1. Ana Sayfa
  2. Büyüler
  3. Hüddam
Trendlerdeki Yazı

Hüddam

Hademe yani görevli hizmetli kelimesinin çoğulu olarak nitelendirilen hüddam cinlerin ve şeytanların kontrol altında tutulmasını sağlayan ve bu görev ile vazifelendirilmiş kişilerdir. Bu kişiler meslekleri gereği farklı mizaçlara bürünmüş olarak gezerler.

Hüddam
1

Hüddam işlemi nasıl yapılır? Kimi hüddamlar sinirli ve agresif olarak bilinirken bazıları ise tam tersine çok rahat hareketleri, sakin ve bilgece tavırları ile bilinmektedir. Hüddamlar hem bu alem ile hem de üçüncü bir alem ile meşgul olduğu için çift karrakter taşırlar. Bir hüddam çok sakin bir tavır içerisideyken bir den hiddetlenebilir.

Bunun sebebi olarak ise diğer alemde meydana gelen olumsuz bir durum olduğu rivayet edilmektedir. Bir kişinin hüddam olabilmesi için hüddam daveti alması gerekmektedir. Bu davet ise ancak ikinci bir alemden gelir. Kişi hüddam olduktan sonra büyü ilmine de davet edilmiş demektir. Bu kişi artık büyü ilmini oluşturan tılsımlara hakim olur ve bu tılsımların nasıl bozulabileceğini de bilir.

Hüddam görevleri nelerdir?

Hüddamın görevi cinleri ve şeytani güçleri kontrol etmek ve yönlendirmekttir. Bunu yaparken ise kendisine tanınan sınırları aşmaması gerekir. Bu noktada bir hüddam en büyük imtihanını cinleri ve şeytani güçleri kendi çıkarı için kullanmasıyla verir. Çünkü hüddam cinlerden ve şeytnai güçlerden kademe olarak üstündür. Ancak bu üstünlüğünü insanlığıa hizmet için değilde kendi çıkarlarına hizmet için kullanırsa yetkileri elinden alınır. Örneğin bir hüddam bu güçü kullanarak makam mevki sahibi olamaz, zenginliğe erişemez yada kendi hastalıklarını tedabi ettiremez. Hüddamın uyması gereken bir dğer kural ise kendisinin sadece seçilmiş bir hizmetkar olduğunu bilmesidir.

Kişi bu güçler ile kendisinden geçerek peygamberliğini ilan ederse ya da Tanrı olduğunu idda ederse yine elinden hüddam daveti alınır. Hatta bu kişi cezalandırılabilir ve akli melekeleri elinden alınarak deli olmaya mahkum bırakılabilir. Hüddamın görevi ise cinleri ve şeytani güçleri kontrol altında tutarak insanlara ve insanlığıa hizmet etmektir. Bu noktada tıslımlı kelime ve cümleleri öğrenmekle mükellef tutulmuştur. Ayrıca hüddam öğrendiği bu tılsımlı kelimeler ve ilimler ile büyü yapma ve büyü bozma yetkisine sahiptir. Üstelik hüddam olduğunu iddia eden sahte isimlere de büyü yaparak onların bu mevkiyi zedelemelerini engellemektedirler.

Hüddam var mı?

Hüddam tarihte Antik Mısır’dan bu yana vardır. Her dönemim hüddamları vardır ve hüddamların dönem içerisinde kendilerine has vazifeleri bulunmaktadır. Örneğin rivayetlere göre Antik Mısır dönemindeki piramitler hüddamların cinleri devreye sokmaları ile inşaa edilmiştir. Ayrıca hüddam dönemim toplumsal olaylarının yönetilmesinde de etkili roller oynanmaktadır. Bugün ise hüddam varlığından söz etmek oldukça zor olsada bu işin hizmeti verilmiş olan bir kaç hüddam olduğunu kabul edebiliriz.

