1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Ezan Duası

Ezan Duası

Medyum Saliha Hoca, Müslümanların en önemli sembollerinden ve bağımsızlıklarının simgesi olan ezan konusunun önemine dikkat çekiyor. Peygamber Efendimiz ezan ardından edilen ezan duası için ne demiştir ve ezan duası ne gibi sevaplar kazandırmaktadır gibi tüm sorularınızın cevabı  Medyum Saliha Hoca tarafından yanıtlandı.

ezan duası

Ezan duası, Müslümanlar arasında çok yaygın ve Peygamber Efendimize salat içerdiği için ayrı bir önemi olan dualar arasındadır. Ezan duası her ezanın ardından edilmektedir. Hz. Muhammed ezan okurken tekrar etmenin ve ardından kendisine salat ve selam etmenin Allah’ın çok hoşuna gideceğini bildirmiştir. Medyum Saliha Hoca, aynı zamanda yine peygamber efendimiz ezan okunduğunda tekrar eden ve ezan duası olarak bilinen hadisini okuyan kişiye, kıyamette şefaatinin vacip olacağını söylediğini ifade etmektedir. Bu hadis Buhari kaynaklarında ve bir çok kaynaklarda da mevcuttur.

Ezan duası yediden yetmişe her Müslüman tarafından ezberlenmekte ve okunmaktadır. Ezan duasının topluca yapılması gibi bir kural ve kaide yoktur. Özellikle Hanefi mezhebinde ezan duası bireysel ve içinden yapılması görüşü hakimdir. Topluca ve sesli olarak ezan duası yapılması bir kısım Hanefi alimlerince mekruh kabul edilmekte bir kısımlarınca da bireysel yapmanın ve herkesin öğrenmesinin daha uygun olduğu görüşü hakim olmaktadır. Fakat ezan duası, şafi mezhebinde müezzin tarafından seslice edilir ve topluca el kaldırılarak dua edilir. Medyum Saliha Hoca, mezhepler arası ve hatta aynı mezhep arasındaki imamlar arasında böyle farklı görüşler olsa da her birisi doğrudur ve kişi dilediğine uymakta hürdür demektedir.

Ezan Duası Fazileti

Ezan duası daha önce de belirttiğimiz gibi ezan ardından edilen ve hadislerde varlığı sabit olarak belli olan bir duadır. Medyum Saliha Hoca, ezan duasının ezan ardından edilen en hayırlı dualar arasında olduğuna dikkat çekmektedir. Ezan duası fazileti saymakla bitmemektedir. Aynı zamanda ezan da İslam’ın simgesi olduğundan ve bir tebliğ olarak da görüldüğünden dolayı onu tekrar etmek ve ezan duası okumak çok büyük ecir ve sevap kazandırmaktadır. Hz. Muhammed, Müslim de rivayet edilen bir hadiste “Ezanı duyduğunuz zaman ezanın dediğini tekrar edin.

Sonrasında ise bana salat getirin. Her kim ki bana içten bir defa salat getirirse, Allah on rahmet ile onu ödüllendirerek anar. Daha sonra benim için Allah’tan vesileyi isteyin. O vesile ki, Cennet’te bir makamdır, ancak Allah’ın kullarının içinden bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olurum. Artık kim benim için Allah’tan vesileyi isterse, şefaatim ona helal olur.”buyrulmuştur. Ezan duası fazileti bu hadisten de anlaşılacağı üzere çok fazladır. Ezan duası hakkında bir çok bilgi ve kaynak elimize ulaşıyor. Ezan duası fazileti en yüksek dualardan olma sebebi ise peygamber tarafından şefaat müjdesi verilmesidir.

Ezan Duası Çeşitleri

Peygamber Efendimiz tarafından bildirilen ezan duası farklı sahabeler tarafından farklı şekillerde nakil edildiği de görülmektedir. Örneğin genel itibari ile duanın muhteviyatı aynı olsa da kimisi uzun kimisi kısa bir dua olabilmektedir. Medyum Saliha Hoca tarafından denildiğine göre ezan duası çeşitleri olarak da bildiğimiz bu dualarda en büyük benzerlik Peygamber Efendimize salat ve selam içermesidir. Peygamberimiz ezan okurken onu tekrar eden ve kendisine salat eden kimselere şefaatini vacip kılmıştır. Ezan duası çeşitleri dediğimiz zaman da peygambere salat ve selamlar içerdiğinden dolayı ezan duası yapmak çok büyük sevap kazandırmaktadır.

