1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Ezan

Ezan

İslam dininin sembollerinden birisi olan ve günde beş vakit minarelerden gök kubbeyi inleten ezan hakkında bir çok kişinin malumatı yoktur. Medyum Saliha Hoca, sizler için ezan hakkında tüm gerçekleri toparlayarak bir araya getirdi. İlk ezan ne zaman okundu? Ezan ne manaya gelir gibi merak ettiğiniz tüm cevaplar yazımızda sizi bekliyor.

ezan

Ezan nasıl okunmaktadır? Medyum Saliha Hanım, sizlerden gelen bir çok dini soruya cevap vermek ve aklınızdaki soru işaretlerini kaldırmak adına bu şekilde yazı dizileri oluşturulmasına vesile olmaktadır. Hocamız bu makalemizde en çok merek edilen konulardan ezan konusuna değinmektedir. Ezan, terim anlamı olarak bir konuda bildirim yapmak, bir konuyu ilan da bulunmak yani duyurmak manasına gelir. Malumunuz odur ki, ezan namaz vakitlerini tüm Müslümanlara duyurmak için bir vasıta bir çağırma görevi üstlenmektedir.

Ezan, İslam dininde okunduğu vakit itibari ile namaz vaktinin girdiğini haber veren bir habercidir. Günde farz olan beş vakit namaz vardır. Bunlar sırasıyla sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazıdır. Bu vakitler girdiğinde vaktin girdiğine haber vermek amacıyla ezan okunmaktadır. Ezan, genellikle cami görevlisi olan müezzin kayyımlar ve imam-hatipler tarafından okunmaktadır. Her vakitte okunan ezan bir makam üzerine okunmaktadır. Medyum Saliha Hoca, sabah ezanının saba makamı, öğlen ezanının rast makamı, ikindi ezanının hicaz makamı, akşam ezanının genellikle segah ve bazen de evic ve rast makamlarında, yatsı ezanının ise hicaz ve uşşak nadir şekilde de rast makamlarında okunduğunu ifade etmektedir.

Ezan Türkçesi

Ezan, İslam için bir manası olan ve derin bir bağ ile Müslümanları birbirine bağlayan en önemli sembollerdendir. Medyum Saliha Hoca, İslam ülkelerinde ezan sesi duymanın bir bağımsızlık sembolü olarak görüldüğüne değinmektedir. Türkler de İslam dinini benimsedikleri ve severek kendi istekleri ile geçtikleri 751 yılındaki Talas Savaşı sonrasından beri, yeni dinlerinin tüm sembollerine tutku ile sarılmışlar ve özümsemişlerdir. Medyum Saliha Hanım, İslam dininde ibadetlerin öz dilinin Arapça olduğunu, ancak bizlerin de okuduğumuzu anlamak adına Türkçelerini de bilmemiz gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sebeple ezan Türkçesi nasıldır diye meraklarımız cezp edilmektedir.

Ezan Türkçesi incelendiğinde asıl manası olan davet etme konusunun anlaşıldığı görülecektir. Ezan Türkçesi şu şekildedir. Allahu ekber yani Allah uludur. Eşhedü en la ilahe illallah yani Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Eşhedü enne Muhammeden Resulallah yani Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik ederim. Hayye ales salah yani haydi namaza. Hayye alel felah yani haydi kurtuluşa. Allahu ekber yani Allah en büyüktür. La ilahe illallah yani Allah’tan başka ilah yoktur. Bir de ezan Türkçesi olarak sabah ezanında okunan es selatü hayrün minen nevm cümlesinin de anlamı namaz uykudan hayırlıdır anlamına gelmektedir.

Ezanla İlgili Ayet

Medyum Saliha Hoca, ezan konusunda zaman zaman spekülasyonlar yapıldığını ve bunun gündeme sık sık getirildiğini açıklamakta. Burada önemli olan ise ezan hakkında büyük delillerin ne olduğu ile ilgilidir. Tüm semavi dinlerde ve semavi olmayan dinlerde insanları bir araya toplamak için değişik ve o dine özgü simgeler kullanılmaktadır. Örneğin Hrıstiyanlık  inancında çan çalınmakta ve bazı dinlerde de ateş yakılmaktadır. İslam dininin de bir raya toplanma çağrısı ezandır. Peki ezanla ilgili ayetler nelerdir? Medyum Saliha Hanım, bu konuda derin araştırmalar yapıldığında ezan ile ilgili çok işarete rastlanacağını fakat normal bir bakış ile bile ezan ile ilgili çok sayıda ayetin bulunduğunu ifade etmektedir.

