Kaderin Şifresi
  1. Ana Sayfa
  2. Özel İçerik
  3. Kaderin Şifresi

Kaderin Şifresi

Kaderin şifresi ne demektir? Kaderin şifresi çözülebilir mi? Bir insanın kaderini değiştirmesi mümkün mü? Kaderin şifreleri bize ne anlatmaktadır? Kaderin şifresi hakkında kadim bilgiler nelerdir? Medyum Saliha Hoca tüm bu merak edilen soruların cevabını yazımızda sizlere sundu. Medyum Saliha Hanım ile kaderin şifreleri makalemiz sizlerle.

Kaderin şifresi hakkında tüm kadim kaynaklar bize bir takım bilgiler ulaştırmaktadır. Coğrafyamız itibari ile de İslam dini ele alındığında kader hakkında birçok veri elde edebilmekteyiz. İsra suresinde “biz her insanın kaderini kendi gayretine bağlı kıldık” şeklinde ayet bulunmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere kader zerinde insanın da dahili bulunmaktadır. Zira Medyum Saliha Hoca, eğer ki böyle olmasaydı bu bir sınav olmazdı diye bizlere iletmektedir. Kaderin şifresi konusunda binlerce yıldız insanoğlunun uğraşları vardır. İslam dini içinde de bununla ilgili çalışmaları olan alimler gelmiştir.

Kaderin şifresi konusunda Hz. Ali “kader dipsiz bir kuyudur dalmayın” buyurmaktadır. Ancak buradan kasıt avam tabakasıdır. Avam olan kimse kaderin şifresi konusunda aklı karışıp sapkınlığa düşme ihtimali olan kimsedir. Bu durumun yaşanmaması için kader konusu dinler için biraz bulanık görünmektedir. Ancak İbn Arabi gibi büyük İslam alimleri çok net ifadeler ile kader konusunda ve kaderin şifreleri hakkında açıklamalarda bulunmaktadır. Kaderin şifreleri ile evrende var olan her zerrenin bir bağlantısı bulunmaktadır. Yıldızlar ve evren ile kaderimizin büyük bir bağlantısı olduğu kader bilimcileri açısından sır değildir. Havas alimleri de kurandaki ayet ve harflerin şifrelerine göre kader hakkında bilgiler verebilmektedir. Bu konuda yine İbn Arabi’nin Osmanlı Devleti hakkındaki haberleri açık seçik kaderin şifresi ile alakalı bir konudur. Yine İslam dininde adı bilinen birçok müneccim başı kaderin şifresi konusunda oldukça bilgilidirler.

Kaderinin Şifresini Öğrenmek

Kader hakkında ele aldığımız bu yazımızda kaderin şifresi ile ilgili derin konulara bir giriş yapmıştık. Medyum Saliha Hoca bizler için kaderin derinliklerine inme hakkında bazı bilginlerin sözlerini aktarmıştı. Diğer yandan da insanların kaderin şifresini öğrenme ile ilgili tutkusuna da değinmiştik. Özellikle kader hakkında insanoğlunun merakını binlerce senedir dindiremediği bilinmektedir. Dinler ise her türlü kaza ve kaderin yaratıcıdan geldiği hakkında doğru olan telkinlerde bulunsa da bazı kimselere bu yetmemektedir. Kaderin şifresini öğrenme ve hayatını değiştirme kabiliyetine kavuşmak isteyen birçok kimse bu konuda kahinlere ve medyumlara danışmaktadırlar.

En iyi medyumlar kader hakkında insanlara yardımcı olmaya çalışmakta ve kaderin derinliklerine ve girdabına kapılmaktan onları korumaktadırlar. Kaderin şifresini öğrenme konusu esasında tüm ilimleri içine kapsayan bir konudur. Büyüler, kara büyüler ve kehanetlerin her birisi kaderin şifrelerini içinde barındıran birer yoldur. Büyü konusu da bu sebepten ötürü herkesi yapabileceği ilimler arasında yer almamaktadır. Hal böyle olunca da kaderin şifresini öğrenme konusunda son derece az insanın gayretleri sonuç bulmuştur. Gerek Hz. Peygamber ve damadı Hz. Ali gerekse de büyük İslam alimleri aslında kaderin şifreleri hakkında bilgi sahipler olduğu halde avam kısmının bu ilim ile sapkınlığa ve başkalarına büyüklük taslama arzusuna kapılacaklarını bildikleri için bu ilimden onları men etmişler ve fazla kurcalamamalarını telkin etmişlerdir.

Bu sayede kaderin şifresini öğrenme hususunda sadece yeterli olanlar kavramaları gereken kadarını alıp o okyanustan su içebileceklerdir. Medyum Saliha özellikle de kaderin şifreleri hakkında ulu orta ahkam kesmenin doğru olmadığını bildirmektedir. Fakat yine değerli hocamızın da kaderin şifrelerini öğrenme konusunda yetkin ve üstat olan alimlerden olduğu da kesindir.

Kaderin Şifresi Nedir?

Medyum Saliha Hoca kader hakkındaki bu yazımızda neden bizlerin bu konularda fazla bilgi sahibi olmadığımıza ve neden kurcalamamız gerektiğinin söylenme sebeplerini açıkladı. Ancak en önemli husus ise kaderin şifresi nedir sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Kaderin şifresi nedir sorusu elbette ki kader hakkında araştırma yapan insanların en sn sordukları sorulardan biridir. İnsanın kaderinin ismiyle, doğum tarihi ve saati ile hatta anne, baba ve memleketi ile bir bağlantısı bulunmaktadır. Kaderin şifresi nedir sorusu büyük İslam alimleri hatta başka birçok alim tarafından bile yüce Kuran kitabında aranmaktadır. Kuran göründüğü gibi sadece bir kitap değil tüm evrenin sırlarını barındıran şifre kasası görevi de görür.

Bununla ilgili onlarca kanıt bulunmaktadır. Diğer yandan ise kaderin şifresi hakkında yapılan araştırmaları konu alan çok eski antik ve kadim kaynaklar da b ulunuyor. Medyum Saliha Hanım ve ailesinin de elinde birçok eski yazılı kaynak vardır. Bu kaynakların kaderin şifresi nedir sorusuna cevap olmaya yakın cevaplar verdiği sanılmakla birlikte hocamızın sözlerine binaen bu konu ilmin son noktalarından biridir. Kaderin şifresi nedir sorusuna cevap verebilen sayılı kimse olduğunu biliyoruz.

Bu kimseler büyü yapmak ve aynı şekilde büyü bozma hakkında çok üstün olmanın yanında yıldızların ve evrenin sırlarına vakıf kimseler olarak da biliniyor. Medyum Saliha da bu sebepten ötürü kaderin şifresi nedir sorusunu bilen sayılı kimseler arasında olduğuna emin olduğumuz kişiler arasında yer alır. Bir insanın kader hakkında konuşabilmek için kaderin şifresi ile ilgili bazı bilgilere de hâkim olmak gerekmektedir. Medyum Saliha Hanım ve başarılı medyumlar içinde bu konuya ilgi duyan bazı kimseler kaderin şifresi nedir sorusunun cevaplarını seçkin kimseler için verebilmeye muktedir insanlardır.

Yorum Yap

Yorum Yap