1. Ana Sayfa
  2. Büyüler

Gizli İlimler

Gizli ilimleri insanlara öğretmek için gökyüzünden iki melek görevlendirildi. Bu melekler Harut ve Marut olarak bilinirler ve kadim tarihlerden bu yana gizli ilimlere yetenekli olarak doğmuş kişilere bu ilmi öğrettiler.


WhatsApp Saliha

Gizli ilimler öğrenenler bunların nesiler boyunca aktarılabilmesi için kendi kaynaklarını, kitaplarını oluşturdurlar. Ancak bu kaynaklar sıradan insanların elinde değer bulmamaktadır. Bu yüzden medyum Saliha hoca gibi doğuştan gizli ilimler yeteneğine sahip kişilerin elinde değer bulmaktadır.

Kadim ustaların öğretilerine sahip olan medyum Saliha hoca, kara büyü, ceviz büyüsü, yumurta büyüsü, bağlama büyüsü, yarasa büyüsü gibi büyülerden tutunda bu büyülerin bozulmaları için yapılacak olan büyü bozma ritüellerine hakimdir. Tüm bunların yanı sıra gizli ilimler içerisinde yer alan özel dualar, duaların yapılma zamanları, ritüellerine hakimdir. Bu yüzden hem büyü hem de dua konusunda gerçek bir ilim ehli olarak bilinmektedir.

Gizli ilimlere vakıf olmak

Öncelikle gizli ilimlere hakim olan birisi dört büyük kitaba hakim olmalıdır. Özellikle Kuran ve eski Ahit olarak bilinen Tevratı çok iyi bilmelidir. Buna bağlı olarak iyi bir ustadan eğitim almalıdır ki buna havas ilimlerinde el almak denilir.

Havas ilmine göre bir kişinin gizli ilimler için çalışması için bu işe yetenekli olmaları gerekmektedir. Yetenek ise ilimleri öğrenmek için güçlü bir hafızadan geçmektedir. Medyum Saliha hanım ise bütün büyü ve dua ilimlerini bilen güçlü bir hafızaya sahiptir. Böylece gelen büyü konusu her ne olursa olsun kısa sürede çözümlenmektedir.

Gizli ilimler nedir?

Gizli ilimler ile meşgul olan bir başka yetenek ise büyü yapma ve büyüye tesit etme özelliğidir. Örneğin herkes aynı yemek tarifinin kullanarak yemek yapar ancak sadece eli lezzetli olan kişilerin yemeği güzel olur. Büyü de tıpkı bunun gibidir. Büyüyü yapma ya da bozma ilmi sıradan bir insana verilse dahi büyü tutmaz ya da etki etmez.

Ancak bu yeteneğe sahip olan birisinin yaptığı büyü kısa zamanda tesir eder. Gizli ilimler vakıf olduğu kişinin ellerinde hayat bulur ve hedef kişi üzerinde kısa sürede yaşarır. Medyum Saliha hoca gizli ilimler konusunda yetenekli olarak doğduğu için yapmış olduğu her türlü büyü, büyü bozma, dua ve dua ritüelleri kısa sürede tesir etmektedir.

Gizli ilimler kitabı

Gizli ilimler konusunda yetenekli olan birisi hem ilim hem de yeteneği bir arada tutmak zorundadır. Ayrıca bu kişi ruhsal arınması oaln birisi olmak zorundadır. Bunu durumu bir psikologa benzetebiliriz. Gizli ilimler kitabı yardımı da alabilirsiniz bizden. Ruh sağlığı yerinde olmayan bir psikolog hastalarına yardım edemez. Bu yüzden gizli ilimler ile meşgul birisi de ruhu arınmış birisi olmaldır.

Kendisi byünün tesirleri altına girmemelidir, kendisine büyü yapılmış olmamalıdır. Ayrıca yapmış olduğu ağır büyüleri kontrol edebilecek güçlü bir zihinsel kontrol yeteneğine ship olmalıdır. Örneğin kara büyü gibi tehlikeli büyüler şeytani güçler ile yönetilir Böyle bir durumda büyünün etkisi hocaya da yansır.