Nitekim günümüzda büyü ilminin hala canlı olması bu hüddamlar sayesinde olmaktadır. Aksi takdirde hüddam olmayah birisi büyü yapamaz ya da büyü bozamaz. Tam tersine bu ilmin kapılarını açamaz. Özetle bir ismin gerçek bir hüddam olup olmadığını anlamak için yaptığı büyülerin etki edip etmediğine bakmaka gerekir. Üstelik bu isimler istedikleri takdirde cinlerin sıradan insanların gözlerine görünmesini sağlayabilirler.

Hüddam çağırmak

Medyumların görevi şeytanları ve şeytani güçleri kontrol etmek ve yönlendirmektir. Dahası, kendisine verilen kısıtlamaları aşmamalıdır. Bu noktada, hüddam en büyük sınavı verir, şeytanları ve şeytani güçleri kendi çıkarları için kullanır. Çünkü hüddam, şeytanlardan ve şeytani güçlerden üstündür. Fakat üstünlüğünü insanlığa hizmet etmek için değil, kendi çıkarlarına hizmet etmek için kullanırsa, otoritesi elinden alınır. Örneğin, hüddam bu gücü bir konum kazanmak, servete erişmek veya kendi hastalıklarını iyileştirmek için kullanamaz.

Uyulması gereken bir başka kural, onun yalnızca seçilmiş bir hizmetçi olduğunu bilmesidir. Eğer bir kişi kendi içinden geçer ve kehanetini ilan eder veya Tanrı olduğunu iddia ederse, yine onurlandırmaya davet edilir. Bu kişi zihinsel meleklerinden cezalandırılabilir ve alınabilir ve deliliğe mahkum edilebilir. Hüddamın görevi insanlara ve insanlığa hizmet etmek, şeytanları ve şeytani güçleri kontrol altında tutmaktır. Bu tılsımlı söz ve bilimlere ek olarak, sihri telaffuz etme ve yok etme gücüne sahip olduğunu öğrenmelidir.

Hüddam hocası

Hüddamın anlamı; şeytanlar, şeytani yaratıklar gibi varlıkları kontrol altına almak, hizmeti denemek için üretilen bir bilimdir. Bugün, neredeyse unutulmuş olan bu bilim, büyücüler tarafından bilinmekte ve yaratılmaktadır. Şeytanları yakalamak veya kontrol etmek için çeşitli büyüler ve büyüler kullanılır.

Hüddam hocası nedir?

Hüddam kelimesi “hademe” kelimesinin çoğuludur. Türkçe anlamı görevli, hizmetli anlamlarına gelir. Hüddam kişilerin amacı sıradan insanların kesinlikle irtibata geçmesinin olanaklı olamayacağı doğaüstü yeteneklerini Tanrının izniyle kullanarak büyü yapabilen kişilerdir.

Hüddam bu bağlamda medyum kişilerin genel kavramı olarak karşımıza çıkar. Hüddam hocalar, büyü yaparken genellikle şeytanı ve cini kullanmakta son derece başarılıdır. Çünkü Tanrı tarafından hüddam hocalara bu ilim doğuştan verilmiştir. Fakat her hüddam iddiasında bulunan kişilere itibar etmemek gerekir.

Çünkü her şeyde olduğu gibi bu gizli ilimler alanında da insanların parasını dolaylı yoldan çalmak ve onları ağına düşürerek ortalıktan kaybolmak emelinde olan pek çok sahte hüddam dolanıyor. Bu kişileri gerçeğinden ayırt etmek aslında çok kolay.

Çünkü gerçek bir hüddam kesinlikle hesabına para atılmasını talep etmez ya da cinlerle ve şeytanla nasıl iletişim kurduğunu sizinle paylaşmaz. Herhangi bir şekilde videolu anlatımda bulunmaz. Bu kişilerle karşı karşıya kalırsanız bu kişiler biliniz ki tamamen dolandırıcı hüddam hocalardır. Bunun için gerçek hüddam hocalardan büyü yaptırma konusunda destek almak önemlidir.