Ezan duası çeşitleri, kesinlikle bir dereye akan ırmağın kolları gibi nerden ve hangi türden ve dilden edilirse edilsin Müslümanların kardeşliklerini de perçinleyen bir duadır. Ezan duası çeşitleri müezzinler tarafından sesli olarak okunduğu gibi, bir çok terde kişilerin  kendi içlerinden okudukları da görülmektedir. Çünkü bu sayede insanların her biri ezan duası hakkında fikir sahibi olabilmekte ve ezan duası çeşitleri içerisinden birini okuyabilmeyi öğrenecektir. Ezan duası etmek farz ya da vacip değildir. Ezan duası çeşitleri içinde herhangi birini söylememek kişiye günah kazandırmaz. Ezan duası çeşitleri öğrenildiğinde ise hem çok hoş olur hem de kişilere ezan duası çeşitleri öğrenmede yardımcı olacak yeni birisi de listeye dahil olur.

Ezan Duası Kısa

Medyum Saliha Hoca tarafından sıklıkla edilen ezan duası kısa olarak şu şekilde okunmaktadır. Allahümme Rabbe hazihid davetit tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazîlete ved dereceter refiate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tuflihül miad. Peygamber bu dua ile amel eden kimsenin kendisi tarafından şefaate kavuşacağını söylüyor. Aynı zamanda yine ezan duası kısa olarak okunduğunda çok bir zaman tutmamaktadır. Sadece birkaç saniyelik bir duadır. Ezan duası kısa bir dua olmasının yanında da çok büyük bir ecir sevap deposu gibidir. Peygamber özellikle ezan ve kamet arasında edilen duanın da reddolunmayacağını Tirmizi hadisinde bizler için bildirmektedir.

Ezan duası kısa olarak özellikle akşam ezanlarında çok çabuk yapılmalıdır ki, müezzin ezan bitince çok çabuk kamet etmeye başlar. Bunun en büyük sebebi ise kıyametin akşam namazı vaktinde kopacağını bilen Müslümanların hemen kılma istekleridir.  Medyum Saliha Hoca aynı zamanda ezan duası kısa ama öz bir duadır diye de bildirmektedir. Ezan duası kısa versiyonunda da peygamberimize salat ve selam içerdiği görülüyor. Peygamberimiz onca salat ve selamın ardından dilediği vesileye kavuşması için dua istemektedir. Medyum Saliha hoca, bir kere ezan duası kısa da olsa büyük bir maneviyat doldurduğunu bildirmekte. Sizler de ezan duası kısa bir biçimde, efendimize salat ve selam yaptığınızda peygamberin mükafatı ahrette verilmektedir. Ancak ezan duası kısa bir biçimde çok fazla kini bakış açısını değiştirmiştir.

Ezan Duası Uzun

Medyum Saliha Hoca, ezan duası ve ezan duası fazileti hakkında sizlerin tüm merak ettiklerine cevaplar verirken, ezan duası çeşitlerinden de bahsetmektedir. Bir çok farklı ezan duası bulunmakla birlikte en çok edilen ezan duasına sizler ile beraber değindik. Ayrıca bu ezan duası uzun versiyonu ile de karşımıza çıkmaktadır. Ezan duası uzun olarak okunması da oldukça faziletlidir ve bir nevi aynı ezan duası olarak okunan duanın birkaç söz daha uzunudur. Ezan duası uzun olarak şu şekilde okunmaktadır. “Allahümme Rabbe hazihid davetit tammeti ves salatil kaimeti, ati Muhammedenil vesilete velfadilete vedderacetel aliyeter rafiate veb ashullahümme mekamen Mahmudenillezi ve adteh, inneke la tühlifül miad. Raditü billahi Rabben, ve bil İslami dinen vebi Muhammedin Nebiyyen ve Resulen.” Bu şekilde ezan duası uzun olarak da bilinmektedir.

Medyum Saliha Hoca, ezan duasının ister bu şekilde ster de diğer ezan duası şekillerinde okunmasının büyük sevap kazandırdığını anlatmaktadır. Ezan duası uzun bir şekilde okunduğunda da faydalıdır. Ezan duası kısa bir şekilde de okunduğunda faydalıdır. İnsan Allah ve Resulüne yaklaşmak ve onlara layık olmak istediğinde onların verdiği talimatları uygulamalı ve kendi aklının alamayacağı şeyleri yorumlamamalıdır. Ezan duası  uzun bir şekilde de okunsa kısa bir şekilde de okunsa Efendimiz okuyanı şefaatle müjdelemiştir.

Yorum Yap

Yorum Yap