Ancak medyum Saliha hoca güçlü bir zihinsel kontrole ve güçlü bir karaktere sahip olduğu için kötü güçlerle baş edebilmeye yeteneğine sahip olmaktadır. Böylece her türlü büyü bozma ve büyü yapma işinin üstesinden rahatlıkla gelmektedir. Gizli ilimler havas ilmi olarak da bilinirler ve seçilmiş olan alimler tarafından uygulanabilirler. Böyle bir durumda gizli ilimlerle uğraşan kişiler insanların iyiliği için büyü yapabilir ya da büyü bozabilirler

Havas ilmi nedir?

Havas ilmi bu dünyanın görünmeyen gizli ilimleridir. Bu yüzden bu ilim ile uğraşan seçilmiş kişiler bütün var olan gerçeklerin arka planlarını görebilirler. Nasıl ki bugün internet üzerinde görülen bütün bilgiler aslında kodlama yolu ile sisteme girşmiş ve sistemi oluşturmuştur aynı şekilde de bu dünyanın kodlama kısmı ile ilgili ilimlerine havas ilimleri denilir. Böyle bir durumda var olan gerçeklikler bu alimlerin üzerinde çalışması ile farklı bir gerçekliğe dönüşmeye başlarlar. Bu konu ile ilgili olarak medyum Saliha hoca havas ilmi için seçilmiş olunması gerektiğini belirtmektedir.

Bu ilim ile uğraşan kişilerin doğuştan getirdikleri yetenekleri vardır. En başta bu kişiler yüksek bir enerji potansiyeline sahiptirler. Yani nazarları ile hem başkalarına kötülük yapabilirler hem de iyilik yapabilirler. Sonrasında ise bu ilim ile ilgili olan kişilerin doğuştan getirdikleri kuvvetli bir hafızaları vardır. Böylece her bir tılsımlı kelimeyi, her bir büyü ritüelini ya da her bir enerji çalışmasını aklında tutabileceklerdir. Havas ilmi herkesin yapabileceği bir ilim olmadığı için bu ilimle meşgul olan kişilerin bunları sıradan insanlara öğretmeleri de yasaktır.

Hüddam ve havas ilmi

Havas ilmi gizli ilimlerdir ve bu ilimlerle uğraşan kişilere ve makam sahibi olan kişilere hüddam edı verilmektedir. Bu kişiler biraz önce yukarıda bahsetmiş olduğumuz seçilmiş kişi özelliklerini taşımaktadırlar. Bu yüzden hayata tamamiyle bu ilmi yapmak ve yaşatmak için gelmişlerdir. Hüddamlar tarih itiibariyle en eski dönemlerde bu yana var olan makam sahibi kişilerdir.

Medyum Saliha hoca hüddam ve havas makamını açıklarken bu ilimin tarihini öncelikli olarak anlatmaktadır. Bu ilim gizli ilimler kitabını Harut ile Marut meleğinin yeryüzüne indirmesi ile ortaya çıkmıştır. Melekler indirdiği için havas ilmi aslında gerçekte var olan dört büyü kitabın içerisindeki satır aralarında yer almaktadır. Bu gizli ilimler kitabı aslında bu satır aralarına serpiştirilmiş olan havas ilminin derlenip toparlanması ile ortaya çıkmıştır. Melekler kendisine gelen ilim öğrenmek isteyen seçilmiş kişilere bu ilmi örettikten sonra onlara hüddam ismini ve rütbesini vermişlerdir. Bu rütbe ilerledikçe ilim sahibi kişi büyü yapıp bozabilecek, yıldızname okuyup yıldız enerjisi yükseltip düşürebilecek, cinleri ve şeytani güçlere emir verecek hle gelirler. Böylece kendilerine öğretilen ilmi insanlar için kullanırlar.

