Kunut Duaları
  1. Ana Sayfa
  2. Dualar
  3. Kunut Duaları
Trendlerdeki Yazı

Kunut Duaları

Medyum Saliha Hoca, en bilinen dualar arasındaki kunut duaları hakkında merak edilen suallere cevap verdi. Kunut duaları, Hz. Peygamber tarafından uygulanmış ve günümüze kadar gelmiş bir duadır. İşte kunut duaları hakkında tüm detaylar.

Kunut duaları farklı mezheplerde farklı okunuşları olmakla birlikte her birisi de Hz. Muhammed’ in yaptığı ve öğrettiği dualardır. Hocamızın kunut duaları hakkında verdiği bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

Kunut Duaları Nelerdir?

Kunut duaları, İslam peygamberi Hz. Muhammed’ in sahabelere ve dolayısıyla sonraki nesillere bıraktığı en faziletli dualardandır. Kunut duaları farklı mezheplerde Farklı şekillerde okunmakla birlikte okunuzşları da değişmektedir. Ancak ayet olmadığı ve hadislerde de peygamberin farklı kunut dualarından müjdeler verildiği için mezhepsel değişiklikler de İslam dininin renkliliği ve güzelliğinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde kunut duaları Şafi Mezhebine uyanlar tarafından sabah namazlarının ikinci rekatının rükuundan kalkınca okunmakta ve cemaatle kılarken farklı tekil kılarken farklı okunmaktadır. Yine şafi mezhebinde sabah namazı kılarken kunut duaları bir kısmı okunmadığı taktirde sehiv secdesi gerekli olmaktadır.

Hanefi mezhebinde ise kunut duaları sadece vitir namazında okunur. İmam Ebu Hanife bu konu hakkında , ilk zamanlarda peygamberin kunut duasını çoğu namazlarda okuduğunu ancak sonradan bunu neshettiğini ifade eder. Ancak Hanefi mezhebinde vitir namazında kunut duasını okumak vaciptir. Vitir namazının son rekatında Fatiha ve kısa sure yada birkaç ayeti kerime okunmasının ardından eller kulağa kaldırılır ve tekbirin ardından kunut duaları okunur. Medyum Saliha Hoca, Hanefi mezhebinde iki adet kunut duası olduğunu ve bunların ikisinin de okunmasının gerektiğini belirtiyor. Kunut duasını okumayı bileyenler de Rabbena duasını okumaktadırlar.

Kunut Duaları Hakkında Hadisler

Saliha Hoca, bir çok kimsenin karıştırdığı ve okumadığı kunut dualarının önemini ve peygamberimizin kunut duaları hakkında hadisler söylediğini sıkça tekrar etmektedir. Kunut duaları ezberle okumanın faydaları ve konut duaları Arapça öğrenmenin ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekmektedir. İnsanlar bilmedikleri için Kunut dualarını vitir namazının ardından okumamaktadırlar. Kunut duaları Arapça “Allahümme innanesteinüke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nüminübike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyk. Ve Nüsni aleykel hayra küllehu neşküruke ve la nekfüruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcürük” olarak okunur.

Kunut duaları hakkındaki hadisler incelendiğinde birkaç farklı kunut duasına ulaşmak mümkün olacaktır. Verdiğimiz kunut duasının anlamı ise. “Allah’ım, yardımı senden, affı senden, hidayete ermeyi senden dileriz. Yalnızca sana iman eder, senden af diler ve sana tövbe ederiz , yalnızca sana güveniriz. Gelen bütün iyilerden dolayı yalnız seni överiz. Verdiğin nimetlerden dolayı şükreder ve seni inkar etmeyiz. Sana isyan eden kimselerden uzak durur ve ilişkimizi keseriz.” manasındadır. Kunut duaları hakkında hadisler çok fazladır. Medyum Saliha Hoca, Müslim tarafından aktarılan bir hadiste şöyle buyrulduğunu ifade ediyor. “En efdal olan namaz, kunut duası en uzun okunandır”

Kunut Duaları Ayet Mi?

Kunut duaları farklı mezheplerde farklı şekillerde okunan ve uygulanan dualardandır. Bir çok Müslüman namaza başladığı anda yavaş yavaş sureleri ve duaları da öğrenme yoluna gitmektedir. Bu şekilde ilerlerken kunut duaları meselesi de insanların aklını oldukça karıştırmaktadır. Medyum Saliha Hanım, kendisine danışan insanların kunut duaları ayet mi sorusunu sıkça dile getirdiğine değinmektedir. Kunut duaları ayet mi şeklinde gelen sorular aslında son derece normaldir. Çünkü namaz içinde okunan kunut dualarını da insanların ayet sanması olağan bir durumdur. Hatta Medyum Saliha Hoca, kunut duaları hakkında, kunut duaları ayet mi şeklinde soru soran insanlara detaylıca yardımcı olarak uygulanışını da anlatmaktadır.

Kunut Duaları ayet değildir. Kunut duaları Hz. Muhammed tarafından ümmetine öğretilen, ilk zamanlarda farklı vakit namazlarında ve genellikle öğlen ve akşam namazlarında da okunan dualardır. Ancak zamanla kaldırılmış ve sadece vitir namazının son rekatında okunmaya başlamıştır. Hz. Peygamber bazen de sabah namazlarının farzında okuduğu rivayetleri de olduğu için, Şafiler o şekilde uygulamaktadırlar. Kunut duaları ayet mi sorusu elbette ki bilenler için çok kolay olsa da, bilmeyenler için durum karışık olabilir. Bir çok kişi de bilmediği halde kunut duaları ayet mi sorusuna evet cevabı vermekte ve insanları yanıltmaktadır. Böyle durumlarda kafanıza göre cevap vermek yerine ya bir bilene danışmalı ya da Medyum Saliha Hocadan yardım istemelisiniz.

