aldıkları ve bunu da insanlara aktarmakla görevli bilge hatunlar oldukları ele geçirilen yazıtlarda yer alıyor.

Gerçek Büyücüler Kimlerdir?

Bir çok insan büyücü isimleri hakkında araştırma yaparken aslında aradıkları gerçek büyücüler olarak anılanlardır. Medyum Saliha Hoca gibi gerçek büyücüler, aileleri de ezelden beridir medyum olan ve bu özelliklerini nesilden nesle aktaran insanlardır.

Gerçek büyücüler yaptıkları büyülerin her bir anından haberdardırlar. Medyum Saliha Hoca, bir çok insanın da gerçek büyücüler ile çalışmak için çok uzak yerlere gittiğini ancak çoğu zaman eli boş kaldığının da dikkate alınmasını istemektedir.

Bu sebeple sayıları çok az olan Medyum Saliha hocamız gibi gerçek büyücüler her ne kadar yoğun şekilde çalışıyor olsalar da üstün gayretler göstererek ve asistanları yardımıyla başka ağlardan da sizlere hizmet etmeye çalışmaktadırlar.

Gerçek medyumlar ve gerçek büyücüler insanların ihtiyacına cevap vermek için internet yoluyla da hizmet vermeye hem de bu sayede sahtekarlıkların da önünü kesmeye gayret etmektedirler. Gerçek büyücüler arasından en önemlilerinden olan değerli hocamız kara büyüler konusunda çok büyük başarılara imza atmıştır.

Bir çok medyumun bile cesaretini kıran derin ve kara büyüleri de bozmak konusunda büyük bir uzmandır. Hocamızdan bir çok araştırma kazılarında bile gayri resmi olarak efsun ve tılsımları bozması, büyü işlemlerini kaldırması için yardım alınmaktadır.

Medyum Saliha Hocanın gerçek büyücüler arasında anılmasının bir sebebi de binlerce yıllık büyüleri bozma hususundaki tecrübe ve yetenekleridir. Büyü bozma konusu medyumun gerçek büyücüler arasındaki konumunu belirleyen en baş kriterdir.

Kara Büyücü İsimleri

Kara büyücü isimleri, medyum dünyasında merak edilen önemli bir konu başlığı olarak dikkat çekiyor. Kara büyüler insanların tüylerinin diken diken olmasına neden olan son derece gizli ve ihtiras dolu bir konudur. Eski zamanlarda kişilere zarar vermek adına çeşitli büyüler yapan kara büyücüler, günümüzde de bazı alanlarda etkisini göstermeye devam eder.

Kara büyücüler, insanlık için son derece etkili hizmetlerin verilmesi noktasında çok başarılı kişilerdir. Medyum Hocalar ile yaptığınız iletişimler sayesinde, merak ettiğiniz konulara yanıt bulmak da söz konusu olacaktır. Kara büyücülerin birçoğu fantastik karakter olarak anılmaktadır.

Gerçek oldukları ya da olmadıkları hakkında farklı bilgilerin internet ortamında dolaştığı bilinen bir gerçektir. Medyum Saliha Hoca, kara büyücü olarak geçmez. Fakat kara büyü yapma özellikleri olduğunu da bilmek gerekir. Büyücüler kara büyüleri yapma konusunda yetenekleri olsa dahi, insanları zor duruma düşürecek büyüleri yapmamalıdır. Aksi halde onların büyü yapma yetkisi, en güçlü büyücüler tarafından ellerinden alınabilir.

Kara büyüler, kara büyülerin nasıl yapıldığı ve bunlara benzer çok fazla önemli konu başlığı vardır. Büyülerin insanlara zarar verme kapasitesinin yüksek olması, bunun çekinilmesi gereken bir konu olduğunu gözler önüne serer. Eğer kara büyücüler ile iletişim halinde olursanız, onların ne denli kötü olduğunu anlayabilirsiniz. Mezar büyüler, ölüm büyüleri ve ayırma büyüleri ile hayatınızı alt üst etme potansiyelleri çok yüksektir.

Kara büyü etkisi altında kalan kişi, hayatının geri kalan bölümünde asla huzur bulamaz. Fakat kara büyülerin de bozulması mümkün olduğu için durum düzeltilir. Kara büyüleri bozan büyücüler ise medyum Büyücüler olmalıdır. Yani Medyum Saliha Hanım bu noktada sizlere yardımcı olacak kapasiteye her daim sahiptir.

Yorum Yap