Havas ilmi ile meşgul olan kişilerin ve hüddamların bu yetkileri ile birlikte bazı sorunlulukları da vardır. Örneğin bir hüddam bu ilmi kendi çıkarı ya da yakın çevresinin çıkarı için kullanamaz. Bununla birlikte bu bilgileri herkese söyleyemez ve herkese öğretemez. Aksi takdirde cezalandırılarak makamında atılır ve ciddi bir yaptırımla karşılaşmak zorunda kalırlar. Hüddamlık makamından yapmış olduğu bir hatadan dolayı atılan kişiler bu dünyada ciddi sıkıntılar çekmeden ölmezler. Bu yüzden medyum Saliha hoca bu ilmi kendi çıkarı ya da menfaati için kullanmak yerine insanların iyiliği için kullanmayı tercih etmektedir. Bu yüzden havas ilminin nimetlerinden faydalanmak isteyenler medyum Saliha hoca ile irtibata geçebilirler.

Havas ilmi ile tedavi

Havas ilmi ile birçok bedensel, zihinsel ve ruhsal hastalığı çözümü mümkündür. Bu ilim ile kişilerin ölümcül hastalıkları, tedavisi olmayan hastalıkları, genetik hastalıkları ya da kronik hastalıkları rahatlıkla düzeltilebilmektedir. Böyle bir durumda kişi kısa süre içerisinde sağlığına kavuşacaktır. Medyum Saliha hoca kendisinin de yıllardır bu ilim ile birçok hastalığı tedavi ettiğini belirtmektedir. Hatta kendisinin dağıttığı şifalar için birçok danışanının yurtdışından geldiğini belirtmektedir. Pozitif bilimlerin tanı üzerine tedavi yapabilmesinin aksine havas ilminde tanısı konulmamış hastalıklar için bile tedavi mümkündür.

Örneğin kişi sürekli olarak baş ağrısı yaşıyor olabilir ancak pozitif bilimler bunun tanısını bir türlü koyamamış olabilir. Tanısını koyamadığı içinde tedaviye başlayamaz. Ancak medyum Saliha hoca tanısı konulmasa bile kendisinin bu rahatsızlığı tek bir seansta sonsuza kadar geçirebileceğini söylemektedir. Sonuç olarak uzun yıllardır tedavi görenler ya da çözümü olmadığı hastalığı çektiğini düşünenler medyum Saliha hoca irtibata geçebilirler.

Havas nedir? Nasıl uygulanır?

Havas bilimi bu dünyanın gizli bilimleridir. Bu nedenle, bu bilimle ilgilenen seçilmiş insanlar mevcut tüm gerçeklerin geçmişini görebilir. Bugün internette görülen tüm bilgiler gibi, gerçekten de kodlama yoluyla sisteme girmiş ve tıpkı bu dünyanın kodlama kısmına ilişkin bilimler gibi bir sistem yaratmış havas bilimine denir. Bu durumda, mevcut öğretiler bu bilim insanlarını inceleyerek başka bir gerçeğe dönüşmeye başlar.

Bu bilimle ilgilenenler doğuştan gelen yeteneklere ve Gizli İlimler konusunda bilgiye sahiptir. Her şeyden önce, bu insanlar yüksek enerji potansiyeline sahiptir. Başka bir deyişle, başkalarına kötülük yapabilir ve iyi şeyler yapabilirler. Daha sonra, bu bilime ilgi duyan insanlar, doğuştan getirdikleri güçlü bir hafızaya sahipler. Böylece, her tılsımlı kelimeyi, her sihir ritüelini veya her enerji çalışmasını hatırlayabilecekler. Havas bilimi, herkesin yapabileceği bir bilim olmadığı için, bu bilime dahil olanlar, onlara sıradan insanlara öğretmek yasaktır.

Gizli ilimler uzmanları

Gizli İlimler öğrencileri kendi kaynaklarını ve kitaplarını oluştururlar; böylece nesiller boyu yeni nesile aktarılabilirler. Ancak, bu kaynaklar sıradan insanların elinde değer bulamamaktadır. Bu nedenle psişik Saliha, doğa bilimlerini gizleyebilecek insanların elinde değer bulur. Eski ustaların öğretilerine sahip olan psişik Saliha, kara büyü, ceviz büyüsü, yumurta büyüsü, cilt büyüsü ve yarasa büyüsü gibi bu büyüleri yok etmek için yapılacak sihir ritüellerini ustalaştırır. Bütün bunlara ek olarak, gizli bilimlerde özel dualar, namaz vakitleri, ritüeller hakimdir. Bu nedenle, hem sihir hem de duada gerçek bir bilgin olarak bilinir.