Kunut Duaları Yazılışı

Kunut duaları yazılışı olarak daha önce de sizlere belirttiğimiz üzere Arapçadır. Ancak Medyum Saliha Hoca, kunut duaları yazılışı Arapça bile olsa Türkçesinden okumanın son derece faziletli olacağını da anlatmaktadır. Kunut duaları yazılışı “Allahümme innanesteinüke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nüminübike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyk. Ve Nusni aleykel hayra kullehu neşkurüke ve la nekfüruk. Ve nahleu ve netrüku men yefcürük.” Şeklindedir. İkinci bir kunut duaları yazılışı da “Allahümme iyyakenabüdü ve leke nüsalli ve nescüdu ve ileykel nes a ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahşâ azabek. İnna azabeke bilkuffari mülhık” şeklindedir.

Kunut duaları yazılışı ve anlamları olarak çok derin ifadeler içeren dualardır. Bu sebeple kunut duaları okumak da çok büyük sevap kazandırdığı gibi Hanefilere göre vaciptir. Vacip olmasının hükmü ise Yatsıdan sonra kılınan vitir namazıyla ilgili bir durumdur. Kunut duaları yazılışı ve okunuşu ne kadar zor gibi dursa da, üzerine düşüldüğünde kolayca ezberlendiği görülecektir. Sizler de kunut duaları yazılışı ile ilgili yaşadığınız problemleri aşmak için sabır göstermeli ve tekrar takrar okumalısınız.

Kunut Duaları Hakkında Araştırma

Medyum Saliha Hoca, elinde çok fazla kaynak ve veri olmasının yanında iyi de bir araştırma meraklısıdır. Kunut duaları hakkında araştırma yapan ve bunu yayınlayan insanların bir çok makalesini okuduğu gibi bunlar üzerinde olumlu olumsuz yorumlar da yapabilecek kapasitededir. Medyum Saliha Hanım, kendisi bizzat kunut duaları hakkında araştırma yürüten ve bunu çevresi ile de paylaşan biridir. Kunut duaları Hz. Muhammed tarafından ümmetine öğretilen faziletli dualardır.

Kunut kelime olarak farklı anlamlar taşımaktadır. Bunlar ibadet, taat, dua, kıyam gibi anlamlardır. Kunut duaları hakkında araştırma yapan kimseler bu sonuçlara ulaşacaklardır. Kunut duaları ilk zamanlarda farz namazlarının içinde okunmuştur. Bu süreçte daha sonraları öğlen namazları ve akşam namazları ve daha sonraları ise sadece vitir namazında okunmaya başlanmıştır. Kunut duaları hakkında araştırma yapıldığında peygamber efendimizin  söylediği sözlere de ulaşmak mümkün olacaktır.

Peygamber verdiği talimat ile kunut dualarının ister imamla kılınsın isterse de tek başına kılınsın, içimizden okumamızı istemiştir. Kunut duaları anlam olarak Allaha hamd etme ve onu sıfatları ile övme hususunda ifadeler içerdiği için sessiz okumanın gizli ibadete ve gizli ibadetlerin de daha çok sevaba yol açtığı biliniyor. Medyum Saliha Hoca, kunut duaları hakkında araştırma yapanların bu ince ayrıntıların da hikmetini araştırmalarını ve Allah resulünün her sözünde bir hikmetin yattığını görmelerini istemektedir. Kunut duaları genel manada tüm mezheplerde kabul edilen ve uygulanan bir duadır. Hadis kaynaklarında farklı şekillerde bulunduğu için farklı okunuşları olması bir eksiklik değil zenginliktir.

Peygamberimizin Kunut Duası

Peygamberimizin kunut duası hep merak konusu olmuştur. İnsanlar sıklıkla kunut duası hakkında araştırmalar yapmakta ve hocalarımıza bu konuyla alakalı sorular sormaktadırlar. Kunut aslında namaz esnasında okunan dua ve bedduaya verilen isimdir. Bu konuda birçok sahih kaynaklarda da belirtildiği üzere peygamberimizin kunut duası okuduğu da sabittir. Medyum Saliha Hoca özellikle peygamberimizin kunut duası okuduğu namazların yatsının vitir kısmı ile sabah namazının farzında olduğuna dikkat çekmektedir.

Ancak yine elimizdeki kaynaklara göre farklı zamanlarda ve farklı namazlarda da peygamberimizin kunut duası okuduğuna rastlamaktayız. Medyum Saliha Hanım sonraki dönemlerde sabah namazlarında kunut duası okuma geleneğinin yine peygamberimiz tarafından kaldırıldığını ama Şafi ve Maliki mezhep imamlarının bu uygulamaya devam ettiği de biliniyor. Her ne koşulda olursa olsun afet ve belaların olduğu dönemlerde de namazların içinde peygamberimizin kunut duası okuduğu ve bunu müminlere tavsiye ettiği bilinmektedir.

Bu sebeple de belaların çoğaldığı, fitne ve musibetlerin kol gezdiği dönemlerde yetkili mercilerin de onayı ve tercihi ili vitir namazı harici sabah namazı ve diğer bazı vakitlerde de peygamberimizin kunut duası okuduğu gibi kunut okumak mümkün olabilir. Bazı durumlarda beddua etmenin caiz olması herkesin beddua edebileceği anlamına gelmediği gibi peygamberimizin kunut duası hakkında ifadelerini de iyi incelemek gerekmektedir. İslam dini rahmet dinidir. Bu sebeple de gerek peygamberimizin ettiği dualar gerekse de peygamberimizin kunut duası mazlumların hakkını savunmak içindir.

Yorum Yap

Yorum Yap