1. Ana Sayfa
  2. Medyum Saliha Kimdir

Medyum Saliha Kimdir


Medyum Saliha hakkında detayları yazıyoruz. Medyumluk, tarihi binlerce yıl öncesine ilk uygarlıklara kadar dayanan en eski öğretilerden birisidir. Günümüzdeki medyumların her birisi o çağlardan bu güne aktarılarak gelen medyumluk geleneğinin varisleri konumundadır.

Bu yazımızda silere ülkemizde ve birçok ülkede tanınarak saygı gören medyumlardan birisi olan Medyum Saliha Hoca hakkında bilgiler vereceğiz. Özellikle sizlerin merak ettiği konulardan “Medyum Saliha Kimdir?” sorusuna cevap vereceğiz. Ayrıca “Medyum Saliha Yorumları” ve “Medyum Saliha Büyüleri” gibi başlıklar altında da sizlerin merakını giderecek tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Medyum Saliha Hoca Kimdir?

Medyum Saliha Hanım, nesiller boyunca bu geleneği içinde yaşatan ve bunu insanlığın faydasına kullanan en eski medyum ailelerinden birisine mensuptur. Bu sebepten ötürü kendisinde doğumundan itibaren vuku bulan işaretler ışığında ailesinin özel gözetiminde içindeki ışığı büyütebilmesi için eğitimlere tabi tutulmuştur. En eski usuller ile aldığı eğitimleri aile üyelerinin bir kısmının yaşamış olduğu İstanbul, Hatay ve kadim Mısır’ın Kahire kentlerinde tamamlamıştır. Medyum Saliha Özbıçakçıoğlu, genç yaşlarından itibaren büyük bir medyum olacağının işaretlerini vermekteydi. Bu sebeple hem pozitif bilimlerde hem de gizli ilimlerde aile büyüklerinin yakın alakasına tabi olmuştur.

Medyum Saliha Hoca, doğuştan kendine geçen aile mirasının hakkını en iyi verebilecek düzeyde kendini yetiştirmeyi başarmıştır. Medyum bir ailede doğan her çocuk medyum olacak diye bir kaide olmadığı gibi o ışıkla doğanlar da oldukça kıymetlidir. Bundan dolayı dünyanın dört bir yanına dağılan aile bireyleri tarafından her konuda destek görmektedir. Medyum aileler şecerelerini tutan ve birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı ailelerdir. Tüm bu gelişmelerin yanında içindeki ışığı dışa vurmayı başarmış ve büyünün karmaşık koridorlarından geçebilmiştir. Metafizik alanında ve dolaysıyla cinler hakkında en geniş bilgi ve donanıma sahip medyumlardan birisidir.

Medyum Saliha Hanım, yıllardan beridir birçok doğaüstü güçlerin varlığını araştıran bilimsel merkezlere de danışmanlık vermektedir. Yavaş yavaş dünyanın birçok ülkesinde kurulmaya başlayan ve bilimsel veriler ışığında incelemeler yapan metafizik merkezlerinde de çoğu zaman meraklılar ve fizik ötesini inceleyen bilim insanlarına seminerler düzenlemektedir. Medyum Saliha Hoca, büyünün her çeşidinde yüksek bir dehaya sahiptir. Büyü sadece birkaç özel cümle ve hokus pokus işlemi, ya da sadece cinlere yaptırılan birkaç illüzyon demek değildir. Büyü gizli bir ilim pınarıdır ve medyumlar buradan nasiplerince içebilmektedirler. Hocamız ise kana kana içen nadir medyumlardan birisidir.

Medyum Saliha Özbıçakçıoğlu Yorumları

Bir medyum insanların gözünde yaptığı büyülerin alameti kadar değerli olur. Birçok kimse maalesef ki bazı cinlerin kendilerine yaptıkları oyunlardan dolayı kendilerinde bazı keşiflerin açıldığını sanarak medyumluk iddiasıyla ortaya çıkmaktadırlar. Fakat yaptıkları işlemler insanlara zarar vermeye ve tutmamaya başladığında ise gerçek yüzleri ile insanlar da kendileri de yüzleşirler. Medyum Saliha Hoca ise soylu bir kandan gelen medyumlardan birisidir. Bundan sebeple birçok insanın derdine her koşulda deva olmayı başaran ve insanların sevgisine, takdirine kavuşmuş bir medyumdur. Medyum Saliha, yaptığı aşk büyüleri ve evlilik büyüleri sayesinde birçok kişinin mutlu yuvalar kurmasını sağlamıştır.

Tabi ki Medyum Saliha Hanım dünya da bir denge olduğunun bilincinde olduğu için insanların farklı istekleri olabileceğini de bilmektedir. Bu sebeple kendisinden her konuda yardım isteyen insanları asla yargılamadan çözüm yolları da üretebilmektedir. İnsanların Bağlama büyüsü ve kara büyü çeşitlerinden herhangi birini istemesi de normaldir. Hocamız insanlara sadece bunun gücünden ve insanlar için nelere sebep olabileceğinden bahsederek uyarılarını yapar. Geri kalanı ise insanların kendi iradelerine kalmış bir meseledir. Medyum Saliha Hoca, hüddamlar gibi cinler ile irtibata geçer ancak onlar kesin bir itaat ile hocamızın emirlerini yerine getirirler. Çünkü Medyumluğun gücünü bilen cinler hocamızın sözünden çıkmamayı tercih etmeyi daha akıllıca bulmaktadırlar.