Hüddam ilmi öğrenme

Hüddam konusu hem çok karıştırılan, hem de çok suistimal edilen bir konudur. Medyum Saliha Hoca, hüddamlık tanımının bile yanlış yapıldığını, hüddam konusunda insanların yanlış yönlendirildiğini ifade etmektedir. Medyum Saliha Hoca, gerçek medyum olan birisinin aynı zamanda bir hüddam da olduğunu ifade eder. Ancak her hüddam olan da medyum değildir. Burada konuyu şöyle açıklamak mümkün olacaktır. Hüddam ilmi öğrenme için çaba harcayan ve bu süreçleri geçen herkes hüddam olabilmektedir.

Hüddam ilmi öğrenme aşamalarında kişinin keşfi açılmakta ve boyutlar arası iletişim kanalları görünmektedir. Bu sayede cinler ile iletişime girerek hüddam olmak konusunda ilk adım atılmış olur. Fakat bu ilim kesinlikle tek başınıza öğreneceğiniz ve ya yapmaya kalkışacağınız bir durum değildir. Ayrıca hüddamlar büyü ilmini ve büyü yapma ya da büyü bozma ilmini bilmezler. Fakat Medyum Saliha Hoca gibi uzman medyumlar, aynı zamanda çok üst seviyedeki hüddamlardır.

Çünkü medyumlar da cinler ile iletişim kurup onlar ile bağ oluşturabilmektedirler. Hüddam ilmi öğrenme çok tehlikeli ve risklidir. İnzivaya çekilmeyi ve hayvansal tüm gıdalardan arınmayı gerektiren uzun bir süreçten geçmek gerekmektedir. Bu süreç içerisinde hüddam ilmi öğrenme isteyen kimseyi cinler zaralıklar ile rahatsız ederler yada korkutmaya çalışırlar. Verilecek en küçük fire hem hüddam ilmi öğrenme işini suya atacak hem de size zara verebilecek şekle dönüşebilir. Bu sebeplerden dolayı Medyum Saliha Hoca, hüddam ilmi öğrenme konusunda insanlara fikir öncülüğü yapan medyumlar arasında yer alır.

Hüddam olmak

Hüddam olmak denildiğinde insanın aklına türlü şekillerde bilgiler gelebilmektedir. Bundan dolayı Medyum Saliha Hoca bizler için hüddam olmak konusunda bazı bilgiler vermeyi uygun görmektedir. Hüddam olmak demek medyumluk yapabilmek anlamına gelmez. Çünkü medyumluk için kan bağı ve ömür boyu sürecek bir eğitim süreci gereklidir. Hüddam olmak için ise kan bağı gerekmez ama belirli bir süreye mukabil olan zorlu bir sınama eğitimi gereklidir.

Hüddam olmak demek cinler ile dost olabilme ve onlar ile dünyamız arasında bağ kurabilme demektir. Fakat hüddam olmak demek büyü yapmak ya da büyü bozmak gibi ilimlerde sizi yetkili yapmaz. Bundan dolayı da hüddam olma yoluna bu gibi sebeplerden dolayı çıkmak istemek yanlıştır. Hüddam olmak isteyen kimselerin muhakkak bir hikayesi vardır. Ancak her şeyin bir yolu yordamı olduğu gibi hüddamlık ilminin de bazı şartları bulunur.

Hüddam olmak konusunda ilk bilinmesi gereken cin musallatı konularıdır. Hüddam olmak demek cin musallatı konusunda yardımcı olabilmek demektir. Fakat kara büyü ya da papaz büyüsü gibi büyüler varsa da mutlaka en iyi medyumlar ile iletişime geçmek gerekir. Medyum Saliha Hoca her medyum hüddam olarak görev yapar çünkü o zorlu eğitimden geçer fakat her hüddam medyumluk yapamaz demektedir. Bu doğru bir yaklaşımdır ve hüddam olmak konusunda ehil olan üstatlar bu konuda hocamızı onaylamaktadırlar.

Yorum Yap

Yorum Yap