Kadir Gecesi
1
  1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir gecesi tüm İslam aleminde coşkuyla beklenen bir gecedir. Medyum Saliha Hoca, bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ve mahiyeti sizler için bu yazımızda paylaştı. Kadir gecesi ne manaya gelir? Kadir gecesi Kuran’da var mıdır? Kadir gecesi ne yapmalıyız gibi tüm soruların cevabını yazımızın devamında bulacaksınız.

Kadir gecesi nasıl kutlanıyor? Kuran nurunun indirildiği gece muhakkak ki gecelerin en hayırlısı olan kadir gecesi olarak bilinmektedir. Müslüman aleminde coşku ve özlem ile beklenen kadir gecesi hakkında bir çok hadis ve İslami kaynak mevcuttur. Medyum Saliha Hoca, Kuran’da geçen tek mübarek gecenin kadir gecesi olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sebeple İslam dinindeki hiç bir mezhep ya da görüş kadir gecesi ile ilgili muhalif olamayacaktır. Kuran-ı Kerim’de adı geçen tek ay Ramazan ayı olarak bilinmekte ve adı anılan tek gece de Kadir gecesi olarak bilinmektedir.

Kadir gecesi İslam kaynaklarında bin aydan daha hayırlı gece olarak geçmektedir. Bunun hakkında bir çok rivayet vardır. Medyum Saliha Hoca, kadir gecesi Allah tarafından yer yüzüne çakıl taşlarından daha fazla melek gönderildiğini söylemekte. Hocamız o gece Allah’ın kullarını affetmek için meleklerine “yok mu benden af dileyen. Onu affedeceğim.”diye buyurduğuna işaret eder. Kadir gecesi yapılan ibadetler seksen yıl yapılacak ibadetlerden daha fazla sevap kazandırır. Medyum Saliha Hanım, bu konuda bizlere uyarıda da bulunmaktadır. Bir gece ibadet edip geri kalan zamanlarda günaha düşmek hoş değildir. Hocamız sık sık “her geceyi kadir gecesi bilin. Her gördüğünüzü de Hızır bilin.”der.

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek kadir gecesi ne zaman diye çoğunuz merak etmektedir. Çünkü o gece yapılan ibadetler ve tövbe istiğfarlar kesinlikle kabul olunmaktadır. Medyum Saliha Hoca, kadir gecesi tüm sema kapılarının meleklere açıldığını ve duaların Allah’ a ulaşarak cevap bulduğunu ifade etmektedir. Kadir gecesi ne zaman sorusu da İslam dünyasında en sık karşılaşılan sorular arasındadır. Medyum Saliha Hoca, bizlere kadar nakledilen hadislerden ve büyük İslam alimlerinin de görüşlerinden bir çıkarımda bulunmanın mümkün olduğunu söylemektedir.

Kadir gecesi ne zaman diye merak eden müminlerin tek gayesi de o geceyi kaçırmamaktır. Kadir gecesi ne zaman sorusunu sorarak araştırma yaptığımızda en sağlam şekliyle Ramazan ayının son on gününe işaret edildiği kanaati çoğunluktadır. Kadir gecesi ile ilgili kesin bir zaman Kuran’da belirtilmemiştir. Bu sebeple hadis kaynakları Ramazan ayının son on günü ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesini işaret etmektedir.

Medyum Saliha Hanım, en hayırlısının ve garanti olanının ramazan ayının son on günü imkan varsa itikaf yaparak geçirmek ve bu sayede kadir gecesini de yakalayarak büyük sevap kazanmanın mümkün olacağına değinmektedir. Fakat hocamız Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine de inanarak hazırlanan müminlerin de o geceye erişeceğinin zaman ve mekan kavramının Allah için olmadığı gibi bunu kullarına da kaldırabileceğinin farkında olmamızı dilemektedir.

Kadir Gecesi Fazileti

Hiç şüphesizdir ki Kadir gecesi tüm inananlar için bir kurtuluş yoludur. Bu yüzden müminler o geceyi ibadet ve tövbe istiğfar ile geçirmek için birbirleriyle tatlı bir yarışa girerler. Medyum Saliha Hoca, kadir gecesi fazileti olarak değerlendirilecek en önemli olayın zamanının belli olmaması olduğunu  ve bu sayede insanların ramazan ayının tümünde ibadet ettiklerini söylemektedir. Allah her ne yapıyorsa bunda mutlaka bir hikmet vardır. Kadir gecesi fazileti ile ilgili çok fazla rivayet bulunmaktadır. Kadir gecesi kelime olarak leyl’ü kadr olarak bilinmektedir.