Örneğin Maide Suresi 58. Ayette “ İnkar edenler ve münafıklık edenler,siz birbirinizi namaz için çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu aralarında alay ve oyun edinirler. Bu onların hakikatte akıl erdirmeyen cahil bir topluluk olmaları sebebiyledir.” Şeklinde buyrulmuştur. Ezanla ilgili ayet olarak delil niteliğinde olan bu ayette, bizzat Allah, namaz için çağrılmaktan kasıt olarak ezan okunmasını kastetmektedir.Bunun gibi bir sürü ezanla ilgili ayet bulunmaktadır. Cuma Suresi 9. Ayet de ezanla ilgili ayetlere örnek olarak gösterilebilmektedir. Medyum Saliha Hoca, İslam dininin en önemli sembollerinden olan ezanla ilgili ayet örneklerinin çoğaltılabileceğini ifade ediyor. İslam dinin en güzel yaşandığı coğrafya olan Anadolu topraklarında da ezan bağımsızlık simgesi olarak da kabul edilmektedir.

Kışın Akşam Ezanı Kaçta Okunuyor?

Medyum Saliha Hoca, insanların en merak ettiği konulardan birisinin de kışın akşam ezanı kaçta okunuyor sorusu olduğunu söylemekte. Bunun en büyük sebebinin ise yaz ve kış aylarında namaz vakitleri arasında büyük farklılıklar olmasıdır. Bundan dolayı insanlar kışın akşam ezanı kaçta okunuyor diye merak etmekte ve kafaları karışmaktadır. Medyum Saliha Hoca, Allah’ın Nisa suresinin 103. Ayetinde “ namazın ardından ayakta durduğunuzda, oturduğunuzda ve yattığınızda Allah’ı anmaktan geri kalmayın. Güvenliğinizden emin haldeyken namazlarınızı doğru şekilde kılın. Hiç şüphesizdir ki namaz, müminler için vakitleri belirli olan bir ödevdir” buyrulmaktadır.

Bu ayete binaen de kışın akşam ezanı kaçta okunuyor sorusuna cevap verebilmek için bu vakitlerin ne olduğunu bilmek gerekmektedir. Kışın akşam ezanı kaçta okunuyor sorusuna en güzel cevap İmam Ebu Hanife tarafından verilmiştir. Akşam güneşin batmasıyla başlayıp, şafak kaybolana kadar kılınması gerekmektedir. Akşam namazı vakti dar olduğu için ufuktaki kızıllığın kaybolmasına kadar beklemek sakıncalıdır. Akşam namazını vakit girer girmez kılma ise müstehaptır. Kışın akşam ezanı kaçta okunuyor sorusuna verilecek en güzel cevap budur. Namaz vakitleri saatlere göre değil, o saatte güneşin konumuna göre belirlenen vakitlerdir.

Ezan Duası

Ezan bilindiği üzere İslam dininde namaz vakitleri için davet amacı gütmektedir. Bunun haricinde de önemli bir durum karşısında da Müslümanları toplanmaya davet için de ezan okunmaktadır. Medyum Saliha Hanım, ilk ezan okuyan kişinin meşhur sahabelerden azadlı bir köle olan Bilal-i Habeşi olduğunu anlatıyor. Ezan, sahabelerden Abdullah B. Zeyd’in rüyasında görmesi sonucu kainatın efendisine anlattığı ve Peygamberin de bu sözleri Bilal-i Habeşi’nin okumasını istemesi ile ortaya çıkmıştır. Ezan, peygamberin hiç terk etmediği bir sünnettir yani sünnet-i müekkededir. Ezan duası da malumunuz üzere ezan ortaya çıktıktan sonra edilmeye başlanmıştır ve bu günkü haline gelmiştir.

Ezan duası esasen Peygamberin Müslim ve Tirmizi hadis kaynaklarında geçen hadisler ile delil bulmaktadır. Hz. Muhammed “Ezanı duyduğunuzda onu tekrar edin. Sonrasında bana salat edin. Çünkü kim bana bir salat getirir ise Allah’ da onu on rahmet ile anar.Sonrasında da benim için Allah’tan vesile isteyiniz. Vesile Cennet’te bulunan bir makamdır, yalnızca Allah’ın kullarından bir tek kula layık görülmüştür. Umulur ki o kul ben olurum. Buna binaen artık her kim Allah’tan benim için vesile ister ise, şefaatim de o kişiye helaldir.” Buyurmuştur. Bu hadise binaen de ezan duası olarak bilinen dua ortaya çıkmış ve İslam aleminde yayılarak bu güne gelmiştir. Peygambere vesile istenen başka ezan duaları da mevcuttur. Ancak en bilinen ezan duası ise “ Allah’ım, Ey bu tam davetin ve kılınacak olan namazın da Rabbi. Muhammed’e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceleri ver. Onu kendisine vaat etmiş olduğun Makam-ı Mahmud’a ulaştır.” Şeklinde tercüme edilebilir. Ezan duası yapmak hem peygambere salat hem de güzel bir duadır.

Yorum Yap

Yorum Yap