1. Ana Sayfa
  2. Büyüler
  3. Medyum Behçet

Medyum Behçet

Medyum Behçet kimdir? Medyumlar içerisinde burç yorumları sunan ve bunu uzmanca yapan kişiler kimlerdir? Medyum Behçet'in büyü bozma yazıları neden bu kadar fazla okunuyor? Behçet Hoca hakkında detaylar yazıda.

medyum behçet

Medyum Behçet Hoca kimdir ve hangi konularda açıklama yapmaktadır? Behçet Hoca’nın uzman olduğu büyü bozma yöntemleri hangileridir? Medyum Behçet bey büyüler ve burçlar konusunda ne kadar uzman ve hangi bilgi seviyesine sahiptir? Hayatımız iki önemli mihenk taşı arasında geçmektedir. Başlangıç ve son. Doğum ve ölüm.

Bu arada yaşantımızda inişler ve çıkışlarla dolu zamanlar olur. Bazen bu çöküşleri bize hayat getirirken bazen de karanlık ile ifade edilecek güçlerin etkisinde kalırız. Yaptığımız iş, başarılarımız ve insanların gözündeki değerimiz elimizde olmayan güçler tarafından işgale uğrar. İşte böyle zamanlarda bize çıkış yolu gösterecek, bizi yeniden ayağa kaldıracak olan bilge insanlardan birisi de Medyum Behçet Hoca’dır.

Medyum Behçet Bey Kimdir?

Medyum Behçet Hoca karanlığa saplanmış ve çıkış yolu arayan insanlara bir yol gösterici olarak tanınmaktadır. Çaresizlikler içinde kıvranan binlerce insan tüm yolları tükettiklerinde onlara başka yolların da hep var olduğunu söyleyen ve onlarla birlikte o yolun sonuna kadar giden bir kişiliktir Medyum Behçet Hoca.

Günümüz insanı maalesef ki sırlı ilimler hakkında tam bilgi sahibi olmadıklarından ötürü medyumlar hakkın da tam bir malumat sahibi değildirler. Piyasa da bulunan ve kendi derdine bile dermanı olamayacak olan sahtekârlar ise her köşe başında mantar gibi bittikleri için sorunlar çözülememekte ve gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Bu gibi durumların sonunda da insanlar maalesef ki ya inanç bunalımına girmekte ya da sorunlarını kendileri çözmeyi deneyerek büyük yanılgılara düşmektedirler. İnternette aşk büyüsü bilgileri sunan en iyi medyumlardan biri olarak gösterilmektedir.

İnternette bulunan birçok sanal mecrada saçma sapan figürlerle dolu büyü ve havas ilmine ait olduğu iddia edilen bilgiler dolaşmaktadır. İnsanlar da bunları kendi yapmaya çalışarak kaş yapayım derken göz çıkarmaktadırlar. İşinin ehli olmayan ve işin medrese-i tedrisatında pişmeyen, ehlinden el almayan dolandırıcıların batağına düşerek hayatlarını iyice çıkmaza sokan insanlar daha büyük ruhsal bunalımlara girmektedirler.

İşte böyle bir ortamda Medyum Behçet Hoca, hem ilim hem de insanlık görevi icabı mücadelesini hak ve hakkaniyet doğrultusunda sürdüren ender medyumlardan biridir. Büyü ve sihir konularının oyuncak olmadığını birçok kere dile getiren hocamız ehli olmayanların da bu işlere bulaştıkları takdirde başlarına neler geldiğine defalarca örnekleriyle insanlara anlatmaya devam etmektedir.

Yıllar süren ilmi çalışmaları sonunda insanın yaşadığı her problemin öze inerek çözülebileceğini kanıtlayan Medyum Behçet Hoca, kendi alanında en güvenilir isimlerin başında gelmektedir. Yıllardır sayıları çok büyük kitleleri bulan insanlara yaşadıkları doğa üstü olaylar sonucunda yardım etmiş ve herkesin sevgisini kazanmıştır. Yıllarca verilen emeklerin ve harcanan zamanın bir tesellisini insanların mutlu ve memnun olmasında arayan hocamız alanının en üstün kişileri başında parmakla gösterilmektedir.

Medyumluğu meslek olarak değil bir yetenek ve ilimle yoğrulmuş bir görev olarak gören Medyum Behçet Hoca, uzak doğu ve Avrupa da sıklıkla doğa üstü güçler konusunda konferanslara katılmaktadır. Kadim insanlık tarihinin her devrinde büyü ve büyücülük gibi tanımlar yer almaktadır. Medyumlar ise her dönem değişik isimler ile anılmış olan önemli karakterler olarak bilinirler. Kralların ve Sultanların yanlarında hatta birçok kaynakta peygamberlerin bile doğa üstü gücü olan insanlardan faydalandığı bilinmektedir. Bunun en büyük kanıtı Süleyman Aleyhisselam’ ın kıssalarında geçmesidir. Medyum Behçet Hoca ise binlerce yıllık bu geleneğin zamanımızdaki en büyük temsilcilerindendir.

Medyum Behçet Hoca Nerelidir?