Kadir gecesi fazileti bakımından en hayırlı gecedir. Çünkü Kuran’da kadir gecesi ile ilgili sure bile inmiştir. Allah kadir gecesi fazileti ve önemi hakkında kadir suresi ile bizlere haber vermektedir. Müslümanlar kadir gecesi yapacakları her ibadetten bin kat sevap kazanmaktadırlar. Kadir kelimesi şeref ve yücelik manalarına gelmektedir. Bu sebeple bu gece yapılan ibadetler çok büyük sevaplar ile bize dönmektedir.

Kadir gecesi fazileti hakkında Medyum Saliha Hoca, tartışmasız büyük sevaplar verileceğini söylemektedir. Kadir gecesi fazileti ile bereketlenmek isteyen Müslümanlar o gecede Kuran’ın indiğinin farkında olarak bol bol kuran okumalı ve kadir gecesi fazileti ile manevi olarak yıkanmalıdırlar.

Kadir Gecesi Özellikleri

Medyum Saliha Hoca, bin aydan daha hayırlı kabul edilen kadir gecesi özellikleri hakkında bizlerin bilgi ihtiyacına deva olmaya devam ediyor. Kadir hecesi özellikleri içerisinde ilki o gece yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’in indirilmiş olmasıdır. Kadir gecesi tüm sema kapıları aralanarak dua ve ibadetler Allah katında makbul kabul edilir. Kadir gecesi ibadet ederek ve Kuran okuyarak geçiren, bolca tövbe istiğfar yapan kimselere cennetin sekiz kapısı sonuna kadar açılır. Kadir gecesi özellikleri içerisinde en nemlisi de o gece Allah kullarını bağışlamak için bahaneler arar. Kul kadir gecesi iki rekat saf bir kalp ile namaz kılsa, Allah o namaz karşılığında kulunun günahlarını bağışlar.

Kadir gecesi özellikleri içinden birisi de vahiy meleği Cebrail ve diğer melekler o gece yer yüzüne inerler. Allah’ın izni ile kullarının ne yaptıklarını izler ve yer yüzünde Allah’ı zikrederler. Medyum Saliha Hanım, tüm kainatın kadir gecesinde Rabbine zikir ve yakarışta olduğunu bildirmektedir.

Kadir gecesi özellikleri çok fazla olan bir gecedir. Önemli olan ise Ramazan ayı boyunca ibadet şuuru ile hareket etmektir. Kadir gecesi özellikleri ve öneminin farkına varan müminler hiç olmazsa Ramazan ayının son on gününde geceleri ibadet ve kuran okuma meşguliyeti ile geçirdiklerinde Allah tarafından bin aydan fazla sevap ile ödüllendirilirler. Medyum Saliha Hoca, kadir gecesi özellikleri ve kazandırdıkları bakımından en önemli gecedir buyurmaktadır.

Kadir Suresi

Kuran’ı Kerim’in doksan yedinci suresi olan kadir suresi, Mekke döneminde inmiştir. Kadir suresi kadir gecesinin önemi anlatmaktadır. Medyum Saliha Hoca, en faziletli gece olan kadir gecesinin önemini anlatan kadir suresi ile birlikte o gece bol bol dua edilmesinin çok büyük sevaplar kazandıracağına dikkat çekmektedir. Medyum Saliha Hanım, on defa kadir suresi okuyanın bin küçük günahının bağışlanacağını ifade etmektedir. Kadir suresi mealen şu şekildedir;

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.

Kuran’ı biz Kadir gecesinde indirdik.

Nerden bileceksin sen kadir gecesi nedir?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

O gece Rabbinden izin geldiğinde, Cebrail ve melekler yeryüzüne durmadan inerler.

O gece de, tan ağarıncaya kadar devam edecek olan bir ferahlık (selamet) vardır.

Medyum Saliha Hoca, her kim Cuma gecesi kadir suresini bin kere okursa peygamberimizi rüyasında görecektir der. Kadir suresi kadir gecesi hakkında çok net ifadeler içermektedir. Bu sebeple de kadir gecesi hakkında asla itilaf olmayan bir mübarek gecedir. Kadir suresi inme sebebi, Hz. Muhammed’in ümmetinin ömrü kısa olacağı ve diğer ümmetler kadar ibadet yapmaya zamanları olmayacağı için üzülmesiyle inmiştir. Allah Kadir suresi ile kadir gecesinin seksen yıllık bir ömre denk gelen bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vererek, kadir gecesi şanını, kadir suresi ile bizlere bildirmiştir.

Yorum Yap

Yorum Yap