1. Ana Sayfa
  2. Büyüler
  3. Hüddam
Trendlerdeki Yazı

Hüddam

Hademe yani görevli hizmetli kelimesinin çoğulu olarak nitelendirilen hüddam cinlerin ve şeytanların kontrol altında tutulmasını sağlayan ve bu görev ile vazifelendirilmiş kişilerdir. Bu kişiler meslekleri gereği farklı mizaçlara bürünmüş olarak gezerler.

hüddam

Hüddam işlemi nasıl yapılır? Kimi hüddamlar sinirli ve agresif olarak bilinirken bazıları ise tam tersine çok rahat hareketleri, sakin ve bilgece tavırları ile bilinmektedir. Hüddamlar hem bu alem ile hem de üçüncü bir alem ile meşgul olduğu için çift karrakter taşırlar.

Bir hüddam çok sakin bir tavır içerisideyken bir den hiddetlenebilir. Bunun sebebi olarak ise diğer alemde meydana gelen olumsuz bir durum olduğu rivayet edilmektedir.

Bir kişinin hüddam olabilmesi için hüddam daveti alması gerekmektedir. Bu davet ise ancak ikinci bir alemden gelir.

Kişi hüddam olduktan sonra büyü ilmine de davet edilmiş demektir. Bu kişi artık büyü ilmini oluşturan tılsımlara hakim olur ve bu tılsımların nasıl bozulabileceğini de bilir.

Hüddam Görevleri Nelerdir?

Hüddamın görevi cinleri ve şeytani güçleri kontrol etmek ve yönlendirmekttir. Bunu yaparken ise kendisine tanınan sınırları aşmaması gerekir. Bu noktada bir hüddam en büyük imtihanını cinleri ve şeytani güçleri kendi çıkarı için kullanmasıyla verir. Çünkü hüddam cinlerden ve şeytnai güçlerden kademe olarak üstündür.

Ancak bu üstünlüğünü insanlığıa hizmet için değilde kendi çıkarlarına hizmet için kullanırsa yetkileri elinden alınır. Örneğin bir hüddam bu güçü kullanarak makam mevki sahibi olamaz, zenginliğe erişemez yada kendi hastalıklarını tedabi ettiremez.

Hüddamın uyması gereken bir dğer kural ise kendisinin sadece seçilmiş bir hizmetkar olduğunu bilmesidir. Kişi bu güçler ile kendisinden geçerek peygamberliğini ilan ederse ya da Tanrı olduğunu idda ederse yine elinden hüddam daveti alınır. Hatta bu kişi cezalandırılabilir ve akli melekeleri elinden alınarak deli olmaya mahkum bırakılabilir.

Hüddamın görevi ise cinleri ve şeytani güçleri kontrol altında tutarak insanlara ve insanlığıa hizmet etmektir. Bu noktada tıslımlı kelime ve cümleleri öğrenmekle mükellef tutulmuştur. Ayrıca hüddam öğrendiği bu tılsımlı kelimeler ve ilimler ile büyü yapma ve büyü bozma yetkisine sahiptir. Üstelik hüddam olduğunu iddia eden sahte isimlere de büyü yaparak onların bu mevkiyi zedelemelerini engellemektedirler.

Hüddam Var Mı?

Hüddam tarihte Antik Mısır’dan bu yana vardır. Her dönemim hüddamları vardır ve hüddamların dönem içerisinde kendilerine has vazifeleri bulunmaktadır. Örneğin rivayetlere göre Antik Mısır dönemindeki piramitler hüddamların cinleri devreye sokmaları ile inşaa edilmiştir. Ayrıca hüddam dönemim toplumsal olaylarının yönetilmesinde de etkili roller oynanmaktadır.

Bugün ise hüddam varlığından söz etmek oldukça zor olsada bu işin hizmeti verilmiş olan bir kaç hüddam olduğunu kabul edebiliriz. Nitekim günümüzda büyü ilminin hala canlı olması bu hüddamlar sayesinde olmaktadır. Aksi takdirde hüddam olmayah birisi büyü yapamaz ya da büyü bozamaz.

