İstihare
  1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. İstihare

İstihare

İstihare konusu birçok kaynakta geçmektedir. Medyum Saliha Hoca, çok merak edilen istihare hakkında peygamberin uygulamalarını ve istihare hakkında bilmeniz gerekenleri anlattı. İstihare ne şekillerde ve hangi koşullarda yapılmalıdır? İstihare yapmadan önce neler yapılmalıdır gibi tüm soruların cevabı yazıda sizleri bekliyor.

İstihare nedir ve nasıl uygulanır? Medyum Saliha Hoca, hadis kaynaklarında sahihliği sabit olan istihare için İslam aleminde farklı uygulamalar olduğunu belirtti. Öncelikle istihare ne manaya gelmekte buna değinelim. İstihare bir mesele hakkında bizim için ya da başkası için hayır olup olmadığını anlamak için yapılan bir uygulamadır. İstihare hadislere göre yedi defa yapılırsa daha hayırlı olur. İstihare uygulamasını bir kere yapanlar da vardır. Bu şekilde de makbuldür. Birçok hadisi şerifte Peygamber Efendimiz bize istihareyi teşvik etmektedir. Müslümanlar çözemedikleri ya da kendileri için önemli bir değişim olacak konular karşısında önce istişare yapmalıdır.

Saygı duyduğu ve sözüne güven olan ve ilim sahibi birisiyle yapılan istişarenin peşine istihare yapmak çok faydalı olacaktır. İstihare sonucunda çıkan sonuca uymakta her zaman fayda vardır. İslam dininde birçok alim istihareye riayetin hayır getireceği kanaatindedir. Bir Müslüman kalbinde zerre kadar şüphe olmadan yaptığı istihareye riayet ederse fayda görür. İstihare bir konu için iki rekât istihare namazı kılınarak sağ yanı üzerine yapmaktır. Birçok niyet ve okunması gereken dualar da bulunmaktadır. Medyum Saliha Hoca, en iyi istihare sonuçlarının yedi defa yapılınca alınacağı kanaatindedir.

İstihare Duası

Medyum Saliha Hoca, birçok istihare duası olduğunu bildiriyor. Esasında Peygamber Efendimizin hadislerinden ve büyük alimlerin bu konudaki takdirlerinden de yola çıkılarak birçok istihare duası etmek mümkündür. İstihare konusunda önemli olan niyetlerdir. Zira ameller de niyetlere göredir buyrulmaktadır. Bir Müslüman diyelim ki evlilik konusunda istihare etmek istese ve istihare için yatmadan önce istihare duası edecekken bunu içinden geldiği gibi etse de kafidir.

Müslüman bu konu için “Allah’ım sen rızanın ve tüm kâinatın da sahibisin. Ben aciz kulun falanca bir evlilik yapmak istiyorum. Sen muhakkak ki bundan haberdarsın. Ey yüce Yaratıcım. Ey tüm arşın ve gürzün sahibi. Benim bu niyetim halis ise bana bir işaret ver. Bu kulun eğer ki evlenmekte hayır bulacaksa ona bunu bildir. Allah’ım, sen bu aciz kulunun evliliğinde engel varsa onları hayra çevir ve bana bildir. Şüphesiz ki sen tüm kâinatın Rabbisin” diyerek istihare duası yapsa oldukça güzel olacaktır.

Birçok hadis kaynağından çıkarılan istihare duası da vardır. Bu hadislerde geçen istihare duası ile de dua etmek Resul-i Ekrem efendimizin gönlünü hoş edecektir. Ancak istihare duası ezbere bilmeyenler muhakkak ki o duayı okuyacak diye bir şey yoktur. Fakat bazı özel durumlar için okunacak özel istihare duası vardır ki onlar ile ilgili Medyum Saliha Hoca ile iletişime geçmeniz yararlı olacaktır.

İstihare Namazı

Medyum Saliha Hoca, bizim için hayır olup olmadığı belli olmayan bir konuda istihare yapmayı ve istihare duası edilmesini tavsiye etmektedir. Ancak istihare aşamalarından bir diğeri de istihare namazı olarak bilinen namazdır. İstihare namazı iki rekattır. Aynı zamanda istihare namazı kılmak farz ya da vacip değildir.

İstihare namazı mendup olarak geçmektedir. Yani tavsiye edilen ve yapılması hoş olan bir davranıştır. Medyum Saliha Hoca, bir Müslüman istihare yapmaya niyet ettiğinde evvela tövbe etmesi gerektiğini belirtiyor. Kişi içinden geldiği gibi tüm işlediği büyük ve küçük günahlar için tövbe etmelidir. İstihare namazı kılınmadan önce tövbe niyeti ile gusül abdesti alınmalıdır.