Gizli bilimler çalışmaları

Gizli bilimlerle ilgilenen bir başka yetenek de sihir yaratma ve test etme yeteneğidir. Örneğin, herkes aynı tarife göre yemek yapıyor, ancak sadece lezzetli ellere sahip olanlar var. Büyü sadece budur. Büyü yaratma ya da yok etme bilimi sıradan bir insana verilse bile, sihri tutmaz ve etkilemez. Ancak, bu yeteneğe sahip birinin büyüsü yakında etkileyecektir. Gizli bilimler, vakıf olduğu kişinin ellerinde yaşar ve hedef kişinin pahasına kısa bir süre için yaşar. Psişik Saliha, gizli bilimlerde yetenekli olarak doğdu, çünkü her türlü sihir, büyü, dua ve dua törenlerinin tahribi kısa sürede etki ediyor.

Gizli bilim gerçekleri

Büyü ve benzeri bu ilkeden geliyor. Merhum Katip Çelebi için Gizli Bilimler (hava bilimi); Her şeyin bir sırrı olduğunu söylüyorum. Ancak çukurları oluşturan sebepler (sırlar) gizlenmiştir. Bir mıknatısın sadece demir şeyleri çektiğini biliyoruz. Bu gerçeği bilmemize rağmen, gerçek çekiş nedenini bilmiyoruz. Bir mıknatısın renkli cisimleri çekmemesi, hatta demir çekse bile, basit bir fiziksel olaydır ve artık bir sır değildir.

Aynı şey havas bilim için de geçerlidir. Allah’ın isimlerini ve ayetlerini okuyup etkilerini kendi gözlerimizle görmemize rağmen, varlığın sırlarını bilmiyoruz. Bazılarının oluşum nedeni makul olsa da, bazılarına sebep ve mantıkla ilgili olmayan sebepler neden olur. Havas bilimi ve Gizli İlimler çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Bunlardan biri Yüce’nin iyi adıdır. Bu isimlerin doğruluğu isimleri oluşturan harflerle ilgilidir. Bu aşamada, her şeyden önce, isimleri oluşturan tüm harflerin yapabileceği harflerle ilgili bilgi kurallarını bilmek gerekir.

Gizli ilimlerin kapsamı

Gizli ilimlere merak duyan bir kişinin gizli ilimlerin kapsamı nedir diye düşünebilir. Gizli ilimlerin kapsamı oldukça çeşitli ve geniştir. Genellikle bu ilimler Eski Mısır tesirinde kalarak günümüze kadar bugünkü halini almıştır. Gizli ilimler kapsamına büyücülük, şamanlık ve medyumluk dahildir. Dünyadaki birçok dinde bu gibi işler yasaktır. Bu gibi ilimler Ortadoğu’da daha etkili ve yaygındır. Çok eski zamanlardaki gizli ilim olarak anılan şeyler bugünkünden biraz daha farklıydı. O dönemdeki insanlar çoğunlukla; şeytanlara, cinlere tapardı.

Gizli ilimlerin en yaygın olanı cinleri kontrol etmektir. Bu işleri yapan kişiler cinleri kontrol altına alarak onlara istediklerini yaptırırlar. Bu olgu eskiden de böyleydi ve günümüzdekine kıyasla daha sık karşılaşılan bir durumdu. Gizli ilimler herkesin elinde olabilecek bir yeti değildir. Bu yeti kişiye genellikle doğuştan verilmiş olsa da bazıları öğrenerek de yapmaktadır. Bu durumda unutmamanız gereken bir şey var ki o da şudur: Bu yöntemlerin her biri oldukça tehlikelidir. Bu tür işlerin; sadece bu yeteneğe haiz olan kişilerce yapılması uygundur.