Tam tersine bu ilmin kapılarını açamaz. Özetle bir ismin gerçek bir hüddam olup olmadığını anlamak için yaptığı büyülerin etki edip etmediğine bakmaka gerekir. Üstelik bu isimler istedikleri takdirde cinlerin sıradan insanların gözlerine görünmesini sağlayabilirler.

Hüddam Çağırmak

Medyumların görevi şeytanları ve şeytani güçleri kontrol etmek ve yönlendirmektir. Dahası, kendisine verilen kısıtlamaları aşmamalıdır. Bu noktada, hüddam en büyük sınavı verir, şeytanları ve şeytani güçleri kendi çıkarları için kullanır. Çünkü hüddam, şeytanlardan ve şeytani güçlerden üstündür. Fakat üstünlüğünü insanlığa hizmet etmek için değil, kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanırsa, otoritesi elinden alınır. Örneğin, hüddam bu gücü bir konum kazanmak, servete erişmek veya kendi hastalıklarını iyileştirmek için kullanamaz.

Uyulması gereken bir başka kural, onun yalnızca seçilmiş bir hizmetçi olduğunu bilmesidir. Eğer bir kişi kendi içinden geçer ve kehanetini ilan eder veya Tanrı olduğunu iddia ederse, yine onurlandırmaya davet edilir. Bu kişi zihinsel meleklerinden cezalandırılabilir ve alınabilir ve deliliğe mahkum edilebilir.

Hüddamın görevi insanlara ve insanlığa hizmet etmek, şeytanları ve şeytani güçleri kontrol altında tutmaktır. Bu tılsımlı söz ve bilimlere ek olarak, sihri telaffuz etme ve yok etme gücüne sahip olduğunu öğrenmelidir.

Hüddam Hocası

Hüddamın anlamı; şeytanlar, şeytani yaratıklar gibi varlıkları kontrol altına almak, hizmeti denemek için üretilen bir bilimdir. Bugün, neredeyse unutulmuş olan bu bilim, büyücüler tarafından bilinmekte ve yaratılmaktadır. Şeytanları yakalamak veya kontrol etmek için çeşitli büyüler ve büyüler kullanılır.

Hüddam Hocası Nedir?

Hüddam kelimesi “hademe” kelimesinin çoğuludur. Türkçe anlamı görevli, hizmetli anlamlarına gelir. Hüddam kişilerin amacı sıradan insanların kesinlikle irtibata geçmesinin olanaklı olamayacağı doğaüstü yeteneklerini Tanrının izniyle kullanarak büyü yapabilen kişilerdir.

Hüddam bu bağlamda medyum kişilerin genel kavramı olarak karşımıza çıkar. Hüddam hocalar, büyü yaparken genellikle şeytanı ve cini kullanmakta son derece başarılıdır. Çünkü Tanrı tarafından hüddam hocalara bu ilim doğuştan verilmiştir. Fakat her hüddam iddiasında bulunan kişilere itibar etmemek gerekir.

Çünkü her şeyde olduğu gibi bu gizli ilimler alanında da insanların parasını dolaylı yoldan çalmak ve onları ağına düşürerek ortalıktan kaybolmak emelinde olan pek çok sahte hüddam dolanıyor. Bu kişileri gerçeğinden ayırt etmek aslında çok kolay.

Çünkü gerçek bir hüddam kesinlikle hesabına para atılmasını talep etmez ya da cinlerle ve şeytanla nasıl iletişim kurduğunu sizinle paylaşmaz. Herhangi bir şekilde videolu anlatımda bulunmaz. Bu kişilerle karşı karşıya kalırsanız bu kişiler biliniz ki tamamen dolandırıcı hüddam hocalardır. Bunun için gerçek hüddam hocalardan büyü yaptırma konusunda destek almak önemlidir.

Yorum Yap

Yorum Yap