Medyum örneğin sadece pozitif büyüler yaptığını iddia eden bir medyum iyi bir medyum değil aksine yetersiz bir medyumdur. Medyum Saliha‘dan tüm işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz. Çünkü negatifin gücünden ve etki alanından haberi yoktur.

Örneğin sadece aşk büyüsü yaptığını iddia eden bir medyum ayrıma ya da soğutma büyülerine de hakim olmalıdır. Çünkü aslında kişi negatif bir büyünün altında olabilir ve büyü ortadan kalksa aşk büyüsüne daha kolay cevap verebilecektir. Ancak bu durumda habersiz olan bir medyum ne kadar en iyi medyum olduğunu iddia etse de büyüsünün tesirsiz kalacağını bizzat deneyimlemek zorunda kalacaktır.

Medyum Saliha Kimdir?

En iyi medyum öncelikle hüddam daveti almış medyumdur. Aksi takdirde bu kişi büyü ilmine ve havas ilmine ilgi duyan kişi olmaktan öteye geçemez. Buna ek olarak en iyi medyum sahip olduğu ilmin hem pozitif yönlerini hem de negatif yönlerini bilerek tüm yönlerine hakim olan birisidir. Öncelikle iyi bir medyum bu işi sadece para için yapmaz. Medyumluk onun ruhunda vardır ve yapmadığı takdirde rahatsız olur. Bu tıpkı müzik kulağı olan bir dahinin doğadaki ve etrftaki sesleri ve notaları duymayı engellemesi gibi bir şey olur. Bu yüzden de medyumlar bu işe doğuştan yetenekli ve ilgi duyarak gelir. Küçüklükten beri yaptığı bazı şeyler insanların dikkatini çeker. Küçükken dier alemlerdeki canlıların varlıklarını denyimler hatta onlarla oyunlar oynar farkıda olmadan.

Herkesin onları gördüğünü zanneder. Ancak zaman geçtikçe bu durumun kendisine has bir özellik olduğunu anlar ve havas ilmine merak duymaya başlar. En iyi medyumlar ilgi duyduğu havas ilmini kısa sürede öğrenir ve genç yaşta büyü, muska bozma deneyimleri edinir. Medyum Saliha bu konularda yetkin ve deneyimli kişidir. Bu deneyimleri zamanla onu daha da güçlendirir ve kulaktan kulağa adı duyulan birisi olur. Bu yüzden iyi bir medyumda muhakkak doğuştan bu işe yatkınlık olmalıdır ve kendisini bildi bileli bu işler iler hem dem olmalıdır. Bu işin basit bir kariyer değiştirme olmadığını bilmelidir ve bir gün bütün hayatını geride bırakarak bu ilme merak saldığını söylememelidir.

En iyi Medyum Hoca

Öncelikle medyumlar her iki dünyanında canlıları ile aynı anda vakit geçirdikleri ile astral seyahatleri çok fazladır. Bu yüzden tıpkı jetlak olanlarda görülen belirtiler gibi bazen gerçek dünyaya ayak uyduramazlar.

En iyi medyum olarak nitelendirilen bir isim kimi zaman durup dururken sinirlenebilir ve kızabilir. Aslında o an diğer alemle olan irtibatından dolayı diğer tarafa hitap etmektedir. Ya da tam tersi bir durum gerçekleşebilir ve medyum çok sinirliyken birden diğer alemden müjdeli bir haber alabilir ve böylece gülümsemeye başlayabilir.

Medyumlar gerçek hayatlarında çift karakterli olarak bilinirler. Fakat bu yanlış anlaşılmamalıdır! Hatta havas ilmine inanmayan birisi bir medyumu manik depresif olarak nitelendirebilir.

İnternet üzerindeki bağımsız sitelerdeki yorumlarda En iyi Medyum olarak tanımlanan Medyum Saliha’daki bir başka dikkat çekici özellik ise sürekli olarak hizmetkar ile emirkar karakterleri göstermesidir. Çünkü bu isimler insanlara hizmetkar olarak yaratılmışlardır ve diğer canlılara emir veren olarak yaratılmışlardır. Bu iki özelliği kimi zaman karakterleri farklı yerlerde göstermesine neden olmaktadır.

Medyum Yorumları

Günümüzde daha iyi bir ortam yalnızca pozitif büyü ürettiğini iddia eden, ancak iyi bir ortam olmayan bir ortamdır. Çünkü otoritelerden olumsuz etkilenir. Örneğin, yalnızca aşk büyülerini kullandığını iddia eden bir medyum, ayırma veya soğutma büyülerini kaldırabilmelidir. Bir insan aslında olumsuz bir büyünün altında olabileceğinden ve büyü ortadan kalktığında, bir aşk büyüsüne daha kolay yanıt verebilecektir.

Medyum Özellikleri

Öncelikle, medyumlar işini sadece para için yapmaz. Medyum ruhunda özel yetenekler barındırır ve eğer yapmazsa, rahatsız olur. Doğada ve çevresinde sesleri ve notları duymayı zorlaştıran, müzik kulaklarına sahip bir dahi gibi hareket eder. Çocukken, başka alanlardaki canlıların varlığını, onlarla oyun oynayarak, hatta farkında olmadan deneyerek büyür. Herkesin onları gördüğünü düşünür. Bununla birlikte, zamanla bunun onun özelliği olduğunu fark eder ve havas bilimini düşünmeye başlar.

Kısa sürede medyum, onunla ilgilenen hayat bilimini inceler ve genç yaşta sihir ve muska yaratma deneyimini kazanır. Zamanla, bu deneyim onu ​​güçlendirir ve ağızdan söz olarak çıkar. Bu nedenle, iyi bir medyum doğumdan itibaren bu çalışma için bir tutkuya sahip olmalı ve kendini bildiği sürece, bu şeyler gelişmelidir. Bunun basit bir kariyer değişikliği olmadığını bilmeli ve bir gün tüm hayatını geride bıraktığını ve bu bilimle ilgilendiğini söylememelidir.

Türkiye’nin En İyi Medyumu Kimdir?

Medyumluk ne yazık ki suistimal edilen ve adeta para kazanmak amaçlı yapılan meslek (!) haline gelen alanlardan birisidir. Fakat medyumluk bir meslek değildir. Medyumluk şifa kaynağının ta kendisidir. Bu durum dikkate alınırsa medyumluk görevini yerine getiren kişilerin mutlaka bu işi ticaret kaygısı gütmeden, her an doğaüstü varlıklarla irtibat halinde olmasının yemek yemek, su içmek kadar son derece muhtaç duyulan durum gözüyle bakılması şarttır. Bu yönüyle medyumluk yaptığını ileri süren çoğu kişiye hemen inanmamak ve onların namına para göndermemek gerekir.

Çünkü medyum kendisine büyük paralar yollanmasını kesinlikle talep etmeyecektir. Bunun yanında medyum her danışanına bütün büyülerinin kesinlikle tuttuğunu da iddia edemez. İşte bu gibi konulara dikkat edilirse gerçek medyumla sahte medyum arasındaki ince çizginin ne olduğu netleşmiş olacaktır. Böylece her anlamda medyum tercih edilirken gerçekten de yarar sağlayacak medyumdan danışmanlık hizmetini almak son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte medyumların hüddam daveti alıp almadıkları da önemlidir.