Tüm bunların yanında insanlar her gün hocamızı ve yardımcılarını arayarak yapılan işlemlerin tutmasından duydukları memnuniyetleri dile getirmektedirler. Birçok kişi bu memnuniyet sebebiyle hem çevresini hem akrabalarını hocamıza yönlendirerek sorunlarının kesin çözümlerinin bulunmasını sağlamaktadırlar. Medyum Saliha Hanım, bunca ilgi ve alakadan dolayı yoğun bir programa sahip olsa da herkesin derdine derman bulabilmek için gecesini gündüzüne katarak insanlara yardımcı olmaktadır.

Medyum Saliha Şikayetleri

Medyum Saliha Hoca, hakkında her işlem yaptıran kişinin saygı ve sevgi beslediği kişilerdendir. Çünkü hocamız yaptığı işlemlerde olayın muhteviyatını ve sebep sonuç ilişkisini en doğru şekilde kurmayı başarabilmektedir. Bu sayede insanların isteklerine kavuşması için en doğru yönlendirmeleri ve en doğru büyüleri de yapmakta uzmandır. Hocamız hakkında kendine işlem yaptırmış olan insanların şikayeti hiç olmamış ancak yüksek memnuniyetleri ile hocamızı ilgiye boğmaya çalışmalarından dolayı diğer insanlar şikayet etmektedirler. Çünkü hocamız memnuniyetlerini bildirenler ile ilgilenirken diğer insanlar ile de ilgilenmesi zorlaşmaktadır. Bu hocamızın insanlar gözündeki sevgisinin ve paylaşılamamasının en büyük kanıtıdır.

Gerçek bir medyum her zaman son ana kadar tevazusunu korumayı bilen kişidir. Ancak bazı haddi aşanlara da gereken muameleyi yapmak bu ilime duyulan saygıdan kaynaklanmaktadır. Medyum Saliha Hoca, bu güne kadar yaptığı hiçbir işlemden dolayı şikayet almamıştır. Ancak bazı kimselerin kötü niyetleri dolayısıyla çamur atıldığı olmuş, fakat o çamur en sonunda atanların yüzüne gözüne bulaşmıştır. Bazı sahtekar kişiler özellikle internette ağlarına daha çok insanı düşürebilmek adına hocamıza iftira atmayı denemişler, fakat başta hocamıza büyü ve değişik işlemler yaptıran insanların tepkilerini görünce geri adım atmışlardır.

Daha önce bu tip karalama yapmaya çalışan birçok kişi Medyum Saliha Hocamızdan defalarca özürler sunarak affını dilemiştir. Sevgili okurlarımız bilinmesi gereken şudur ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar derken atalarımız, bunun sonucu olacağını da ima etmişlerdir. Nasıl ki normal hayatta yasalar bizleri her türlü iftiraya karşı koruyorsa manevi alemde de bu işler böyledir. Fakat Medyum Saliha Hanım yapıcı ve affedici bir kişiliktir. Bu sebeple herkesi affedebilme kapasitesi vardır. Ancak iftiraların boyutu çirkinse bu büyünün karanlık dehlizlerine doğru iftira sahibini çekecektir.

Medyum Saliha Büyüleri

Büyü çok eski zamanlardan kalma kadim bir ilimdir. Bu ilimden medyumlar tarafından onların yetkileri ve bakış açılarının genişliği sayesinde faydalanılmaktadır. Büyü yapabilmek herkesin harcı bir durum değildir. Cincilik ve hüddamlık gibi kavramlar medyumluk ile karıştırılmaması gereken kavramlardır. Her medyum cinlere hükmedebilmektedir. Ancak cinler ile irtibatı olan herkes de medyum değildir. Bu ayrımları çok iyi anladığınız sürece mağdur olmanızın önüne geçilebilinir. Medyum Saliha Hoca’ da doğaüstü güçlere ve cinler ile irtibatı olan ve onları kendine boyun eğdirmiş çok güçlü medyumlardandır.

Medyum Saliha birçok medyumluğun sırrına vakıftır. Rüya yorumları ve yıldızname gibi işlemleri bunların en basitlerindendir. Hocamız Astroloji ve burçlar gibi ilk medyumların ana mesleği olan alanlarda doğuştan gelen büyük bir öngörü yeteneğinin hayat bulmuş halidir. İnsanların evrenin bir parçası olduğunu her fırsatta söyleyen hocamız görünmez bağlar ile her olayın birbirine bağlı olduğunu da ifade etmektedir. Bu büyük gücün ana kaynağından bizlere bir lütuftur. Medyum Saliha Hanım, en çok da büyüler konusundaki derin ilimlere vakıf olması hasebiyle birçok değişik kademeden insanın iletişime geçtiği birisidir.