Gusül abdesti alınırken içinden de “Allah’ım ben aciz kulun ancak dışımdaki kirlerden arınabilirim sen benim kalbimi bilensin. Onu da sen arındır ey cümle alemin sahibi” diye de dua etmelidir. Daha sonra istihare namazı için niyet edilmeli ve iki rekât olan istihare namazı kılınmalıdır. İstihare namazı kılmada sünnet olan kılış şekli vardır.

Peygamberimiz istihare namazı kılınırken ilk rekâtta Fatiha okunduktan sonra Kâfurun suresi okunmasını, ikinci rekâtta da Fatiha suresinden sonra İhlas suresinin okunmasını tavsiye etmiştir. İstihare namazı sakin ve tane huşu içinde kılınmalıdır. Medyum Saliha Hoca, istihare için istihare tövbesi ettikten sonra arada uyanılsa bile sabah güneş doğana kadar dünya kelamı edilmemesini tavsiye etmektedir.

İstihare Rüyası

Medyum Saliha Hoca, Müslümanlar tarafından uygulana istihare yönteminin aynı zamanda başka dinler ve inançlarda da uygulandığına şahit olmuştur. Bizdeki istihare şartları biraz daha farklı olsa da niyet aynıdır. Peygamber efendimizin sünnetine göre uygulanan istihare sonucunda bir takım işaretler ve rüyalar vuku bulur.

İstihare rüyası görüldüğünde bazen çok net ve kesin gibi görülmeyen şeyler de olabilir. Ancak istihare yedi gece üst üste yapıldığında daha net sonuç alındığı bilinmektedir. İstihare rüyası gren kimseler bunu rüya yorumu ilmi olan Medyum Saliha Hoca gibi kimselere bildirmelidirler. Ancak gördüğünüz şeyleri başkalarıyla konuşmak pek uygun değildir.

İstihare rüyası da olsa yoruma gerek duyulan bir rüya da olsa bunu ancak rüya yorumu yapabilecek ilme sahip kimseler ile paylaşmak iyidir. İstihare rüyası bazen bizim niyet ettiğimiz konudan çok daha başka şeyler görmüşüz izlenimi verebilir. İstihare rüyası ile görülen renkler ve şekiller bile aslında bir anlam ifade etmektedir.

İstihare namazı kılınınca sağ yanına yatılarak görülen istihare rüyası Müslüman için bir habercidir. Medyum Saliha Hanım, yedi gece üst üste yapılan istihare sonunda görülen istihare rüyası ve anlama muhtaç şeyleri bir bilen ile istişare ederek kararınızı vermenin ve buna kalbinizin yatmasının sizin için hayır getireceğini vurgulamaktadır.

İstihare Rüyası Gerçek Olur Mu?

Medyum Saliha Hoca, kendisine birçok kişi tarafından istihare hakkında sorular geldiğini söylemektedir. Hocamıza en çok sorulan istihare sorusu ise istihare rüyası gerçek olur mu sorusudur. Öncelikle istihare rüyası olarak bilinen rüyada insanlar farklı şeyler görebilir. Kimisi korkunç olduğu gibi kimisi de çok güzel olabilmektedir.

Hal böyle olunca da insanlar merakla istihare rüyası gerçek olur mu sorusunu sormaktadır. Medyum Saliha Hoca bu konuda çok net olarak şunu ifade eder. İstihare rüyası görmek istihare için şart değildir. İstihare için yedi gece ilk gecesi gusül de almak şartıyla uygulayan kimseler bir tek şekil bile görmeyebilir. İstiharede Peygamberin de hadiste bildirdiği gibi kalbe sıcak gelen neyse ona uyulması gerekir.

Bir konu için istihare yapmak sünnettir. İstihare rüyası gerçek olur mu sorusu ise bambaşka bir ilmin konusudur. İstihare sonucunda dikkat edilecek olan şey ve istiharenin de faydası kalbin ne dediğidir. Tüm bunların yanında istihare rüyası görmek de çok önemlidir.

Fakat istihare rüyası gerçek olur mu sorusundan önce o rüyanın yorumlanmaya muhtaç olup olmadığına bakılır. İstihare rüyası gerçek olur mu diye soran kişi, gördüğünün aslında göremediği kısımları olduğunu yani manevi boyutunu da bir rüya yorumcusu olan Medyum Saliha Hoca ya da bir bilene danışarak yorumlatmalıdır.

Yorum Yap

Yorum Yap