Medyum Behçet Hocamızın ataları çok uzun zaman önce Endülüs’te yaşamaktaydılar. Endülüs’ün büyük kütüphanelerinde onlarca yıl binlerce kitap yazarak insanlara bilginin ışığını saçtılar. Ardından Endülüs düşünce Mısır’a oradan da Mağrip denilen Cezayir ve Tunus dolaylarına gelmişlerdir. Daha sonraları Şam’ da bulunan aile 1600’lü yılların ardından Van bölgesine ve oradan da çeşitli tevafuklar ile Bursa’ya yerleşmişlerdir.

Bursa’da halen aile üyelerinin bir kısmı bulunmakla birlikte çoğu farklı yerlere dağılmıştır. Medyum Behçet Hoca uzun yıllar Isparta ilinde kalmış ve gençlik yıllarının ardından halka hizmet Hakka hizmettir düsturuyla hareket ederek daha büyük kitlelere ulaşmak için İstanbul’a yerleşmiştir. Fatih bölgesinde yaşayan zamanın büyük havas alimlerinden de icazetini tamamlamış ve o zamandan bu yana ülkeyi karış karış gezerek insanlara medyumluk alanında hizmetler vermeye başlamıştır.

Medyum Behçet Şikayetleri

Zaman değişir, mekân değişir, çağlar değişir ancak insan maalesef ki hiç değişmez. Çünkü Kabil nasıl kardeşi Habil’in kanını döktüyse o kan hala akmaya devam etmektedir. İftira ve haysiyetsizce karalamalar da aynı hızda yol almaktadır. Fakat Medyum Behçet Hoca ilmek ilmek işlediği insan ilişkileri ve insanlarla karşılıklı güven duygularını getirdiği büyük seviyeden dolayı bu tür şarlatanlıklara asla pabuç bırakmamaktadır.

Dönemsel olarak bazen sahte medyumlar bazen de medyumluğun yüz karası olan ilimsiz cinnilerin şaklabanları tarafından değişik sitelerde itham edilse de sonunda hak ve adalet yerini bularak cehalet zincirleri parçalanmıştır. Bir yerde üreten çare bulan ve insana insan diye değer verip sonuna kadar sorunları kazıyan bir medyumun kıskanılması tabi ki normaldir.

Gören gözler ve işiten kulaklar sayısız kere Medyum Behçet Hocanın çözdüğü olaylara şahit olmuştur. Karşılaşılan sayısız olayda tecrübe ve tevekkülle hareket eden Medyum Behçet Hoca çözemediği ve üstesinden gelemediği hiçbir şeyin olmadığını cesurca her yerde söylemektedir. Bu sayede birçok ilmi çevrenin de takdirini kazanmış, dünyanın değişik yerlerinde ki metafizik araştırma merkezleri tarafından ödüller almıştır.

Medyum Behçet Yorumları

İnsanların mutluluğunu kendi utluluğu gören ve çözüme ulaşan her sorunu kendine değil ilme ve doğuştan gelen takdir-i ilahi yeteneğine veren Medyum Behçet Hoca, sayısı on binleri bulan insanın son çaresi ve yeniden doğuşlarının vesilesi olmuştur. Gökyüzündeki yıldızlar kadar sorun olsa ve benim her sorun çözümde etimden parça koparsalar yine de insanlara yardım edeceğim diyen Medyum Behçet Hoca zengin ve fakir her kesimden insanın takdirini hak etmiştir.

Çocukluğundan beri disiplin ve özveri ile çalışmayı düstur edinmiş olan Medyum Behçet Hocamız alanında yüksek seviyelerde olan birçok Medyumun da hocasıdır. Ahlak en büyük mirastır ve bunu yaşatmak bizim gibiler için nefsini gemlemedikçe zordur der. Çünkü diz kırıp eğitim almadıysanız ve pişmediyseniz çiğ kalırsınız. Bu da doğuştan yetenek te olsa sizi esir alır ve hem kendinize hem başkalarına zarar verir der hocamız.

Bu güne kadar kendisiyle çalışan herkesin memnun olduğu Medyum Behçet Hoca, bazı durumlar vardır bir saniye bazı durumlar vardır zaman koyulmaz der. Ancak bu tevazusu sayesinde çözülemez nice büyüler çözülmüş, kavuşamaz denen nice aşıklar kavuşmuştur. Medyum Behçet Hocamız insanların mutluluğu benim en büyük gücümdür derken yüzündeki tebessümle bizlere nur saçmaya devam ediyor.

Behçet Hoca İletişim

Medyum Behçet Hoca uzun yıllardır astral konularda, metafizik alanında, cinler ve doğa üstü güçler alanında, büyü ve sihir gerçeği hakkında konferanslar düzenleyerek halkı bilinçlendirmeye çalışmıştır. Yapılan yanlış uygulamalardan insanları sakındırarak doğruya beraberce ulaştığı insan sayısı her geçen gün artarak devam etmektedir.

Bu sebeple uzun yılların birikimi ve tecrübelerini daha büyük kitlelere ulaştırmak adına uzun süredir internet sitesi ve telefon üzerinden insanlara hizmet vermeye ve onları çözüme ulaştırmaya devam etmektedir. Yoğun programları içinde sayısız problemle savaşan hocamız insanın içindeki gücünü keşfetmesi için bize sunulan büyük bir velinimettir.

Yorum Yap

Yorum Yap