Büyüler zaman içinde kara büyü ve ak büyü diye iki kola ayrılsa da esasen muhteviyatında birdirler. Burada önemli olan kişiye fayda sağlayacak olanın ne olduğudur. Medyum Saliha, insanların her sorununa kesinlikle yargılamadan yardımcı olan ve gücü kullanmasını bilen bir medyumdur. Aşk büyüsü ve bağlama büyülerinde uyguladığı yöntemler ile çok tanınmıştır. İnsanların ruhsal bunalımlarında kişilere özel hazırladığı dualar ile birçok ilacın çözemediği durumları bir çırpıda çözmeyi başarmaktadır. Toplum içinde bilinen papaz büyüsünden tutun da domuz yağı büyüsü gibi büyülere maruz kalan insanların dertlerini de çözebilmektedir. Büyü bozma konusunda birçok medyuma bile yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Hocamız aklınıza gelebilecek her büyüde üstat ve büyü bozma konularında duayendir.

Medyum Saliha Duaları

Dua insanın rahatlamasını sağlayan ve insana şifa için hediye edilen bir lütuftur. Semavi kitaplardan Kuran’ı Kerim de yüce yaratıcı tarafından şifa kaynağı olarak indirildiği bilinmektedir. Birçok kimsenin hala üzerinde tartıştığı ve herkesin kendi kör inancına yorduğu tüm kutsal metinler aslında insana veren ile arasındaki ilişkinin büyülü sırrını gizemli satırlarla anlatan değerli yazıtlardır. Burada önemli olan ise dua ve büyünün beraber kullanılmasının da mümkün olduğudur. Çünkü Hz. Muhammet kendisine büyü yapıldığında bunu kendine nazil olan son iki sure ile atlatmaya çalışmış ve kuyudaki büyünün çıkarılarak bozulması konusunda Cebrail’ in talimatlarını uygulatmıştır.

Büyü olmayan birçok durumda da insana vesvese gibi durumlar cinler ve şeytanlar tarafından verilerek kişi psikolojik bunalıma sokulabilir. Bunun çözümü de Medyum Saliha Hanım’ın hazırlayacağı dualar iledir. Yaptığı bakımlardan kişinin problemlerinin ana kaynağına inen hocamız, eski metinlerden ve bilinen tüm gerçek kutsal metinlerin şifreli şifa kaynaklarını toparlayarak dualar hazırlamaktadır. Bu dualar kişiye özel olabileceği gibi herkesin kullanabileceği ve uygulayabileceği çeşitlere de ayrılmaktadır. Sizlerin derin sorunlar ile başvurmanız sonucunda her türlü huzursuzluklarınıza Medyum Saliha Özbıçakçıoğlu Hanım mutlaka çareler bulacaktır. Sizin hocamızın dediği şekilde uyguladığınız dua okumaları sayesinde rahatlamanız kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Bazen de rüyalarında sürekli kabuslar gören insanlar bunları bir türlü yorumlatamamakta ve bu tarz rüyalar sebebiyle rutin hayatları sekteye uğrayabilmektedir. Medyum Saliha, böyle durumlarda yaptığı bakımlarda olayın sebebini tespit ederek kişinin bu durumuna son vermek için özel dua ve vefkler de hazırlamaktadır. Eğer bir büyü yoksa ve bu haller de insanda zuhur ediyorsa özel duaların ve hocamızın çözümleri her zaman etkili olmaktadır. Sizlere düşen ise her zaman ister büyü konuları ister bu tarz dua uygulamaları olsun, hocamızın talimatlarını harfiyen uygulamaktır. Bu iş bir ekip işidir. İşin zor kısmını çözen Medyum Saliha Hocamız, sizlerden uymanızı isteyeceği talimatlara kesin bir itikatla tabi olmanızı istemektedir. Ciddiyet ve disiplin bu sırlarla dolu alemin ilk kuralıdır.

Medyum Saliha İletişim

Değerli okuyucularımız. Buraya kadar sizler için Medyum Saliha Hanım ile ilgili bazı bilgileri verdik. Yaptığı işlemlerden bazıları hakkında yüzeysel olarak sizlerin merakını giderdik. Her türlü büyü konusunda uzmanlıklarını ve çözümlerini sizler ile paylaşarak akıllarda soru işareti kalamaması için çaba gösterdik. Medyum Saliha Hanım yoğun programları olan ve sürekli olarak değişik ilimlerde çalışmalar yapan bir medyumdur. Bunun yanında birçok kişi ve kuruluşa metafiziksel konularda özel danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Medyum Saliha İletişim Bilgileri

Tüm bu yoğun programının içinde medyumluğun kadim geleneğinin içinde yetişen bir medyum olması hasebiyle kendisine ulaşan herkese insanüstü bir performansla hizmet etmeye devam etmektedir. Sizler de her türlü sorunlarınız için günün her saati hocamıza ulaşmayı deneyerek kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Medyum Saliha Hoca’ ya internet sitesindeki telefon numaralarından ülkemizden ve bulunduğunuz her yerden ulaşmaya çalışarak dertlerinize kalıcı ve net çözümler bulabilirsiniz.