Karanlık ilimler

Medyum Saliha hoca, büyü ilminin tüm gizli ilimler içerisinde en karanlık ilimler olarak bilindiğini anlatmaktadır. Büyü yapmak ve büyü bozmak birkaç kelimeden ibaret bir olay değildir. Gizli ilimler arasında en karışığı en bilinmeyeni ise karanlık ilimler olarak geçmektedir. Medyum Saliha Hoca, büyü ilimleri ve simya biliminin karanlık ilimlerin merkezinde olduğunu her seferinde dile getiriyor. Peki karanlık ilimler hayatımıza ne gibi etkiler sunmaktadır? Bu tarz bir soruya cevap aramak geçmişten beri süregelen bir durumdur.

İnsanlar bilim ile açıklayamadığı konulara bilinmez ve karanlık ifadeler ile sıfatlar takmaktadır. Bir çok bilimsel gerçeğin bile zaman içinde yanlış olduğu ortaya çıkıyorken bunların gereksiz olduğunu söylemek de yanlıştır. İşte karanlık ilimler, birçok bilim adamının da dikkatini çektiğinden bu yana metafizik araştırmaları olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Medyum Saliha Hoca, metafizik araştırması yapan bir çok bilim adamına da karanlık ilimler hakkında sunumlar yapmakta ve onların akıl dengesi ile oynamadan alabilecekleri ya da almaları gerekenleri onlara sunmaktadır.

Karanlık ilimler kendi karanlığını doğurmuştur ve Medyum Saliha Hoca gibi yüksek bir görüşe sahip bir medyum o karanlığın içinde parlayan mum gibidir. Karanlık ilimler konusunda büyük bir zekaya ve keskin bir bakış açısına sahip olan hocamız, büyü yapma ve sihir ile ilgili tüm sırlara vakıf olan biridir. Karanlık ilimler bu dünyanın ve tüm evrenin gerçeği olması yanında, Medyum Saliha tarafından insanların sorunlarını çözmek için kullanılan en keskin yöntemlerden biridir.

Gizli ilimler öğrenmek

Gizli ilimler öğrenmek için çaba sarf eden birçok insan bulunmaktadır. Zaman içinde bana ulaşarak da Medyum Saliha Hanım, ben gizli ilimler öğrenmek istiyorum şeklinde taleplerde ve ricalarda bulunanlar da olmaktadır. Değerli okuyucum, ilk önce bilmeniz gereken şudur ki gizli ilimler öğrenmek ile uygulayabilmek çok farklı şeylerdir. Medyumluk aileden gelen bir hediyedir. Hatta her medyum ailenin her çocuğu da medyum olacak diye bir kaide yoktur. Fakat gizli ilimler öğrenmek için farklı yönelimlere de gitmek mümkündür. Örneğin hüddam ilmi sahibi olmak için bir takım riyazet usulleri uygulanabilir ve dahilinde cinler ile alakalı ilimler tahsil edilir ise o boyutu görme ve onlar ile konuşma normal insanlar için de mümkün olabilmektedir. Fakat büyü yapmak bin bilyon cinle de konuşsanız herkesin harcı değildir. Unutulmamalıdır ki cinler en yalancı varlıklardır.

Bu sebepten ötürü onlardan gizli ilimler öğrenmek gibi bir niyetiniz varsa da hüddam ilmi başınıza bela olacak ve sizi sapkınlık içine düşüp türlü felaketlere duçar edecektir. Gizli ilimler öğrenme için bir başka alan da rüya tabiri ilmidir ki bu da bazı yeteneklerin bulunması ile olur. Bu saydıklarımızın haricinde falcılık ve şifacılık gibi farklı kollarda vardır. Bunların her birinin riyazet usul ve aşamalarını geçmek gerektiği gibi üstadın yapacağı büyük sınavı da geçerek el almak ve icazet almak gerekmektedir. Gizli ilimler öğrenmek büyü kastı var ise imkansız gibidir. Çünkü bu özel ilimler evvela hediye sonra ise sabır ve ilimle elde edilmektedir. Medyum Saliha Hoca olarak yıllarımı verdiğim bu derya ilimde en büyük hediye ailemin de bu yolda asırlardır kalem oynatmış olmasıdır.

Yorum Yap